Edukacja samorządowa

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość radny Henryk Łukaszczuk zagłosował zgodnie z sumieniem za prawem i praworządnością

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość radny Henryk Łukaszczuk zagłosował zgodnie z sumieniem za prawem i praworządnością

W dniu 28 maja 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z punktów w porządku obrad sesji Rady Gminy Zamość nad którym pochylili się radni był projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość. Przypominamy skarga dotyczyła: nieprzedstawienia – do dnia złożenia niniejszej skargi – Radzie Gminy Zamość projektu […]

Dzisiaj sołtys musi być menadżerem swojej wioski

Dzisiaj sołtys musi być menadżerem swojej wioski

„W stowarzyszeniu wszyscy jesteśmy równi, mamy wspólne cele, dzielimy się obowiązkami. Podobnie widzę działanie w lokalnym samorządzie. Spotykam się z radą sołecką, przewodniczę tej grupie, ale każdemu daję pole do działania, nasze głosy są równoważne”. Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego rozmawiamy z Iloną Borowską, sołtyską wsi Brzozowo i radną gminy Kijowo Królewskie. Dorota Borodaj: – […]

Stanowiska radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Wójta Gminy Zamość [ V I D E O ]

Stanowiska radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Wójta Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 15 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji: Tadeusz Kostrubiec – przewodniczący Komisji Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca Komisji Krzysztof Gromek – członek Komisji Konrad Kitka – członek Komisji Wiesław Pośnik – członek Komisji Ponadto w posiedzeniu Komisji […]

„Partyjne Biuro Zatrudnienia w Łodzi” Czy radni powinni pracować w spółkach miejskich?

„Partyjne Biuro Zatrudnienia w Łodzi” Czy radni powinni pracować w spółkach miejskich?

Z inicjatywą audytu wystąpiło Stowarzyszenie „Tak dla Łodzi”. Celem inicjatywy jest zobrazowanie, jak posiadanie mandatu radnego pomaga znaleźć dobrze płatną pracę w spółkach miejskich. Zabrakło analizy gdzie pracują współmałżonkowie radnych, gdyż równie często mają szczęście piastować wysokie stanowiska w szpitalach, szkołach, spółkach itp. W twj kwestii nadal czekamy na zapowiadaną przez min. Ziobrę ustawę. Analizując […]

Wójt Nowaczkiewicz zwariował – podał dziennikarza do sądu o nękanie, bo ten zadawał mu niewygodne pytania – gm. Sitkówka-Nowiny (video z atakiem Wójta)

Wójt Nowaczkiewicz zwariował – podał dziennikarza do sądu o nękanie, bo ten zadawał mu niewygodne pytania – gm. Sitkówka-Nowiny (video z atakiem Wójta)

Po spotkaniu w sprawie nielegalnego składowiska odpadów przed kieleckim starostwem powiatowym doszło do awantury. Związany z PSL wójt Nowin, Sebastian Nowaczkiewicz zaatakował dziennikarza lokalnego portalu. Po konferencji prasowej dotyczącej pogorzeliska w Nowinach postanowiłem spytać pana wójta Nowaczkiewicza o sprawę, która bulwersuje okolicznych mieszkańców. Dotyczy nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych do 30 tysięcy euro. To pytanie bardzo […]

Czy wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów na Prezydenta RP?

Czy wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów na Prezydenta RP?

Minister Aktywów Państwowych właśnie wydał rozporządzenie [tylko w PDF] w sprawie warunków przekazania spisów wyborców przez gminy. Zgodnie z ustawą, która dotyczy wyborów na Prezydenta w 2020 roku i stanowi podstawę prawną do przekazania spisów wyborców, która dziś (i dopiero dziś) weszła w życie, przekazanie spisów musi odbyć się do dziś (art 4). Przekazanie spisów […]

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego! Rodacy!   W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną […]

