Nasze wiadomości

Czy jeszcze za panowania Wójta Ryszarda Gliwińskiego jest szansa na przebudowę drogi w Borowinie Sitanieckiej?

Czy jeszcze za panowania Wójta Ryszarda Gliwińskiego jest szansa na przebudowę drogi w Borowinie Sitanieckiej?

Mieszkańcy Borowiny Sitanieckiej chcą przebudowy drogi gminnej.  Domagają się również chodnika przez całą miejscowość. Pierwszy wniosek został zgłoszony w 2018 roku w trakcie zebrania wiejskiego. Nie uzyskał akceptacji po wypowiedzi wójta Ryszarda Gliwińskiego. Po roku wniosek został ponowiony w trakcie zebrania wiejskiego. Mieszkańcy jako najważniejsze zadanie do relizacji wskazali przebudowę drogi gminnej przez miejscowość wraz […]

Najnowszy ranking ”Wspólnoty”. Kto najlepiej pozyskuje środki unijne. Gminy województwa lubelskiego liderem

Najnowszy ranking ”Wspólnoty”. Kto najlepiej pozyskuje środki unijne. Gminy województwa lubelskiego liderem

Pismo samorządowe „Wspólnota” sprawdziło, jak poszczególne samorządy radziły sobie z pozyskiwaniem środków unijnych w latach 2014-2019? Jak na tle innych wypadają województwo lubelskie,  powiat zamojski i poszczególne gminy, w tym Gmina Zamość? Minęło już 6 lat z kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Do wykorzystania dostępnych środków samorządom pozostał jeszcze więcej niż rok. Ale pismo samorządowe […]

Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019. Jak wypada nasz region na tle Polski

Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019. Jak wypada nasz region na tle Polski

Opole, Świnoujście, Polkowice i Krynica Morska to zwycięzcy rankingu inwestycyjnego Pisma „Wspólnota” w kategoriach miast wojewódzkich, na prawach powiatu, powiatowych i miasteczek. Rekordzista w tych kategoriach wydał na inwestycję ponad 7 tys. zł na osobę. Najlepszy powiat: leszczyński, województwo: podlaskie, gmina wiejska: Kleszczów. A jak wypadły gminy i powiaty naszego regionu? Branżowe pismo samorządu terytorialnego […]

W Kalinowicach zdecydowano o środkach funduszu sołeckiego

W Kalinowicach zdecydowano o środkach funduszu sołeckiego

W dniu 27 września 2020 roku w miejscowości Kalinowice odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca Dyrektora d/s administrcyjno – społecznych Konrad Dziuba, Przewodniczacy Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz. W zebraniu uczestniczył również radny Konrad Kitka. W zebraniu uczestniczyło 25 mieszkańców Kalinowic […]

Fundusz sołecki w Wysokiem zatwierdzony. Nowe standardy głosowania rady sołeckiej

Fundusz sołecki w Wysokiem zatwierdzony. Nowe standardy głosowania rady sołeckiej

W dniu 26 września 2020 roku w budynku GOK Gminy Zamość odbyło się zebranie wiejskie wsi Wysokie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński oraz W-ce Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk  oraz radny Edmund Hałasa. W zebraniu uczestniczyło 37 mieszkańców spośród 751 uprawnionych. […]

Zebranie w Borowinie Sitanieckiej. Recepta sołtysa Michała Budzyńskiego na dociekliwego mieszkańca to policja [ V I D E O ]

Zebranie w Borowinie Sitanieckiej. Recepta sołtysa Michała Budzyńskiego na dociekliwego mieszkańca to policja [ V I D E O ]

W dniu 25 wrzesnia 2020 roku w Borowinie Sitanieckiej odbyło się zebranie wiejskie dotyczące wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, Konrad Dziuba Z – ca Dyrektora d/s administracyjno społecznych oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Zebranie otworzył i prowadził sołtys Michał Budzyński. Przypominamy, że sołtys Michał Budzyński […]

Zebranie w Jatutowie w tle z Putinem

Zebranie w Jatutowie w tle z Putinem

W dniu 20 wrzesnia 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w Jatutowie. Zebranie otworzył i prowadził sołtys wsi Jatutów Michał Adamczuk. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński oraz radny Rady Powiatu Zamojskiego Konrad Dziuba. W zebraniu uczestniczyło 12 mieszkańców spośród 721 uprawnionych na dzień 30 czerwca 2020 roku. […]

