XL sesja Rady Gminy Zamość . Nerwowa atmosfera w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości [ V I D E O ]

W dniu 27 stycznia 2022 roku odbyła pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Zamość. Po skandalicznym wystąpieniu radnego Tadeusza Kostrubca podczas ostatniej Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy do podobnego zdarzenia doszło w trakcie sesji, która odbyła się zdalnie.

Radny Mirosław Kołtun i radny Tadeusz Kostrubiec ponownie krytycznie odnieśli się do działalności mieszkańca gminy, który uczestniczył w sesji. Radnego Tadeuszu Kostrubca wsparł mieszkaniec Konrad Dziuba – pracownik UG Zamość.  Radny Piotr Najda jako ważny temat swojego wystąpienia uznał przekazanie informacji o zbiórce karmy dla psów. Taka informacja od kilku dni jest zamieszczona na stronie internetowej UG Zamość. Radna Halina Szymańska pytała wójta o budowę drogi w miejscowości Wólka Panieńska. Pytanie to padło już po przegłosowaniu i przyjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.  W uchwale dokonano zmian o treści „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska”
• Plan: 0,00 zł
• Zwiększenie o kwotę 1 026 000,00 zł – do kwoty 1 026 000,00 zł
Nowe planowane dochody budżetu w związku z zamiarem złożenia wniosku o dotację w ramach konkursu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.Radna H. Szymańska głosowała za przyjęciem uchwały.

Tu stawiamy pytanie : czy radna H. Szymańska nie wiedziała za czym głosuje  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok ?. Drugie pytanie czy radna Szymańska zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok ?.

W punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości mieszkaniec złożył cztery wnioski. Dwa wnioski kierowane do Rady Gminy Zamość i dwa wnioski skierowane do Wójta Gminy Zamość. W trakcie składania wniosków Przewodniczący Rady Gminy radny Piotr Koczułap kilkakrotnie przerywał mieszkańcowi  jego wystąpienie .

Wnioski mieszkańca dotyczyły naruszenia przez grupę radnych art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym. Radni wymienieni we wnioskach w ostatnich wyborach do Rady Gminy Zamość startowali z Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Gliwińskiego.

Mieszkaniec do Rady Gminy wnioskował o:

o usunięcie istotnego naruszenia prawa przez Radę Gminy Zamość w związku z podjętą uchwałą w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso i dostosowanie przedmiotowej uchwały do obowiązującego prawa w demokratycznym państwie prawa.

o usunięcie istotnego naruszenia prawa przez Radę Gminy Zamość w związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zamość za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę i i dostosowanie przedmiotowej uchwały do obowiązującego prawa w demokratycznym państwie prawa.

Więcej informacji z przebiegu sesji w materiale filmowym:

XL sesja Rady Gminy Zamość

Komentarze do: “XL sesja Rady Gminy Zamość . Nerwowa atmosfera w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości [ V I D E O ]

 1. Solejukowa

  Porządek musi być! A wiadomo, że mieszkaniec mieszkańcowi nierówny. Jeden może polemizować a drugi nie.

  Reply
 2. Szymańska

  Panie Puchacz. Znam budżet i tutaj problem nie stoi po stronie finansów, ponieważ są inne (techniczne) uwarunkowania. Jak Pan nie zrozumiał, to nie mam na to wpływu. Obecnie w Wólce Panieńskiej są do wykonania dwie drogi. Jedna od Wólki Panieńskiej do Szopinka, a kolejna od Kościoła do Kalinowic (trelinka). Panie Puchacz jak chce Pan być Radnym i wie wszystko najlepiej, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy zaświadczenie z IPN i można korzystać z wolnych wyborów demokratycznych. Do zarzutów odniosę się podczas następnej sesji. Szymańska.

  Reply
  • Ryszard Puchacz

   Pani Szymańska widzę tu dwa rozwiązania. Pierwsze to proszę się skontaktować z radną H. Szymańską, która pytała wójta o drogę z tzw.” trelinki ”. Odpowiedź wójta była czytelna. Po drugie może Pani obejrzeć nagranie z obrad sesji Rady Gminy Zamość w punkcie zapytania i wnioski radnych. Tam jest zapytanie radnej H. Szymańskiej i odpowiedź wójta – czytelna. Następna sprawa dotycząca mojej osoby i chęci bycia radnym. Być może ale mierzę wyżej takie plany mam na dziś. Co do zaświadczenia z IPN. Jeżeli jest taka potrzeba to nie wiedzę żadnego problemu z tym. Pani Szymańska Pani jak widać ma z tym problem. Pomogę Pani rozwiązać ten problem . Na stronie IPN jest Katalog pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa – art. 52a pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2016.1575 j.t.) Może Pani sobie sprawdzić. Proszę sobie tą listę wydrukować na przyszłość. Ma Pani tendencję aby coś o kimś sugerować. Nie każdy może być wyrozumiały tak jak ja i lepiej zanim coś się o kimś napisze lepiej 5 razy sprawdzić. Tu Pani sprawdzi każdego – https://katalog.bip.ipn.gov.pl/funkcjonariusze/?sname=puchacz&sletter=Pu&letter=P . Odnośnie sesji – proszę najpierw zapytać radną H. Szymańską lub obejrzeć nagranie z sesji. Proszę również moje uwagi przekazać Mieszkańcowi.

   Reply
 3. Mieszkaniec

  Proszę nie kasować komentarzy. Ja również jako mieszkaniec jestem ciekawy Pana zaświadczenia z IPN żeby wiedzieć na jakim poziomie „demokracji” z Panem polemizować. Pan chyba potrzebuje uwiarygodnienia Panie Puchacz. Wierzę w Pana krystaliczną przeszłość w Służbach !!! To pomoże w pana społecznej działalności i Pana uwiarygodni !!!

