Inne gminy

Dlaczego  Samorząd i instytucje Gminy Zamość NIE wspominały o  Żołnierzach Wyklętych?

Dlaczego Samorząd i instytucje Gminy Zamość NIE wspominały o Żołnierzach Wyklętych?

Niestety, obawy majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” w Gminie Zamość stały się rzeczywistością. 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych przez sejm RP w 2011, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzucaniu siłą władzy komunistycznej. Prezydent Lech Kaczyński podkreślał, że: „Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych ma być […]

Jak sołtys komunikuje się z mieszkańcami?

Jak sołtys komunikuje się z mieszkańcami?

Jak głosi znany slogan: sołtys tyle może ile wieś mu pomoże. Ale żeby pomogła, niezbędny jest dzisiaj sprawdzony kanał komunikacyjny. Czasy powolnie wędrujących kurend i okólników zdają się odchodzić do lamusa. Dziś pierwszeństwo mają powszechnie dostępne technologie informacyjne. Ale i te rozwiązania mają swoje wady. O swoich spostrzeżeniach dotyczących sposobów komunikowania się z mieszkańcami na […]

Ogólnopolska promocja działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej

Ogólnopolska promocja działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej

W sobotę 6 lutego 2021 roku Telewizja Lublin w pięciu wejściach, w tym 3 na antenie ogólnopolskiej, promowała działalność GOK w Łukowej ze szczególnym uwzględnieniem otrzymania wpisu „dunajowania” na Krajową Listę UNESCO. Telewizja regionalna nagrywała materiał o osiągnięciach kultury łukowskiej do programu o zasięgu ogólnopolskim „Zima z TVP Lublin”. O wieloletniej działalności i zdobytych nagrodach […]

Gmina Jastków. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został doposażony w sprzęt komputerowy

Gmina Jastków. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został doposażony w sprzęt komputerowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu dzięki Fundacji VCC z Lublina bierze udział w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2914-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego instytucja […]

12 miejsce Gminy Zamość w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020

12 miejsce Gminy Zamość w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020

11 grudnia 2020 r. zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020! Laureatem rankingu po raz drugi została Gmina Głusk. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Jastków, która w zeszłorocznym rankingu zajmowała trzecie miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Gmina Konopnica. Wyróżnienie otrzymała Gmina Puchaczów, której wynik był mniejszy jedynie o 0,005 punktu w porównaniu z 3.miejscem. Gmina Zamość […]

Radny gminy Czernichów Robert J. z Wołowic skazany. Na razie nieprawomocnie

Radny gminy Czernichów Robert J. z Wołowic skazany. Na razie nieprawomocnie

O tym jak ważne jest nagrywanie komisji radnych (najlepiej na VIDEO), oraz o jawnym rejestrze wszystkich zawieranych umów (a najlepiej wydatków) przez Urząd, czy jednostki organizacyjne gminy (szkoły, przedszkola, bilioteki, muzea, domy kultury itd.) świadczy poniższa wiadomość z jednej z gmin w Małopolsce. Kto jest uczciwy, jaki miałby mieć problem z transparentnością? Dlaczego niektórzy samorządowcy […]

Gmina Tomaszów Lubelski: Nowa świetlica w Szarowoli

Gmina Tomaszów Lubelski: Nowa świetlica w Szarowoli

W przeddzień Święta Niepodległości zakończono budowę Świetlicy w Szarowoli. Wartość inwestycji stanowi kwotę ok. 1,6 mln PLN. Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz pozyskała na budowę obiektu dofinansowane w wysokości ogółem 900 tysięcy PLN zł, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek jest ogrzewany gazem ziemnym i służyć będzie do organizacji zajęć […]

Gmina Skierbieszów. Oddanie do użytku kolejnej drogi w powiecie zamojskim

Gmina Skierbieszów. Oddanie do użytku kolejnej drogi w powiecie zamojskim

W dniu 16 października 2020 r. odbył się uroczysty odbiór zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na odcinku granica powiatu zamojskiego – Kalinówka” zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (etap I) oraz Funduszu Dróg Samorządowych edycja III (etap II). W spotkaniu […]

