Nasze interwencje widzimy i reagujemy

Lepsze i gorsze dane osobowe

Lepsze i gorsze dane osobowe

Ochrona prywatności to jedna z najczęstszych przesłanek stosowanych przez organy w celu ograniczenia prawa do informacji. Okazuje się, że stojąc na straży prywatności jednych podmiotów, zapominają one o prywatności wnioskodawców. Taki wniosek płynie ze zgłoszeń klientów poradni Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Jeden z nich, nazwijmy go panem Adamem, zwrócił się do jednego z organów lokalnych […]

Bezpieczny plac zabaw z fotela w gabinecie Wójta Ryszarda Gliwińskiego [ aktualizacja ]

Bezpieczny plac zabaw z fotela w gabinecie Wójta Ryszarda Gliwińskiego [ aktualizacja ]

Kolejny raz dostalismy sygnał od mieszkanki Sitańca o niebezpiecznych elementach  na placu zabaw w Sitańcu. Wystające ostre krawędzie ogrodzenia są niebezpieczne dla dzieci. Bez problemu na plac zabaw mogą dostać się bezpańskie psy lub dzikie zwierzęta. Wójt Ryszard Gliwiński po  poprzednim zgłoszeniu odpowiadział, że ”plac jest bezpieczny i można go dalej udostępniać Mieszkańcom”. Plac zabaw był […]

Wynagrodzeniem Piotra Najdy radnego Rady Gminy Zamość kolejny raz zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wynagrodzeniem Piotra Najdy radnego Rady Gminy Zamość kolejny raz zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 25 marca 2020 roku rozpatrzył skargę na bezczynność Organu ( Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ) w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu obsługi Komunalnej Gminy Zamość do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 26 stycznia 2020 roku w zakresie wynagrodzenia radnego Rady Gminy  […]

Niebezpieczna droga do szkoły w Borowinie Sitanieckiej nadal będzie niebezpieczna

Niebezpieczna droga do szkoły w Borowinie Sitanieckiej nadal będzie niebezpieczna

W Borowinie Sitanieckiej przy drodze gminnej trwa przebudowa chodnika na długości ok. 150 m. Dotychczasowy chodnik z płyt chodnikowych w pośpiechu został rozebrany kilka dni po XX sesji Rady Gminy Zamość. W trakcie sesji mieszkaniec odczytał treść petycji skierowanej do wójta Gminy Zamość w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących  z Funduszu Dróg […]

Bezpieczna droga do szkoły [ Głos Mieszkańca ]

Bezpieczna droga do szkoły [ Głos Mieszkańca ]

„Rozpoczęcie roku szkolnego. Uwaga dzieci!”, „Dostosuj prędkość! Dziękuję” , czy „Dzieci zaskakują! Zważajcie na wszystko”. Banery o takich treściach zainstalowane zostały w pobliżu szkół, przy wjazdach do miejscowości gdzie znajdują się szkoły oraz przy placach zabaw. Jest to wspólna inicjatywa lokalnych samorządów, Policji oraz związków motoryzacyjnych. Wszystko to związane jest z rozpoczęciem roku szkolnego… ale […]

Co było niemożliwie dla Przewodniczącego Rady Gminy Zamość możliwe jest dla Przewodniczącego Komisji w innym samorządzie

Co było niemożliwie dla Przewodniczącego Rady Gminy Zamość możliwe jest dla Przewodniczącego Komisji w innym samorządzie

W początkowym okresie pandemi samorzady miały problem odnosnie organizacji sesji rady w bezpieczny sposób, nie naruszając obowiązujacych przepisów. W Gminie Zamość w miesiacu marcu odwołano zwołane wcześniej posiedzenia komisji. W miesiącu marcu nie odbyła się również sesja Rady Gminy Zamość. W kwietniu sesja Rady Gminy Zamość odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość […]

Gminne standardy. Bezpieczeństwo na placach zabaw – czego nie dowiemy się z odpowiedzi wójta?

