Nasze wiadomości

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – edycja 2021

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – edycja 2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków […]

Regionalna Izba Obrachunkowa o porządkach i nieprawidłowościach w Urządzie Gminy Zamość

Regionalna Izba Obrachunkowa o porządkach i nieprawidłowościach w Urządzie Gminy Zamość

Czy dojdzie do publicznego wyjaśnienia nieprawidłowości ujawnionych przez RIO ale także nieprawidłowości, na które RIO nie zwracała uwagi podczas kontroli w Urzędzie Gminy Zamość?. W ostatnich latach w Urządzie Gminy Zamość przeprowadzono liczne kontrole m. in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu […]

Czy zwiększy się udział i rola młodzieży w samorządzie gminnym ?

Czy zwiększy się udział i rola młodzieży w samorządzie gminnym ?

Ruszyły konsultacje społeczne na temat zmian w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W zmianach ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim jest to, aby ludzie młodzi angażowali się w sprawy swoich lokalnych społeczności. Projekt zakłada wiele zmian. Do tej pory Rady Młodzieży pełniły wyłącznie role doradcze. Teraz w projekcie ustawy wpisano m.in. to, […]

XXV sesja Rady Gminy Zamość. Radny T.Kostrubiec o życiu w Płoskiem jak w Ameryce [ V I D E O ]

XXV sesja Rady Gminy Zamość. Radny T.Kostrubiec o życiu w Płoskiem jak w Ameryce [ V I D E O ]

30 grudnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zamość, która przegłosowała plan budżetu na 2021 rok osiemnastoma głosami za, przy dwóch głosach przeciw. Obrady prowadził przewodniczący Wojciech Suchowicz. Najważniejszą uchwałą w porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Zamość był przyszłoroczny budżet gminy – strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Zanim radni przystąpili do […]

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 grudnia 2020  roku odbędzie się sesja Rady Gminy Zamość. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   Będzie to już ostatnia sesja w tym roku.  Głównym tematem obrad będzie budżet na 2021 rok. Jego projekt przedłożony został przez wójta  Ryszarda Gliwińskiego radnym Rady Gminy […]

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zamość

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zamość

Polski Parlament ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zdecydował o wprowadzeniu istotnych zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Zmiany dotyczą zarówno zakresu działań podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów, jak również decyzji podejmowanych w Gminach. W tym drugim […]

“Plastikowy pieniądz” NIE dla Gminy Zamość w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

“Plastikowy pieniądz” NIE dla Gminy Zamość w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił we wtorek plan wsparcia samorządów funduszami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do rozdysponowania łącznie będzie ponad 12 mld złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wsparcie inwestycji, edukację, cyfryzację, remonty szpitali i najróżniejsze projekty. Jak przekazał szef rządu ponad 6 mld zł już jest na kontach samorządów na realizację poszczególnych programów. Dzisiaj […]

OSP Płoskie prowadzi  zbiórkę na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego

OSP Płoskie prowadzi zbiórkę na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego

Czy się pali, czy się drzewo wali, oni zawsze są na posterunku! Sami wybrali taką służbę. Są strażakami ochotnikami w Płoskiem. Aby jak najlepiej wypełniać swoją rolę muszą mieć jednak odpowiedni sprzęt czyli ciężki samochód pożarniczy. Jednostka OSP w Płoskiem została założona w 1928r. Od początku działalności założycielom przyświecała chęć pomocy potrzebującym w chwilach zagrożenia, oraz […]

Poseł Sławomir Zawiślak interpeluje w sprawie reaktywacji Akademii Zamojskiej

Poseł Sławomir Zawiślak interpeluje w sprawie reaktywacji Akademii Zamojskiej

Poseł Sławomir Zawiślak skierował do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego interpelację w sprawie reaktywacji Akademii Zamojskiej . Mając na uwadze realizację oczekiwań społecznych, wspieranie inicjatyw zmierzających do reaktywacji w Zamościu Akademii Zamojskiej, informujemy, że poseł S. Zawiślak jako członek Komitetu Społecznego działającego na rzecz powrotu do dziedzictwa ww. uczelni akademickiej w Zamościu, odbył w tej sprawie szereg […]

Jest projekt budżetu Gminy Zamość na 2021 rok

Jest projekt budżetu Gminy Zamość na 2021 rok

Gotowy jest już projekt budżetu Gminy Zamość na rok 2021. Jak przedstawia się plan finansów Gminy Zamość na przyszły rok? Urzędnicy z Urzędu Gminy Zamość przygotowali projekt budżetu na 2021 rok. Wkrótce odbędą się obrady poszczególnych komisji rady gminy, które zaopiniują przedstawiony plan budżetu, będzie to też czas wprowadzania zmian do projektu. Jak przedstawiają się założenia budżetu? Wskazano, […]

Terminy posiedzeń oraz porządek obrad  Komisji Rady Gminy Zamość w miesiacu listopadzie 2020 roku

Terminy posiedzeń oraz porządek obrad Komisji Rady Gminy Zamość w miesiacu listopadzie 2020 roku

W dniu 26 listopada 2020 roku odbędzie się sesja Rady Gminy Zamość. Przed sesją swoje posiedzenia odbędzie Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisja Oświatowo – Społeczna. Natomiast kilka dni  po sesji na posiedzeniu spotkają się radni Komisji Rewizyjnej. Przedstawiamy terminy oraz porzadek posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Gminy Zamość. Informujemy, że komisje swoje obrady będą […]

Już 350 tysięcy osób wzięło udział w akcji „Pod biało-czerwoną”- dziękujemy!

Już 350 tysięcy osób wzięło udział w akcji „Pod biało-czerwoną”- dziękujemy!

Ogłoszony na przełomie sierpnia i września projekt „Pod biało-czerwoną” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i odzewem Polaków. Do 11 listopada swój głos poparcia online oddało 350 000 osób, a 1339 gmin spełniło warunki projektu. W niektórych mediach pojawiły się w ostatnim czasie nieprawdziwe informacje jakoby zakup i montaż masztów miałby zostać sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania […]

Biuro Poselskie informuje o środkach finansowych dla  Oddziału Neurologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II

Biuro Poselskie informuje o środkach finansowych dla Oddziału Neurologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II

Uprzejmie informujemy, że w związku z przekazaniem informacji iż Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  przyznana została kwota 5 mln 760 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych […]

Gmina Zamość już zdobyła określoną ilość głosów w programie „Pod biało-czerwoną” Rząd przedłużył czas na oddawanie głosów

Gmina Zamość już zdobyła określoną ilość głosów w programie „Pod biało-czerwoną” Rząd przedłużył czas na oddawanie głosów

Gmina Zamość ma wymagane 500 głosów i znajdzie się w rządowym programie „Pod biało-czerwoną”. Jeszcze kilka dni temu uzbieranie wymaganej liczby głosów stało pod wielkim znakiem zapytania. W sobotę 07 listopada 2020 roku Gmina Zamość miała na koncie 302 głosów. Po publikacji na naszeym portalu wyników głosowania ruszyło pospolite ruszenie gminnego lidera programu. Sam lider na swoim […]

Odezwa z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Odezwa z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!   Sto dwa lata temu, 11 listopada 1918 roku, Polska ponownie powróciła na mapę Europy jako suwerenne i niepodległe państwo. Rocznica tego radosnego dla Narodu polskiego wydarzenia jest okazją do refleksji nad burzliwymi dziejami naszej Ojczyzny oraz do dumy z bycia Polakiem.   Historia Państwa Polskiego to przed wszystkim historia […]

Top