Nasze wiadomości

Będą kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zamość

Będą kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zamość

Na terenie Gminy Zamość prowadzone będą kontrole w gospodarstwach domowych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Taka kontrola to obowiązek gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek właścicieli nieruchomości. Urząd Gminy ma obowiązek, nie rzadziej niż raz na 2 lata, przeprowadzić kontrolę […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Rozpatrzenie skargi w wniosków [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Rozpatrzenie skargi w wniosków [ V I D E O ]

W dniu 30 stycznia 2023 r. w świetlicy UG Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym w zawiadomieniu opublikowanym w BIP UG Zamość. Zmian dokonano co do miejsca posiedzenia. Gabinet wójta zmieniono na świetlicę. Zmian dokonano po przybyciu na posiedzenie jednego z […]

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka ogłosił kolejny (uzupełniający) nabór wniosków o objęcie dopłatą w roku 2023 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadań przeznaczono 2 635 738,86 zł. Nabór uzupełniający wniosków będzie prowadzony od 23 stycznia do 10 lutego 2023 r. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej […]

Radni Rady Gminy Zamość zdecydowali o drastycznym wzroście wydatków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji

Radni Rady Gminy Zamość zdecydowali o drastycznym wzroście wydatków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji

Radni Rady Gminy Zamość zdecydowali o drastycznym wzroście wydatków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji w 2023 r. W uchwale budżetowej na 2023 r. zapisano, że na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji, związanymi z wypłatą diet, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakupami materiałów wyposażenia, literatury fachowej, […]

Powrót śnieżyc i poranków z -15 stopniami

Powrót śnieżyc i poranków z -15 stopniami

Już w drugiej połowie tego tygodnia przez Polskę przejdą obfite opady śniegu. Po wiosennym przełomie roku wróci zimowa aura i to z przytupem. W piątek, w święto Trzech Króli, czeka nas na ogół pochmurna aura, przejaśnienia możliwe są tylko na północnym wschodzie. W pasie od Kaszub, przez centrum kraju, po Podkarpacie i Lubelszczyznę pojawią się […]

Noc sylwestrowa zamojskich strażaków

Noc sylwestrowa zamojskich strażaków

Noc sylwestrowa z uwagi na nieostrożne posługiwanie się ogniem (w tym fajerwerki, petardy) dla zamojskich strażaków była umiarkowanie spokojna. Po godzinie 21 w Zamościu przy ul. Oboźnej, miał miejsce pożar dwóch pojemników na odpady plastikowe. Tuż po północy paliły się tuje ogrodowe w miejscowości Sitaniec Kol. oraz Czołki, a przed godziną pierwszą przy ul. Orzeszkowej […]

Radni Gminy Adamów nie wyciągają pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Za nieobecność na sesji i posiedzeniach komisji będą większe potrącenia z diet

Radni Gminy Adamów nie wyciągają pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Za nieobecność na sesji i posiedzeniach komisji będą większe potrącenia z diet

W dniu 24 listopada 2022 r. radni Gminy Adamów  podjęli uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Adamów. Uchwała ma charakter zmieniający zapisy w zakresie obniżenia o 50% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji. Poprzednia uchwała z marca 2022 r stanowiła, […]

Rada Powiatu w Zamościu uchwaliła budżet na 2023 r.

Rada Powiatu w Zamościu uchwaliła budżet na 2023 r.

Rada Powiatu w Zamościu uchwaliła budżet na nadchodzący rok. Podczas  sesji, która odbyła się 21 grudnia, radni przegłosowali stosowną uchwałę. Projekt budżetu wcześniej zaakceptował Zarząd Powiatu, a pozytywną opinie wyraziła także Regionalna Izba Obrachunkowa. Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r. głosowało 18 radnych. Przeciw zagłosowało trzech radnych: 1. Radny Konrad Dziuba […]

Kolejna interwencja Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka w kwestii pasażerskich przewozów kolejowych na Zamojszczyźnie

Kolejna interwencja Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka w kwestii pasażerskich przewozów kolejowych na Zamojszczyźnie

Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak w porozumieniu ze stroną społeczną, zgłaszającą nasilające się problemy w organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na Zamojszczyźnie podjął kolejne działania na rzecz poprawy funkcjonowania transportu kolejowego w naszym regionie. Parlamentarzysta po wcześniej prowadzonej korespondencji z Zarządem PKP Intercity zdecydował się na pismo interwencyjne do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka. Po tygodniu od […]

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2023 rok

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2023 rok

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2023 rok. 18 radnych głosowało za, 6 było przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu.  Sesja rozpoczęła się od przyjęcia ślubowania od nowej radnej Agnieszki Kaczyńskiej, która zastąpiła w sejmiku Leszka Kowalczyka (objął mandat posła). Budżet województwa lubelskiego w liczbach: Dochód: 1 mld 634 mln zł, Wydatki: 1 mld 634 mln […]

XXXIV sesja Rady Powiatu w Zamościu. W porządku obrad- uchwalenie budżetu na 2023 r.

XXXIV sesja Rady Powiatu w Zamościu. W porządku obrad- uchwalenie budżetu na 2023 r.

 XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu odbędzie się21 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowegow Zamościu w budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościuprzy ul. Partyzantów 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4. Powołanie Komisji Uchwał […]

Członek Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna został Laureatem VI edycji konkursu „Lider Innowacji”

Członek Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna został Laureatem VI edycji konkursu „Lider Innowacji”

Członek Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Pan Mirosław Momot – przedsiębiorca, właściciel Warsztatu Samochodowego MOMOT został Laureatem VI edycji konkursu „Lider Innowacji”. Wyboru nominowanych w czterech kategoriach dokonała kapitula konkursowa, spośród przedsiębiorstw, które poprzez umowę z LAWP korzystają z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W pierwszym etapie wybrano 12 […]

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie kraju

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz wschodniej części Mazowsza i południowej części Podlasia oraz Śląska. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa podkarpackiego, południowej i środkowej części województwa lubelskiego oraz wschodniej części województwa małopolskiego. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydał […]

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Powstania Zamojskiego w 80. rocznicę jego wybuchu

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Powstania Zamojskiego w 80. rocznicę jego wybuchu

W czwartek, 1 grudnia 2022 r. podczas drugiego dnia 67. Posiedzenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął przy jednym głosie wstrzymującym się, przygotowaną przez Posła Sławomira Zawiślaka, popartą przez grupę posłów PiS, uchwałę w sprawie uczczenia Powstania Zamojskiego w 80. rocznicę jego wybuchu (druki nr 2812 i 2819 https://orka.sejm.gov.pl/…/F57FBE9595541DA…/%24File/2786.pdf). Przedstawiając na  posiedzeniu Sejmu (wcześniej na sejmowej Komisji Kultury […]

Startuje VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Startuje VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Do udziału zapraszamy każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2022 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Ważne jest jednak, aby pieniądze wykorzystane z funduszu sołeckiego oraz suma środków własnych przeznaczonych do realizacji zgłaszanej inicjatywy nie były mniejsze niż 40% wartości […]

Top