Edukacja samorządowa

Kandydaci do Rady Powiatu Zamojskiego – Okręg nr 1

Kandydaci do Rady Powiatu Zamojskiego – Okręg nr 1

W nadchodzących wyborach samorządowych do Rady Powiatu Zamojskiego ubiegać  będą się kandydaci z sześciu komitatów Wyborczych: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna,  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Koalicyjny Komitet Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe, Komitet Wyborców Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Zamojszczyzny. Okręg nr 1, […]

Kandydaci do Rady Gminy Zamość – Okręg nr 1

Kandydaci do Rady Gminy Zamość – Okręg nr 1

W nadchodzących wyborach samorządowych do Rady Gminy Zamość  ubiegać się będą kandydaci z trzech komitatów Wyborczych: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Gliwińskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Okręg nr 1, obejmujący miejscowości: Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, Chyża, Wysokie, Sitaniec, Sitaniec-Wolica, Sitaniec-Kolonia, Borowina Sitaniecka, Łapiguz Z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna […]

Ruszył program „Działaj Lokalnie”.

Ruszył program „Działaj Lokalnie”.

Od marca do czerwca 2024 lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie”. „Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami Programu – siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Sieć ODL tworzą stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach. Obecnie liczy ona 72 organizacje.Dane kontaktowe do […]

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna przedstawił kandydatów na radnych Rady Gminy Zamość

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna przedstawił kandydatów na radnych Rady Gminy Zamość

W hotelu „Artis” w poniedziałek (11 marca)  odbyła się  prezentacja kandydatów na radnych Rady Gminy Zamość  z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna w wyborach samorządowych w 2024 r. Podczas konferencji zaprezentowano 27 kandydatów na radnych w czterech okręgach wyborczych do Rady Gminy Zamość. Materiał filmowy z prezentacji poniżej kandydatów na radnych :

Rejestracja Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Rejestracja Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna na posiedzeniu dnia 06.02.2024 r. podjął uchwałę o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia w celu zgłaszania na terenie województwa lubelskiego kandydatów na radnych w najbliższych wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego na dzień 7 kwietnia 2024 r. Komitet został zarejestrowany postanowieniem Nr 63/2024 Komisarza Wyborczego w […]

Ważny komunikat Sztabu Generalnego. Początek akcji 12 lutego

Ważny komunikat Sztabu Generalnego. Początek akcji 12 lutego

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach […]

Poseł Ćwik zawiadomił prokuraturę w związku z wypowiedzią prezydenta Wnuka

Poseł Ćwik zawiadomił prokuraturę w związku z wypowiedzią prezydenta Wnuka

W dniu 05 lutego 2024 roku na zorganizowanej konferencji prasowej poseł S. Ćwik poinformował media, że złożył do Prokuratury Rejonowej w Zamościu zawiadomienie o o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka . ” Jeśli prezydent Andrzej Wnuk był szantażowany przez prokuraturę to jest to niewyobrażalny skandal. A jeśli prezydent Andrzej Wnuk bezpodstawnie pomawia […]

W Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu nastąpi zmiana na stanowisku komendanta

W Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu nastąpi zmiana na stanowisku komendanta

St. bryg. Jacek Sobczyński nie będzie już komendantem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Po 30 latach pracy st. bryg. Jacek Sobczyński przechodzi na emeryturę. Kto komendanta Jacka Sobczyńskiego zastąpi na tym stanowisku oficjalnie dowiemy się 7 lutego, podczas uroczystego spotkania pożegnalnego. Rozpoczęcie uroczystości zaplanowano o godz. 13. O planach na przyszłość komendanta Jacka […]

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów ogłoszone, rusza kampania wyborcza  do samorządów

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów ogłoszone, rusza kampania wyborcza do samorządów

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie premiera o zarządzeniu wyborów samorządowych, a to oznacza, że ruszyła kampania wyborcza. Wybory odbędą się 7 i 21 kwietnia 2024, do 12 lutego należy zawiadomić PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego, do 4 marca zgłosić listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, […]

Już 12 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych!

Już 12 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych!

26 stycznia 2024 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podwoił pulę budżetu Województwa na dotacje przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych, czyli zwiększył ją o kolejne 6 000 000 zł. Obecnie wynosi ona 12 000 000 zł. Na zmiany w budżecie Samorząd Województwa zdecydował się, widząc bardzo duże zainteresowanie tematem ze strony funkcjonujących w regionie jednostek OSP, których mamy ponad 1,7 tys. […]

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Zamościu w dniu 17 stycznia 2024 roku podjął Uchwałę nr 7/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Zamojskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,ochrony i promocji zdrowia. Zapraszamy do udziału w konkursie i składania ofert. […]

Znamy kalendarz wyborczy wyborów samorządowych 2024

Znamy kalendarz wyborczy wyborów samorządowych 2024

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, a ewentualna ich druga tura 21 kwietnia. Będziemy w nich wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików województw, dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  KALENDARIUM Zgodnie z  załącznikiem (kalendarzem) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic […]

Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap zarządził reasumpcję głosowania nie mając podstawy prawnej

Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap zarządził reasumpcję głosowania nie mając podstawy prawnej

W dniu 22 listopada 2023 r. odbyła się LXI sesja Rady Gminy Zamość. W porządku obrad umieszczony został projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zamość. W trakcie sesji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Po oddaniu głosów i wyświetleniu […]

Top