Ważne tematy

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia prawna Radcy na miarę gminnych standardów [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia prawna Radcy na miarę gminnych standardów [ V I D E O ]

W dniu 22 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość  z przodkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z dni: 06.11.2023 r. i 14.11.2023 r. 4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Panu […]

Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap zarządził reasumpcję głosowania nie mając podstawy prawnej

Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap zarządził reasumpcję głosowania nie mając podstawy prawnej

W dniu 22 listopada 2023 r. odbyła się LXI sesja Rady Gminy Zamość. W porządku obrad umieszczony został projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zamość. W trakcie sesji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Po oddaniu głosów i wyświetleniu […]

Skandaliczna wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Piotra Koczułapa w trakcie sesji Rady Gminy Zamość  [  V I D E O ]

Skandaliczna wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Piotra Koczułapa w trakcie sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyła się LIV sesja Rady Gminy Zamość. W trakcie obrad doszło do skandalicznej wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Piotra Koczułapa. Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do komentarzy na Facebooku stwierdził ” …. Ja myślę, że Ci co robią tam te wpisy to nie […]

Wypłaty diet radnych nie zawsze zgodne z prawem. Przewodniczącemu Rady nie nadano kompetencji do czynności usprawiedliwiania z nieobecności radnych na sesjach

Wypłaty diet radnych nie zawsze zgodne z prawem. Przewodniczącemu Rady nie nadano kompetencji do czynności usprawiedliwiania z nieobecności radnych na sesjach

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bardziej szczegółowo analizuje uchwały podejmowane przez rady gmin w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. W dniu 14 lutego 2023 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zostało opublikowane rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 13 lutego 2023 r. , w którym […]

Mieszkańcy Łapiguza i Wólki Panieńskiej chcą budowy dróg

Mieszkańcy Łapiguza i Wólki Panieńskiej chcą budowy dróg

Budowy drogi wewnętrznej chcą mieszkańcy Łapiguza. Duża grupa mieszkańców Wólki Panieńskiej wystąpiła z petycją do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego o ujęcie w budżecie Gminy Zamość na 2023 rok środków na budowę drogi w ich miejscowości. Zarówno mieszkańcy Łapiguza jak i Wólki Panieńskiej chcą poprawy warunków życia w swoich miejscowościach poprzez budowę dróg prowadzących do […]

Stanowisko Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na naruszenie prawa przez radnych Rady Gminy Zamość. Czy będzie w tej sprawie interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich?

Stanowisko Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na naruszenie prawa przez radnych Rady Gminy Zamość. Czy będzie w tej sprawie interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich?

Na dzień 10 marca 2022 roku zostało zwołane wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. Posiedzenie zostało zawieszone  ponieważ uczestniczący w spotkaniu mieszkaniec nie wyraził zgody na przerwanie transmisji na żywo z posiedzenia komisji. Radni nie podali podstawy prawnej do wyłączenia jawności obrad. W zawiadomieniu o wspólnym […]

Sprawozdanie z dotychczasowych prac Stowarzyszenia RKW w Parlamencie RP

Sprawozdanie z dotychczasowych prac Stowarzyszenia RKW w Parlamencie RP

Na posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną, który jest inicjatywą Kukiz’15, RKW usiłuje przeforsować zmiany w Kodeksie Wyborczym mające na celu ograniczenie fałszerstw wyborczych. W dniach 18.11.2021 r. i 28.01.2022 r. odbyły się posiedzenia, na których Marcin Dybowski i Andrzej Zych  przedstawili  pierwsze propozycje. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pracami […]

Lubelskie dostanie ponad 500 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dla samorządów powiatu zamojskiego to 65,5 mln zł

Lubelskie dostanie ponad 500 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dla samorządów powiatu zamojskiego to 65,5 mln zł

Do samorządów na terenie województwa lubelskiego ma trafić ponad pół miliarda złotych na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Zapowiedział to podczas swojej wizyty  w Zamościu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dokładnie 512 mln zł trafi do województwa lubelskiego w ramach nowego funduszu, nowej transzy środków przeznaczonych na inwestycje wodne: wodociągi, kanalizacja, dostęp do ujęć wody. To […]

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Zamość. Radni podjęli uchyloną uchwałę podjęli z istotnym naruszeniem prawa

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Zamość. Radni podjęli uchyloną uchwałę podjęli z istotnym naruszeniem prawa

W dniu 02 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Kolegium w trakcie posiedzenia stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawieprzeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r., z powodu naruszenia art. 5 […]

Radni Rady Gminy Zamość uchwalili kolejny raz bubel prawny. RIO uznała, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa

Radni Rady Gminy Zamość uchwalili kolejny raz bubel prawny. RIO uznała, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w trakcie posiedzenia w dniu 19 października 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r., z powodu naruszenia art. 5 ust. 9 ustawy […]

Czy tereny Gminy Zamość zostaną włączone do Zamościa na 200. rocznicę powstania Nowego Miasta ?

Czy tereny Gminy Zamość zostaną włączone do Zamościa na 200. rocznicę powstania Nowego Miasta ?

” Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej powiększenia granic Miasta Zamość ” to jeden z punktów obrad najbliższej sesji Rady Gminy Zamość, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku. W tej sprawie odbyło się już kilka spotkań klubów radnych, na których omawiano stanowiska a jedno z nich zostanie przedstawione w trakcie […]

Czy samorząd Gminy Zamość prowadzi konkretne działania w zakresie pomocy osobom starszym? Czekamy na komentarze

Czy samorząd Gminy Zamość prowadzi konkretne działania w zakresie pomocy osobom starszym? Czekamy na komentarze

Coraz więcej samorządów w Polsce wdraża realizację pilotażowego programu, przygotowanego z myślą o seniorach, którzy nie mają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw w swoich domach. Każdy Senior potrzebujący pomocy w drobnych naprawach, z którymi sam nie może sobie poradzić może skorzystać z bezpłatnego wsparcia fachowca w ramach projektu „Złota rączka dla seniora”. Adresatami programu są […]

Science-fiction podróże wstecz w czasie tylko w Gminie Zamość

Science-fiction podróże wstecz w czasie tylko w Gminie Zamość

Amerykańscy naukowcy twierdzą, że podróże w czasie są matematycznie możliwe. Od zarania dziejów świat nauki zastanawiał się, czy pokazane w wielu filmach science-fiction sceny podróży w czasie są naprawdę możliwe w realnym świecie. Może wydać się Wam to dziwne, ale okazuje się, że tak! Ludzie często w swoim życiu mieszają fikcję z rzeczywistością. Jedną z […]

Wynagrodzeniem Piotra Najdy radnego Rady Gminy Zamość kolejny raz zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wynagrodzeniem Piotra Najdy radnego Rady Gminy Zamość kolejny raz zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 25 marca 2020 roku rozpatrzył skargę na bezczynność Organu ( Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ) w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu obsługi Komunalnej Gminy Zamość do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 26 stycznia 2020 roku w zakresie wynagrodzenia radnego Rady Gminy  […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na bezczynność Organu ( Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ) w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu obsługi Komunalnej Gminy Zamość do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 26 stycznia 2020 roku w zakresie wynagrodzenia radnego Rady Gminy  Zamość Piotra Najdy, w terminie 14 […]

Top