Jesteśmy wolną i otwartą grupą mieszkańców dobrej woli w Gminie Zamość.Działając razem, tworzymy prawdziwie profesjonalne lokalne medium informacyjne, służące realnej komunikacji społecznej, wzajemnej wymianie dóbr kulturowych i materialnych oraz swobodnej integracji wszystkich lokalnych społeczności i poszczególnych osób, które szanując wartości patriotyczne i religijne, pragną współdziałać dla wspólnego dobra mieszkańców Gminy Zamość, a przez to przyczyniać się do pomyślności i wzrostu całej naszej Ojczyzny.Serwis internetowy Wokół Zamościa.pl to nasze lokalne, obywatelskie, niezależne przedsięwzięcie na miarę XXI wieku. Jest ono wyraźnym znakiem żywotności lokalnej społeczności, która świadomie i skutecznie dąży do samostanowienia o sprawach swojej ziemi. Jako inicjatorzy przedsięwzięcia chcemy, aby Wokół Zamościa.pl był takim medium, w którym będzie można dowiedzieć się o ważnych sprawach gminy, parafii oraz Polski. Chcemy, aby w końcu mógł być słyszany głos większości, czyli głos zwykłych mieszkańców Gminy Zamość, któremu dotychczas stworzone lokalne media nie udostępniają wystarczająco dużo wolnej i niezależnej przestrzeni komunikacyjnej. Serwis Wokół Zamościa.pl, jako dostępne dla wszystkich narzędzie wymiany wartościowych informacji oraz jako kulturalne miejsce wymiany myśli, taką właśnie wolną i niezależną przestrzeń ma skutecznie i szybko stwarzać.Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy aktywnie żyją sprawami swoich lokalnych społeczności, swojej gminy czy parafii. Zapraszamy, tych którzy rozumieją i odczuwają sercem nasze szersze, patriotyczne i duchowe cele. Zapraszamy tych wszystkich, którzy jako wolni i myślący ludzie, pragną, w jakikolwiek możliwy dla nich sposób, wziąć czynny udział w tym nowatorskim i przełomowym dla mieszkańców Gminy Zamość projekcie społecznym.

Top