Nasze interwencje widzimy i reagujemy

Zaniedbany chodnik straszy przechodniów

Zaniedbany chodnik straszy przechodniów

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Borowina Sitaniecka gmina Zamość jest tak zarośnięty chwastami, że stał się wąską ścieżką. To nie tylko brzydko wygląda, ale jest też niebezpieczne. Grunt, że w ogóle jest, a to że zachwaszczony to dla zarządcy drogi jak widać nie stanowi problemu. W niektórych miejscach aby się minąć trzeba wejść w chwasty […]

”Nie dla spalarni w Zamościu” – PROTEST

”Nie dla spalarni w Zamościu” – PROTEST

  Społeczny Komitet: „NIE DLA SPALARNI W ZAMOŚCIU” zaprasza mieszkańców Zamojszczyzny na protest który odbędzie się przy ulicy Hrubieszowskiej, przy zjeździe do ciepłowni Veoli w czwartek 18 lipca, o godzinie 15:30. W dniu 13 lipca 2019 podczas konferencji zorganizowanej przez Komitet Społeczny: „NIE DLA SPALARNI W ZAMOŚCIU” poinformowano o formach zaostrzenia protestu, wobec planowanej inwestycji.

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce  o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość nie ustają w bojach o budowę chodników przy drogach powiatowych. Były petycje mieszkańców, były interpelacje radnego Rady Powiatu Zamojskiego Konrada Dziuby. Teraz jest apel mieszkańców do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego i Starosty Powiatu Zamojskiego Stanisława Grześko. Apel został odczytany podczas ostatniej IX sesji Rady Gminy Zamość przez Ryszarda Puchacz a następnie […]

Komu zależało na utrudnianiu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokiem?

Komu zależało na utrudnianiu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokiem?

W  ubiegłą niedzielę 26 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory przebiegały w spokojnej atmosferze i bez większych zakłóceń. Na terenie Gminy Zamość głosowanie przebiegało również bez zakłóceń. Jedynie w Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokiem po zamknięciu lokalu w trakcie sprawdzania ważności kart komisja ujawniła kartę do głosowania z wyborów samorządowych 2018 roku. Była […]

Czy były kandydat na wójta zostanie dyrektorem w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Zamojskiego?

Czy były kandydat na wójta zostanie dyrektorem w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Zamojskiego?

W dniu 06 maja 2019 roku Starosta Powiatu Zamojskiego ogłosił nabór na wolne stanowisko dyrektora w Wydziale Gospodarki Mieniem  Starostwa Powiatowego w Zamościu. Nabór zakończył się w dniu 17 maja 2019 roku. Jeszcze przed ogłoszeniem naboru sygnalizowano naszej redakcji,  że dyrektorem zostanie jeden z kandydatów na wójta w ostatnich wyborach samorządowych. Wskazano nam personalnie, kto […]

Cudowne przyśpieszenie procedur w Urzędzie Gminy Zamość

Cudowne przyśpieszenie procedur w Urzędzie Gminy Zamość

Po naszej wczorajszej publikacji ” Jak Urząd Gminy Zamość rozeznaje rynek w zakresie dostępności i ceny dwóch śmietników” nastąpiło cudowne przyśpieszenie procedur w przedmiotowej sprawie. W dniu dzisiejszym w Borowinie Sitanieckiej zostały zamontowane dwa nowe śmietniki w miejscu wskazanym podczas wizji terenowej. Po  siedemnastu miesiącach od zgłoszenia wniosku po naszej interwencji procedury cudownie przyśpieszyły. Dlaczego?. […]

Jak Urząd Gminy Zamość rozeznaje rynek w zakresie dostępności i ceny dwóch śmietników?

Jak Urząd Gminy Zamość rozeznaje rynek w zakresie dostępności i ceny dwóch śmietników?

W związku  z art. 5 ust.1 ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przypominamy, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: – wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym. Czy samorząd Gminy Zamość realizuje to zadanie w przypadku terenu przy […]

Gminne tablice ogłoszeń – czy takie tablice dobrze świadczą o wizerunku gminy?

Gminne tablice ogłoszeń – czy takie tablice dobrze świadczą o wizerunku gminy?

Świetnym rozwiązaniem w zakresie komunikacji wśród małych społeczności są gabloty i tablice sołeckie. Tablica informacyjna, oprócz strony internetowej oraz portalów społecznościowych jest źródłem przekazywanych przez gminę informacji mieszkańcom. Tablica ma być jednym z tych narzędzi, które pomaga dotrzeć i komunikować się z lokalną społecznością. Umieszczone w centralnym punkcie wsi, służą do wywieszania wszelkich aktualnych informacji, […]

Kolejny raz odwrócone znaki drogowe w Borowinie Sitanieckiej

Kolejny raz odwrócone znaki drogowe w Borowinie Sitanieckiej

W nocy 27 na 28 października 2018 roku przy drodze gminnej w Borowinie Sitanieckiej kolejny raz odwrócono znaki drogowe. Znaki te znajdują się przy drodze gminnej prowadzącej do pobliskiej szkoły podstawowej. Przypominamy, że poprzednio odwrócono znaki w miesiącu lipcu i po interwencji mieszkańca na sesji Rady Gminy Zamość pracownicy GZOK-u  dokonali poprawy zamocowania znaków. Czy […]

Rozliczamy radnych z czterech lat pracy

Rozliczamy radnych z czterech lat pracy

Przez cztery lata obserwowaliśmy pracę radnych Rady Gminy Zamość, ich zaangażowanie?, sukcesy? i porażki. Wiemy, kto pełnił swoją funkcję z pasją?, a kto skupił się tylko na pobieraniu diety. Teraz chcemy dać szansę naszym Czytelnikom, aby sami ocenili działalność radnych Rady Gminy Zamość. Poniżej publikujemy pismo do radnego Rady Gminy Zamość z okręgu wyborczego nr […]

Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

W tym roku początek nowego roku szkolnego rozpocznie się 03 września. Po uzgodnieniu ze wspólnotą szkolną i ustaleniu z samorządem czy innymi właścicielami placówki oświatowej, uroczystość początku roku szkolnego można  było zorganizować  również w sobotę 01 września. Ale aby dzieci mogły dotrzeć do szkoły, potrzebne są bezpieczne drogi zwłaszcza  gminne. Czy samorząd sołecki i gminny […]

Skandaliczne zachowanie Piotra Koczułapa – radnego Rady Gminy Zamość

Skandaliczne zachowanie Piotra Koczułapa – radnego Rady Gminy Zamość

Jak już informowaliśmy w dniu 08 kwietnia 2018 roku w miejscowości Płoskie odbyło się spotkanie lokalnej społeczności z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem oraz przedstawicielami Parlamentu RP. W spotkaniu tym uczestniczyło kilku radnych Rady Gminy Zamość m.in. radny Piotr Koczułap z Wólki Wieprzeckiej. Zachowanie radnego po wystąpieniu wojewody jak i w trakcie nagrywania publiczności w naszej […]

Zebranie wiejskie w Łapiguzie [ VIDEO ]

Zebranie wiejskie w Łapiguzie [ VIDEO ]

  W dniu 19 wrześnie 2018 r. w Łapiguzie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku do funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego na 2018 rok. Zebranie wiejskie zdecydowało o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na zadanie pod […]

Top