Nasze interwencje widzimy i reagujemy

Bezpieczna droga do szkoły [ Głos Mieszkańca ]

Bezpieczna droga do szkoły [ Głos Mieszkańca ]

„Rozpoczęcie roku szkolnego. Uwaga dzieci!”, „Dostosuj prędkość! Dziękuję” , czy „Dzieci zaskakują! Zważajcie na wszystko”. Banery o takich treściach zainstalowane zostały w pobliżu szkół, przy wjazdach do miejscowości gdzie znajdują się szkoły oraz przy placach zabaw. Jest to wspólna inicjatywa lokalnych samorządów, Policji oraz związków motoryzacyjnych. Wszystko to związane jest z rozpoczęciem roku szkolnego… ale […]

Co było niemożliwie dla Przewodniczącego Rady Gminy Zamość możliwe jest dla Przewodniczącego Komisji w innym samorządzie

Co było niemożliwie dla Przewodniczącego Rady Gminy Zamość możliwe jest dla Przewodniczącego Komisji w innym samorządzie

W początkowym okresie pandemi samorzady miały problem odnosnie organizacji sesji rady w bezpieczny sposób, nie naruszając obowiązujacych przepisów. W Gminie Zamość w miesiacu marcu odwołano zwołane wcześniej posiedzenia komisji. W miesiącu marcu nie odbyła się również sesja Rady Gminy Zamość. W kwietniu sesja Rady Gminy Zamość odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość […]

Gminne standardy. Bezpieczeństwo na placach zabaw – czego nie dowiemy się z odpowiedzi wójta?

Gminne standardy. Bezpieczeństwo na placach zabaw – czego nie dowiemy się z odpowiedzi wójta?

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na gminnych placach zabaw jedna z mieszkanek Gminy Zamość skierowała zapytanie do wójta Ryszarda Gliwińskiego. Pytanie zainteresowanej mieszkanki wraz z niepełną odpowiedzią zostało zamieszczone w rubryce ” Zadaj pytanie Wójtowi ” na stronie UG Zamość. Treść pytania do wójta Ryszarda Gliwińskiego: Szanowny Panie Wójcie! W jakim stanie technicznym są place […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na bezczynność Organu ( Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ) w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu obsługi Komunalnej Gminy Zamość do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 26 stycznia 2020 roku w zakresie wynagrodzenia radnego Rady Gminy  Zamość Piotra Najdy, w terminie 14 […]

Apel – potrzebna krew

Apel – potrzebna krew

W wyniku gwałtownego rozpowszechniania się koronawirusa, w szpitalach stale rośnie ilość osób hospitalizowanych. Zwracamy się z głęboką prośbą do wszystkich honorowych dawców krwi oraz osób, które czują się zdrowe, nie przebywały w ostatnim czasie za granicą kraju oraz nie miały styczności z osobami zarażonymi wirusem, aby zgłaszały się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy […]

Komunikat Wójta Gminy Zamość

Komunikat Wójta Gminy Zamość

W dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński wydał komunikat dla interesantów Urządu Gminy w związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS – CoV-2.  Zaleca się ograniczenie osobistych wizyt interesantów w urzędzie. Mieszkańcy zarejestrowani w gminnym systemie sms tą drogą również zostali powiadomieni o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Gminy […]

Nierespektowanie zarządzenia i regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość

Nierespektowanie zarządzenia i regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość

W dniu 28 lutego 2020 odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W punkcie interpelacje i zapytania radna Halina Szymańska ponowiła interpelację w sprawie oczyszczenia tablic informacyjnych z nadmiernych ilości ogłoszeń. Administratorem tablic jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Poprzednią interelację radna Halina Szymańska złożyła na sesji Rady Gminy Zamość w dniu 30 stycznia 2020 […]

Eksponaty przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Eksponaty przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Czy nikt nie zajmuje się terenem wokół Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem – pytają mieszkańcy gminy. Wskazując walające się tam śmieci czy butelki. Na wskazanym  miejscu faktycznie nie brakuje pustych butelek, papierów i innych opakowań.  Jaki to przykład dla dzieci uczących sie muzyki pyta jeden z rodziców. Brak koszy na śmieci w XXI wieku to już […]

Gmina Zamość: Wójt Ryszard Gliwiński zmienił swoje stanowcze stanowisko w sprawie propozycji radnego Konrada Kitki [ VIDEO ]

Gmina Zamość: Wójt Ryszard Gliwiński zmienił swoje stanowcze stanowisko w sprawie propozycji radnego Konrada Kitki [ VIDEO ]

W dniu 18 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej . Do porządku obrad został dodany punkt dotyczący pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość przez radnego Konrada Kitka w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego dla mieszkanki Borowiny Sitanieckiej. W trakcie dyskusji radny Konrad Kitka zwrócił się do wójta Ryszarda Gliwińskiego z propozycją […]

” Radni Sołtysi ”  podwyższyli diety dla sołtysów a teraz czas na podwyżki dla mieszkańców

” Radni Sołtysi ” podwyższyli diety dla sołtysów a teraz czas na podwyżki dla mieszkańców

Podczas XI sesji Rady Gminy Zamość ”radni sołtysi” podjęli uchwałę o podwyższeniu diety dla sołtysów. Od 2013 roku miesięczna dieta sołtysa wynosiła 370 zł. Radni zdecydowali, że sołtysi dostaną podwyżkę o 170 zł i miesięczna dieta sołtysa będzie wynosić 500 zł. Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z obecnie obowiązująca treścią § 1 ust. 1 uchwały Rady […]

Zaniedbany chodnik straszy przechodniów

Zaniedbany chodnik straszy przechodniów

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Borowina Sitaniecka gmina Zamość jest tak zarośnięty chwastami, że stał się wąską ścieżką. To nie tylko brzydko wygląda, ale jest też niebezpieczne. Grunt, że w ogóle jest, a to że zachwaszczony to dla zarządcy drogi jak widać nie stanowi problemu. W niektórych miejscach aby się minąć trzeba wejść w chwasty […]

”Nie dla spalarni w Zamościu” – PROTEST

”Nie dla spalarni w Zamościu” – PROTEST

  Społeczny Komitet: „NIE DLA SPALARNI W ZAMOŚCIU” zaprasza mieszkańców Zamojszczyzny na protest który odbędzie się przy ulicy Hrubieszowskiej, przy zjeździe do ciepłowni Veoli w czwartek 18 lipca, o godzinie 15:30. W dniu 13 lipca 2019 podczas konferencji zorganizowanej przez Komitet Społeczny: „NIE DLA SPALARNI W ZAMOŚCIU” poinformowano o formach zaostrzenia protestu, wobec planowanej inwestycji.

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce  o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość nie ustają w bojach o budowę chodników przy drogach powiatowych. Były petycje mieszkańców, były interpelacje radnego Rady Powiatu Zamojskiego Konrada Dziuby. Teraz jest apel mieszkańców do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego i Starosty Powiatu Zamojskiego Stanisława Grześko. Apel został odczytany podczas ostatniej IX sesji Rady Gminy Zamość przez Ryszarda Puchacz a następnie […]

Komu zależało na utrudnianiu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokiem?

Komu zależało na utrudnianiu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokiem?

W  ubiegłą niedzielę 26 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory przebiegały w spokojnej atmosferze i bez większych zakłóceń. Na terenie Gminy Zamość głosowanie przebiegało również bez zakłóceń. Jedynie w Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokiem po zamknięciu lokalu w trakcie sprawdzania ważności kart komisja ujawniła kartę do głosowania z wyborów samorządowych 2018 roku. Była […]

Top