Edukacja samorządowa

Wójt Ryszard Gliwiński podpisał kolejny raz już podpisaną umowę na budowę kanalizacji w Płoskiem

Wójt Ryszard Gliwiński podpisał kolejny raz już podpisaną umowę na budowę kanalizacji w Płoskiem

Dnia 26 lutego 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisane zostały umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Łączna kwota dofinansowania, która trafi do lubelskich gmin to ponad 90 milionów złotych. Miło nam poinformować, że wśród  gmin, które odebrały tego […]

Maria Łochin z Kalinowic na podium

Maria Łochin z Kalinowic na podium

Srebrny medal w kumite wywalczyła Maria Łochin, mieszkanka Kalinowic, podczas I Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Turniej odbył się w dniu 27 lutego br. w Kąkolewnicy. W zawodach wzięło udział 150 zawodników z 13 klubów, z terenu Polski południowo-wschodniej. Maria na co dzień trenuje w Zamojskim Klubie Karate Kyokushin, pod okiem trenera Krzysztofa […]

Uczeń SP w Białowoli w finale V edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,BLIŻEJ PSZCZÓŁ”.

Uczeń SP w Białowoli w finale V edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,BLIŻEJ PSZCZÓŁ”.

Uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Białowoli – Piotr Mateja przeszedł do finału V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Głównym organizatorem konkursu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli. Celem konkursu „Bliżej pszczół” jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. […]

WSA oddalił skargę w sprawie wynagrodzenia radnego Piotra Najdy. Błędne pouczenie nie wpływa na ważność decyzji według WSA

WSA oddalił skargę w sprawie wynagrodzenia radnego Piotra Najdy. Błędne pouczenie nie wpływa na ważność decyzji według WSA

W dniu 24 listopada 2020 roku na posiedzeniu niejawnym WSA w Lublinie oddalił skargę na decyzję Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Skarżący złożył wniosek o uzasadnienie wyroku. Sąd stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja nie jest dotknięta wadami prawnymi skutkującymi koniecznością jej uchylenia bądź stwierdzenia nieważności. Przypominamy w dniu […]

Uproszczenie naboru do WOT

Uproszczenie naboru do WOT

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te, w istotny sposób ułatwią nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej.  Kandydaci, ubiegający się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, posiadający już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej […]

Ponad 90 mln zł na gospodarkę wodno ściekową

Ponad 90 mln zł na gospodarkę wodno ściekową

Wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wręczono dziś umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Łączna kwota dofinansowania, […]

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Działania podejmowane w ramach Programu będą […]

Konkurs ‚Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość’

Konkurs ‚Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość’

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.” Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące […]

Samorząd Pro Familia 2021

Samorząd Pro Familia 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs Samorząd Pro Familia 2021. Służy on docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne i ma inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny. Polska znajduje się w gronie europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej. Udało się nam to osiągnąć nie tylko dzięki niebagatelnym nakładom finansowym, wynoszącym ponad 4 proc. […]

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji o X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” w państwa mediach. Konkurs od wielu 7 lat jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i większości Kuratorów Oświaty.   Prace uczniów należy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. – Narodowy Dzień […]

Zamość. Przysięga Terytorialsów w rocznicę powstania Armii Krajowej

Zamość. Przysięga Terytorialsów w rocznicę powstania Armii Krajowej

W niedzielę, 14 lutego br. w Zamościu nowi żołnierze – ochotnicy złożyli przysięgę wojskową na sztandar 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Uroczystość odbyła się o godzinie 13.00 na placu przed Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów w Zamościu. Wybór miejsca, związany jest z przypadającą właśnie tego dnia 79. […]

Science-fiction podróże wstecz w czasie tylko w Gminie Zamość

Science-fiction podróże wstecz w czasie tylko w Gminie Zamość

Amerykańscy naukowcy twierdzą, że podróże w czasie są matematycznie możliwe. Od zarania dziejów świat nauki zastanawiał się, czy pokazane w wielu filmach science-fiction sceny podróży w czasie są naprawdę możliwe w realnym świecie. Może wydać się Wam to dziwne, ale okazuje się, że tak! Ludzie często w swoim życiu mieszają fikcję z rzeczywistością. Jedną z […]

Terytorialsi na szkoleniu z medycyny pola walki

Terytorialsi na szkoleniu z medycyny pola walki

W miniony weekend Terytorialsi z Chełma i Zamościa odbyli pierwszą w tym roku edycję warsztatów z medycyny taktycznej. Szkolenie odbyło się w dniach 5-7 luty br. w Zamościu. W zajęciach wzięli udział również żołnierze z 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa oraz 3 Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa. Podczas kursu żołnierze realizowali zadania, które mogą ich spotkać […]

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego z udziałem wojewody

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego z udziałem wojewody

W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. W spotkaniu, poza starostami i wicestarostami z terenu województwa na czele z przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego Zdzisławem Antoniem, uczestniczyli: posłowie na Sejm RP: Jerzy Bielcki, Sławomir Skwarek, Krzysztof Szulowski, Sławomir Zawiślak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów […]

Kolejna Złota Tarcza w rankingu Perspektywy 2021 dla Technikum Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu

Kolejna Złota Tarcza w rankingu Perspektywy 2021 dla Technikum Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu

Już po raz kolejny Technikum Ochrony Środowiska, wchodzące w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, którego organem prowadzącym jest Powiat Zamojski, otrzymało w Rankingu Techników Perspektywy 2021 Złotą Tarczę. Technikum zajęło 2 miejsce w województwie lubelskim i 49 w Polsce z 1743 techników z całego kraju. Na sukces składają […]

Top