Czy tereny Gminy Zamość zostaną włączone do Zamościa na 200. rocznicę powstania Nowego Miasta ?

” Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej powiększenia granic Miasta Zamość ” to jeden z punktów obrad najbliższej sesji Rady Gminy Zamość, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku. W tej sprawie odbyło się już kilka spotkań klubów radnych, na których omawiano stanowiska a jedno z nich zostanie przedstawione w trakcie sesji Rady Gminy Zamość. Na stronie urzędowej UG Zamość są publikowane anonimowe zapytania do wójta Gminy Zamość sprawie petycji dotyczącej powiększenia miasta Zamość o tereny Gminy Zamość. Kto jest autorem tych zapytań tego ze strony urzędowej się nie dowiemy. Należy zadać pytanie – dlaczego osoby pytające pozostają anonimowe np. Mieszkaniec Szopinka lub Mieszkaniec Kalinowic?.
W dniu dzisiejszym autor petycji Mariusz Rutkowski ponownie zwrócił się z apelem o poparcie inicjatywy powiększenia granic miasta Zamość o tereny Gminy Zamość.
Mariusz Rutkowski opublikował odpowiedź na stanowisko wójta Ryszarda Gliwińskiego.
Szanowny Panie Wójcie,
Cieszy mnie fakt, że Pan jako osoba reprezentująca Gminę Zamość również zajął stanowisko w sprawie według mnie koniecznego powiększenia miasta Zamość. Niestety głównym przytoczonym przez Pana argumentem w obronie swojego stanowiska są wyższe opłaty, których dokładne stawki przedstawił Pan w swym oświadczeniu. Zdaję sobie doskonale sprawę, że Pan jak i większość mieszkańców ościennych miejscowości będzie przeciwna włączeniu tych terenów do Zamościa. To absolutnie zrozumiałe, że ludzie zawsze chcą płacić jak najmniej. Tak było również gdy Opole czy Rzeszów powiększały nie tak dawno swoją powierzchnię kosztem ościennych miejscowości i ludzie również nie byli tym faktem początkowo zachwyceni. Oczywiście do czasu, zanim wraz z włączeniem ich do miasta mieszkańcy zyskali lepsze połączenia autobusowe, powstały sieci wodociągowe, place zabaw, obiekty oświatowe, nowe drogi, ścieżki rowerowe czy też wartość ich nieruchomości wzrosła.
Niestety tu nie chodzi o wyższe opłaty za śmieci, tu nie chodzi też o wyższe opłaty za nieruchomości, tu nie chodzi o Gminę Zamość. Tutaj chodzi o przyszłość całej półmilionowej Zamojszczyzny – naszego wspólnego domu. To jest walka o tych wszystkich ludzi stąd, by ich dzieci i wnuki nie musiały już wyjeżdżać z naszego regionu za chlebem czy dobrymi studiami do Warszawy, Rzeszowa czy Lublina. To jest walka o to by Zamość, Tomaszów, Hrubieszów i Biłgoraj nie zginęli śmiercią naturalną. Niestety od 1999 roku po likwidacji województwa zamojskiego jest źle i będzie coraz gorzej. Mówią o tym twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego, które przedstawiłem w treści petycji. Bez konkretnych działań Zamość w 2030 roku będzie liczył poniżej 60 tysięcy mieszkańców, a prawie 90% gmin na Zamojszczyźnie zanotuje spadek ich liczby o ponad 5%, co oczywiście przełoży się na mniejszą ilość miejsc pracy, których już dziś bardzo tu brakuje. Większe miasto to zdecydowanie większe możliwości, większa szansa na dostrzeżenie go przez inwestorów. Obecnie Zamość dusi się w 30 kilometrach kwadratowych, gdy podobna ludnościowo Stalowa Wola ze swoimi ogromnymi fabrykami liczy tych kilometrów już 82. Według mojego drugiego wariantu powiększenia miasta, Zamość posiadałby łączną powierzchnię około 55 kilometrów kwadratowych, co i tak nie jest imponującą liczbą na tle podobnych ludnościowo miast. Powiększenie granic jest konieczne. Powinno ono już nastąpić 30 lat temu, dziś wspólnie możemy naprawić te lata zaniechań poprzedników i powalczyć dla Zamościa o jego dawny blask.
Popatrzmy na sytuację gminy obiektywnie. Gmina Zamość liczy około 23 tysiące mieszkańców, to o 4 tysiące więcej niż zamieszkuje Tomaszów Lubelski. Gmina w 2021 dysponuje budżetem na poziomie ponad 111 milionów złotych, Tomaszów Lubelski natomiast ponad 122 miliony złotych. To na pierwszy rzut oka niewielkie różnice. Różnice jednak widać gołym okiem w efektach dysponowania pieniędzmi. W Tomaszowie w ostatnim czasie powstała pływalnia, wyremontowano park z amfiteatrem, wybudowano profesjonalny tor rolkowy czy wyremontowano targowisko, a w planach jest likwidacja słynnego ronda i stworzenie tam pięknego rynku. Gmina oczywiście tych pieniędzy nie wyrzuca w błoto ale efekty są mniej widowiskowe. Nie sposób nie wspomnieć o braku współpracy między miastem, gminą, powiatem i województwem. Gmina Zamość po latach „zmagań” była zobowiązana wybudować do 2018 roku pas betonowy na lotnisku w Mokrem, co w późniejszym czasie stworzyłoby lotnisko dla małych samolotów pasażerskich, a jeden z prywatnych inwestorów chciał obok lotniska wybudować fabrykę małych samolotów. Niestety tak się nie stało, teren został przekazany pod opiekę powiatowi, a budowa samolotów ruszyła w Mielcu. Wieloletnie waśnie o lotnisko w Mokrem jest książkowym przykładem jak nie należy współpracować i jak można łatwo zmarnować ogromną szansę na impuls dla regionu.
Mam ogromną nadzieję, że już przyszłym roku, na 200 rocznicę powstania Nowego Miasta, nasz ukochany Zamość dzięki wsparciu gminy, powiatu i województwa zacznie nowe życie. Życie na miarę tak wybitnego miasta. Życie ambitne, odważne oraz pełne nowych szans i możliwości. Liczę na to, że zarówno Pan jak i osoby, do których wkrótce trafi ta petycja staną przed lustrem i z czystym sumieniem i pełną odpowiedzialnością powiedzą, że zrobili wszystko co mogli dla dobra Zamościa i Zamojszczyzny oraz nas mieszkańców.
Z wyrazami szacunku,
Mariusz Rutkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top