Czy samorząd Gminy Zamość prowadzi konkretne działania w zakresie pomocy osobom starszym? Czekamy na komentarze

Coraz więcej samorządów w Polsce wdraża realizację pilotażowego programu, przygotowanego z myślą o seniorach, którzy nie mają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw w swoich domach.

Każdy Senior potrzebujący pomocy w drobnych naprawach, z którymi sam nie może sobie poradzić może skorzystać z bezpłatnego wsparcia fachowca w ramach projektu „Złota rączka dla seniora”. Adresatami programu są osoby samotne  lub 2 osobowe gospodarstwa senioralne. W wielu miastach i gminach  Program „Złota Rączka” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a w przypadku gmin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z uwagi na stan epidemii udzielana jest również pomoc osobom powyżej 70 lat w postaci zakupu żywności, środków higienicznych i leków.

W Gminie Zamość nie będzie takiego programu, gdyż wójt Ryszard Gliwiński nie widzi potrzeby tworzenia w tym zakresie programu dla seniorów.

W październiku 2020 roku jeden z mieszkańców złożył wniosek do Wójta Gminy Zamość o utworzenie w Gminie Zamość programu pod nazwą ” Złota Rączka dla seniora”.

W odpowiedzi na wniosek wójt Ryszard Gliwiński napisał:

”Samorząd Gminy Zamość realizuje zadania związane z niesieniem pomocy osobom starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i innym potrzebującym stałej i  doraźnej pomocy. Pracownicy socjalni i asystenci rodzin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stale monitorują potrzeby w tym zakresie i podejmują stosowne działania. Wielokrotnie zajmowali się organizacją doraźnej pomocy Mieszkańcom w różnych czynnościach codziennych, włączając w to Gminny Zakład Obsługi Komunalnej i osoby prywatne. W sołectwach Gminy Zamość działa także wsparcie dla potrzebujących organizowane przez samorząd sołecki”.

Ostatnie zdanie odnośnie samorządu sołeckiego na pewno nie miało zastosowania w trudnych warunkach tegorocznej  zimy. Ale jak mówi się potocznie papier wszystko przyjmie i nie będzie się czerwienił..

Wójt Ryszard Gliwiński zapewnia, że jest zwolennikiem konkretnych działań. To co dzieje się w ostatnich tygodniach pokazuje brak jakichkolwiek działań. W okresie od 01 stycznia do 31 stycznia w Gminie Zamość składane były ponownie deklaracje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W zakreślonym terminie takich deklaracji nie złożono w ilości ponad 1300. Wiadomo już, że deklaracji  nie złożyły osoby starsze często też osoby samotnie mieszkające. Tak więc należy zadać pytanie o wiarygodność zapewnień wójta Ryszarda Gliwińskiego odnośnie pomocy osobom starszym zagrożonym wykluczeniem społecznym i potrzebującym doraźnej pomocy .

 

Komentarze do: “Czy samorząd Gminy Zamość prowadzi konkretne działania w zakresie pomocy osobom starszym? Czekamy na komentarze

  1. baba

    Proszę Pana, w naszej gminie sołtysi to są od brania diet, a nie od interesowania się sprawami mieszkańców. Niektórym nawet nakazów podatkowych roznieść się nie chce.

    Reply
  2. Ostrzyca

    Jakiego se sołtysa wybrali, takiego mają. Wybory sołtysów są co kilka lat więc leniuchów da się wymienić, o ile niezadowolonych mieszkańców danej wsi będzie więcej przy urnie.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top