Sołtysi w czasie epidemii

Sołtysi w czasie epidemii

Szyją tysiące maseczek, rozdają je po hospicjach, szpitalnych oddziałach, dps-ach, szukają w internecie pieniędzy na materiały, drukarkami 3D robią przyłbice dla medyków. Są wolontariuszami, psychologami, gońcami, robią staruszkom zakupy, odpowiadają na setki pytań ze strony zdezorientowanych mieszkańców. Są blisko ludzi i wiedzą, że mało komu jest do śmiechu. Bo etaty lecą, bo kwarantanna, bo zakażony […]

„Odporna Wiosna” wsparciem dla opieki medycznej i służb sanitarnych

„Odporna Wiosna” wsparciem dla opieki medycznej i służb sanitarnych

Pomiar temperatury pacjentów i personelu, wzmocnienie ochrony szpitali, transport i rozładunek medykamentów, kompletowanie dokumentacji medycznej, czy udostępnianie namiotów wojskowych – tak lubelscy Terytorialsi wspierają służby medyczne i sanitarne. W najbliższych dniach żołnierze rozpoczną działania w nowym obszarze – pobierania wymazów na obecność COVID-19. Żołnierzy lubelskiej brygady OT można spotkać, m.in. w szpitalach w Lublinie, Puławach, Rykach, […]

„Odporna Wiosna” na Lubelszczyźnie

„Odporna Wiosna” na Lubelszczyźnie

Coraz więcej mieszkańców województwa lubelskiego korzysta z pomocy Terytorialsów. Ich codzienne zadania to dostarczanie żywności, leków, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, wsparcie służb medycznych, seniorów, kombatantów, osób przebywających na kwarantannie, a także oddawanie krwi. Każdego dnia, niemal w każdym rejonie naszego województwa żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej angażują się w różne działania na rzecz lokalnej […]

Stanowisko wobec projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym – kolejne ułatwienie w fałszowaniu wyborów!

Stanowisko wobec projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym – kolejne ułatwienie w fałszowaniu wyborów!

I. Uwagi wstępne. 1 To jest nowa ustawa, która odnosi się do Kodeksu Wyborczego i powoduje niejako z zewnątrz, poprzez NOWĄ USTAWĘ, zmiany w regulacjach już sformułowanych w Kodeksie Wyborczym, do tej pory zarezerwowanych w ustawie Kodeks Wyborczy. Ta nowa ustawa powoduje także zmiany w pracy i regulacjach dotyczących samej Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura […]

Sesje rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa – aktualizacja stanu prawnego – 25 marca 2020 w kontekście “zakazu przemieszczania się”

Sesje rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa – aktualizacja stanu prawnego – 25 marca 2020 w kontekście “zakazu przemieszczania się”

Wprowadzone przepisy nie wpływają na możliwość przeprowadzenia sesji rady gminy, powiatu czy sejmiku województwa. W Polsce nie wprowadzono dotychczas żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w przepisach Konstytucji RP oraz przepisach ustawy o stanie wyjątkowym czy ustawy o stanie klęski żywiołowej. Od 20 marca 2020 r. obowiązuje za to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie […]

Przygotowanie szkół do zdalnego nauczania

Przygotowanie szkół do zdalnego nauczania

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dziś, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. […]

Odwołanie Giełdy Towarowo-Samochodowej na Lotnisku Mokre [ Ważny komunikat ]

Odwołanie Giełdy Towarowo-Samochodowej na Lotnisku Mokre [ Ważny komunikat ]

Niedzielna giełda na terenie lotniska Mokre zostaje odwołana od najbliższej niedzieli. W dniu dzisiejszym o godz. 13.29 redakcja skierowała zapytanie do Wójta Gminy Zamość o treści: Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [ VIDEO ]

W dniu 04 marca 2020 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przedmiotem obrad komisji według zamieszczonego w BIP zawiadomienia było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy. Dodatkowo przewodniczacy komisji wprowadził punkt dotyczący petycji mieszkańców Lipska w sprawie budowy drogi. Skarga na Wójta Gminy  została […]

Top