Fundusz sołecki na 2021 rok uchwalony. Mieszkańcy Sitańca zdecydowali

Fundusz sołecki na 2021 rok uchwalony. Mieszkańcy Sitańca zdecydowali

20 września 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. Urząd Gminy Zamość reprezentował wójt Ryszard Gliwiński. Zebranie otworzyła sołtys wsi Joanna Bekier . W zebraniu uczestniczyli radni Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk i Wiesław Pośnik. Zebranie wiejskie przeprowadzone zostało […]

Nerwowa atmosfera na zebraniu wiejskim w Skokówce  [ V I D E O ]

Nerwowa atmosfera na zebraniu wiejskim w Skokówce [ V I D E O ]

W sobotę 19 września 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Skokówce odbyło się zebranie wiejskie dotyczące rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. Zebranie otworzył i prowadział sołtys Skokówki Andrzej Kiciński. W zebraniu uczestniczyli wójt Ryszard Gliwiński, radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Gromek oraz 15 mieszkańców sołectwa. Liczba zameldowanych mieszkańców  na pobyt stały i tymczasowy […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 18 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. Informacje o pracy wójta. Sprawy bieżące będące przedmiotem obrad sesji Rady […]

Fundusz Sołecki. Zebranie wiejskie w Siedliskach z bardzo niską frekwencją [ V I D E O ]

Fundusz Sołecki. Zebranie wiejskie w Siedliskach z bardzo niską frekwencją [ V I D E O ]

W dniu 06 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku w miejscowości Siedliska. Z zaproszenia na zebranie skorzystało 17 osób. Uprawnionych do udziału w zebraniu 559 osób. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, radny Krzysztof Ostasz oraz radny Tadeusz Kostrubiec. Porządek zebrania wiejskiego: Otwarcie obrad […]

Sołectwo Pniówek. Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. [ V I D E O ]

Sołectwo Pniówek. Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. [ V I D E O ]

Miesiąc wrzesień, to miesiąc zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy danego sołectwa planują wykorzystanie funduszu sołeckiego na przyszły rok. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią gminy. W dniu 06 wrzesnia 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie w miejscowosci Pniówek. Porządek zebrania wiejskiego: […]

Zapraszamy na webinarium “Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”

Zapraszamy na webinarium “Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”

Od 2009 roku mieszkańcy wsi mogą podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. Taką możliwość daje ustawa o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt. O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, który jest budżetem obywatelskim, decyduje rada gminy i  musi […]

„Pod Biało-Czerwoną” – konkurs Prezesa Rady Ministrów . Apel do Mieszkańców Gminy Zamość – wygrajmy razem

„Pod Biało-Czerwoną” – konkurs Prezesa Rady Ministrów . Apel do Mieszkańców Gminy Zamość – wygrajmy razem

Biało-czerwona flaga niech łączy. Nasze barwy należą do wszystkich. To przyszłość, teraźniejszość i przeszłość – mówił w Tychach podczas inauguracji akcji „Pod Biało-Czerwoną” premier Mateusz Morawiecki. Jako redakcja apelujemy do Mieszkańców Gminy Zamośc o aktywny udział w akcji „Pod Biało-Czerwoną” . Razem wygrajmy, zróbmy akcję w mediach społecznościowych i wszyscy  zachęcajmy do głosowania. Wygrajmy maszt z biało […]

I Edycja Meczu Charytatywnego o puchar Wiceministra Sprawiedliwości GRAMY DLA FRANKA

I Edycja Meczu Charytatywnego o puchar Wiceministra Sprawiedliwości GRAMY DLA FRANKA

Wiceminister Sprawiedliwości ma zaszczyt zaprosić na mecz piłki nożnej Reprezentacji Wymiaru Sprawiedliwości & Reprezentacji Księży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 28 sierpnia 2020 (piątek) o godzinie 15:30 odbędzie się I Edycja Meczu Charytatywnego o puchar Wiceministra Sprawiedliwości „Gramy dla Franka”. Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość(boisko ze sztuczną nawierzchnią). W razie opadów deszczu mecz zostanie rozegrany […]

Top