Gminne standardy. Bezpieczeństwo na placach zabaw – czego nie dowiemy się z odpowiedzi wójta?

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na gminnych placach zabaw jedna z mieszkanek Gminy Zamość skierowała zapytanie do wójta Ryszarda Gliwińskiego. Pytanie zainteresowanej mieszkanki wraz z niepełną odpowiedzią zostało zamieszczone w rubryce ” Zadaj pytanie Wójtowi ” na stronie UG Zamość. Treść pytania do wójta Ryszarda Gliwińskiego: Szanowny Panie Wójcie! W jakim stanie technicznym są place […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na bezczynność Organu ( Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ) w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu obsługi Komunalnej Gminy Zamość do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 26 stycznia 2020 roku w zakresie wynagrodzenia radnego Rady Gminy  Zamość Piotra Najdy, w terminie 14 […]

Apel – potrzebna krew

Apel – potrzebna krew

W wyniku gwałtownego rozpowszechniania się koronawirusa, w szpitalach stale rośnie ilość osób hospitalizowanych. Zwracamy się z głęboką prośbą do wszystkich honorowych dawców krwi oraz osób, które czują się zdrowe, nie przebywały w ostatnim czasie za granicą kraju oraz nie miały styczności z osobami zarażonymi wirusem, aby zgłaszały się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy […]

Komunikat Wójta Gminy Zamość

Komunikat Wójta Gminy Zamość

W dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński wydał komunikat dla interesantów Urządu Gminy w związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS – CoV-2.  Zaleca się ograniczenie osobistych wizyt interesantów w urzędzie. Mieszkańcy zarejestrowani w gminnym systemie sms tą drogą również zostali powiadomieni o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Gminy […]

Nierespektowanie zarządzenia i regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość

Nierespektowanie zarządzenia i regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość

W dniu 28 lutego 2020 odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W punkcie interpelacje i zapytania radna Halina Szymańska ponowiła interpelację w sprawie oczyszczenia tablic informacyjnych z nadmiernych ilości ogłoszeń. Administratorem tablic jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Poprzednią interelację radna Halina Szymańska złożyła na sesji Rady Gminy Zamość w dniu 30 stycznia 2020 […]

Eksponaty przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Eksponaty przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Czy nikt nie zajmuje się terenem wokół Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem – pytają mieszkańcy gminy. Wskazując walające się tam śmieci czy butelki. Na wskazanym  miejscu faktycznie nie brakuje pustych butelek, papierów i innych opakowań.  Jaki to przykład dla dzieci uczących sie muzyki pyta jeden z rodziców. Brak koszy na śmieci w XXI wieku to już […]

Gmina Zamość: Wójt Ryszard Gliwiński zmienił swoje stanowcze stanowisko w sprawie propozycji radnego Konrada Kitki [ VIDEO ]

Gmina Zamość: Wójt Ryszard Gliwiński zmienił swoje stanowcze stanowisko w sprawie propozycji radnego Konrada Kitki [ VIDEO ]

W dniu 18 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej . Do porządku obrad został dodany punkt dotyczący pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość przez radnego Konrada Kitka w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego dla mieszkanki Borowiny Sitanieckiej. W trakcie dyskusji radny Konrad Kitka zwrócił się do wójta Ryszarda Gliwińskiego z propozycją […]

” Radni Sołtysi ”  podwyższyli diety dla sołtysów a teraz czas na podwyżki dla mieszkańców

” Radni Sołtysi ” podwyższyli diety dla sołtysów a teraz czas na podwyżki dla mieszkańców

Podczas XI sesji Rady Gminy Zamość ”radni sołtysi” podjęli uchwałę o podwyższeniu diety dla sołtysów. Od 2013 roku miesięczna dieta sołtysa wynosiła 370 zł. Radni zdecydowali, że sołtysi dostaną podwyżkę o 170 zł i miesięczna dieta sołtysa będzie wynosić 500 zł. Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z obecnie obowiązująca treścią § 1 ust. 1 uchwały Rady […]

Top