  Reply
 4. Też Mieszkaniec

  I znowu to samo. Radni i inni mniej ogarniający rozmywają temat tak aby oddalić uwagę mieszkańców od swojej niekompetencji, buty i lenistwa oraz pazerności na pochwały i ewentualne resztki z pańskiego stołu, jak władza jakiś ochłap rzuci w postaci etaciku dla swojaków, czy innych wycieczek na koszt podatników. Radni powinni rozliczać władze gminy z realizacji zadań prawem krajowym i uchwałami rady zobowiązanych. Jeżeli tego nie robią, to pan Puchacz pyta dlaczego i sam próbuje tę funkcję kontrolną realizować. Jak radni nie dają rady i urzędnicy gminni też, to nie muszą trwać na swych stołkach. Natomiast zarzucanie komuś, że prowadzi zgodnie z prawem swoją działalność, ale za to niewygodną dla władz i radnych gminy, to świadczy tylko o urzędnikach i o radnych. I jeszcze jedno, pan Puchacz nie jest moim idolem, bo nie podzielam jego poglądów politycznych, ale wiele przez te lata osiągnął w dziedzinie jawności działania władz gminnych i kontroli nad tym co i dlaczego ta władza robi. I niech to robi nadal, bo po reakcji widać, że robi to skutecznie. A jak odciążyć urzędników od zapytań pana Puchacza? To proste, opublikować tyle z działalności gminy ile się da w BIP lub na stronach gminy i po problemie.

  Reply
 5. Anty burak

  Cieszy postawa radnych, którzy odnoszą się krytycznie do wypowiedzi tego buraka z Borowiny Sitanieckiej. Liczę, że po tej ostatniej sesji radni postawią tego buraka przed prokuratorem. Jak można publicznie wymienić nazwiska radnych. To po pierwsze a po drugie jak taki burak może mówić, że radni naruszyli prawo. Radni proszę Was za te wnioski j musicie zgłosić tego buraka do prokuratury to uznam Was za miękiszonów. Przecież nawet sam Wójt powiedział, że ten burak nie jest prawnikiem. Pan Dziuba jako dyrektor odpowiedzialnego wydziału wyraził swoją bardzo czytelną opinię. Radni macie poparcie i argumenty. Zgłoście tego buraka do prokuratury. Wierzę w Was.

  Reply
 6. Seniorka z Kalinowic

  Bardzo dziękuję temu radnemu, że poruszył temat zatoki autobusowej w naszej miejscowości. Jest ona bardzo potrzeba dla starszych osób.

  Reply
 7. Kalinowice

  To zatoka w Kalinowicach kosztowała ćwierć miliona złotych? Pytam za co? Pytam dlaczego tam nie zajeżdżają autobusy ?. Dobrze, że sprawę poruszył mieszkaniec innego sołectwa bo dla naszego radnego to chyba ten temat jest niewygodny i dlatego milczy.

  Reply
 8. Wyborca

  No pięknie mamy zatokę autobusową z której nie odjeżdżają autobusy. Mamy pas startowy z którego nie startują samoloty. I mamy ten sam samorządowców, którzy lądują ciągle na tych samych miejscach. Radny 27 lat w samorządzie. Jak to słyszę to się zastanawiam o czym ten radny mówi.

  Reply
 9. Też Mieszkaniec

  Po lekturze niektórych wpisów można to podsumować parafrazą hasła ze znanego filmu: układ rządzi, układ radzi, układ nigdy cię nie zdradzi… – no chyba, że nie jesteś z układu i próbujesz go naruszyć, a to spodziewaj się najgorszego. Układ myśli (jak już to było w przeszłości), że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Najgorsze w tym wszytkim jest to, że znajdują się jeszcze tacy, co ten układ wpsierają i to bezinteresownie, bo tyh co wspierają z interesu prywatnego to jeszcze daje się zrozumieć. Radni pogrążają sie za każdym razem broniąc układu, a nie dobra publicznego i całej społeczności, której powinni służyć. Zastanawia mnie postawa dyrektora, któremu wydaje się być mężem opatrznościowym i mentorem, a jest tylko tubą propagandową układu. Możesz człowieku tak zwyczjanie się golić z rana bez obrzydzenia patrząc w lustro? Gadasz coś jak się poświęcasz i tobie podobni tzw. aktywni mieszkańcy, którzy biją brawo władzom i ciągną profity z budżetu gminy.Nie chcesz, to się nie poświęcaj i przestań o tym gadać.

  Reply
 10. Jarosław Stec

  Jak to jest z tym naszym samorządem. Od jakiegoś czasu obserwuję to co dzieje się na sesjach. Mieszkaniec swoje a radni swoje. Ostatnie wystąpienie mieszkańca i nerwowe zachowanie prowadzącego sesję świadczy o upadku zasad jakim powinien kierować się samorząd. Do tej pory uznawałem rację samorządu po ostatniej sesji jestem zdecydowanie po stronie mieszkańca. Wnioski i uzasadnienia a tu tak nerwowo.

  Reply
 11. Renata Tywoniuk-Kwoka

  Pan Przewodniczący na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zapewniał, że będzie merytorycznie…
  Widocznie nie zdaje sobie sprawy, ze wniosek ma określoną formę. Uzasadnienie wniosku stanowi integralną część pisma. W treści pisma konieczne jest uwzględnienie powodu, dla którego zostało ono napisane oraz przedstawienie odpowiedniej argumentacji/uzasadnienia.
  Panie Przewodniczący, wypada się dokształcić. Nie ma nic upokarzającego czy poniżającego w poszerzaniu swoich wiadomości i umiejętności.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top