Najnowszy ranking ”Wspólnoty”. Kto najlepiej pozyskuje środki unijne. Gminy województwa lubelskiego liderem

Najnowszy ranking ”Wspólnoty”. Kto najlepiej pozyskuje środki unijne. Gminy województwa lubelskiego liderem

Pismo samorządowe „Wspólnota” sprawdziło, jak poszczególne samorządy radziły sobie z pozyskiwaniem środków unijnych w latach 2014-2019? Jak na tle innych wypadają województwo lubelskie,  powiat zamojski i poszczególne gminy, w tym Gmina Zamość? Minęło już 6 lat z kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Do wykorzystania dostępnych środków samorządom pozostał jeszcze więcej niż rok. Ale pismo samorządowe […]

Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019. Jak wypada nasz region na tle Polski

Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019. Jak wypada nasz region na tle Polski

Opole, Świnoujście, Polkowice i Krynica Morska to zwycięzcy rankingu inwestycyjnego Pisma „Wspólnota” w kategoriach miast wojewódzkich, na prawach powiatu, powiatowych i miasteczek. Rekordzista w tych kategoriach wydał na inwestycję ponad 7 tys. zł na osobę. Najlepszy powiat: leszczyński, województwo: podlaskie, gmina wiejska: Kleszczów. A jak wypadły gminy i powiaty naszego regionu? Branżowe pismo samorządu terytorialnego […]

Kanalizacja w całej Gminie Obsza

Kanalizacja w całej Gminie Obsza

Kończy się budowa ostatnich odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Obsza. W Babicach powstało ponad 8 kilometrów sieci dla około 200 odbiorców, którzy będą podłączeni do zmodernizowanej oczyszczalni w Zamchu. Obydwie inwestycje były współfinansowane z funduszy unijnych. – W Babicach do wykonania pozostało kilka przyłączy, a modernizacja oczyszczalni została zakończona. Dzięki temu dostęp do kanalizacji będą […]

Uroczystości odsłonięcia pomnika w Potoku-Stany -11.10.2020 r.

Uroczystości odsłonięcia pomnika w Potoku-Stany -11.10.2020 r.

W dniu 11.10.2020 roku w Potoku-Stany odbędzie się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pierwszego pomnika upamiętniającego żołnierzy i konspiratorów Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej zamordowanych w kwietniu 1944 r. za walkę o niepodległość Polski przez komunistów (tzw. mord w Puziowych Dołach). Celem podjętych działań jest godne upamiętnienie żołnierzy podziemnego Wojsk Polskiego z AK i NSZ […]

ŚZŻAK Okręg Zamość: Uroczystości upamiętniające poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz

ŚZŻAK Okręg Zamość: Uroczystości upamiętniające poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz

W dniu 27.09.2020 r. odbyła się uroczystość przy Pomniku ofiar terroru, upamiętniającego 96 mieszkańców Obroczy: poległych na polach bitew we wrześniu 1939 r., poległych w czasie walk partyzanckich, pomordowanych w więzieniach oraz obozach koncentracyjnych w latach 1939-1944 r., a także 22 osoby rozstrzelane we wsi Obrocz w trzech egzekucjach: 28 październik 1942 r. ; 1-10 […]

Gminny Ośrodek Kultury w Gminie Krynice pozyskał dotację na zakup mobilnej sceny

Gminny Ośrodek Kultury w Gminie Krynice pozyskał dotację na zakup mobilnej sceny

Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach może rozszerzyć swoją ofertę imprez plenerowych. Teraz ich organizacja będzie tańsza, łatwiejsza i szybsza. Dzięki wsparciu z budżetu państwa placówka wzbogaciła się o mobilną scenę, której do tej pory nie miała. – Scena jest niezbędna do przygotowania większości imprez na wolnym powietrzu. Do tej pory musieliśmy ją wynajmować, a taka […]

Top