Nasze wiadomości

Protest przeciwko drożyźnie, łamaniu Konstytucji, jak również trudnej sytuacji w rolnictwie

Protest przeciwko drożyźnie, łamaniu Konstytucji, jak również trudnej sytuacji w rolnictwie

Korzystając z naszych praw do wolności zgromadzeń, w dniu 07.10.2023 roku o godz.12:00, zapraszamy Mieszkańców powiatów Skreślonych przez CPK tzw. szprychą nr 5, na przemarsz ulicami Starego Miasta w Zamościu i protest pod pomnikiem Jana Zamoyskiego. Spotkajmy się po raz trzeci, My polskie Rodziny, wyborcy o różnych poglądach, zjednoczeni ponad wszystkimi podziałami we wspólnej obronie […]

Znamy wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Znamy wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg w sposób szczególny dbamy o rozwój dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje drogowe to nie tylko autostrady i obwodnice, równie istotna jest poprawa sieci dróg lokalnych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru w ramach RFRD – tym razem na 2024 r. Przy wykorzystaniu rządowego wsparcia samorządy będą mogły szybciej i […]

Sesja Rady Powiatu w Zamościu [ PORZĄDEK OBRAD ]

Sesja Rady Powiatu w Zamościu [ PORZĄDEK OBRAD ]

XXXVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu, odbędzie się 27 września 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu w budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z […]

Znamy składy osobowe obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zamość

Znamy składy osobowe obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zamość

W dniu 22 września 2022 r. Postanowieniem nr 92/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu zostały powołane składy osobowe do obwodowych komisji wyborczych w obwodach do głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Publikujemy składy osobowe obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zamość. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Świetlica […]

Najbogatsze samorządy w 2022 r. Jak wypadły w rankingu ” Wspólnoty” gminy powiatu zamojskiego

Najbogatsze samorządy w 2022 r. Jak wypadły w rankingu ” Wspólnoty” gminy powiatu zamojskiego

Ukazał się ranking najbogatszych samorządów w 2022 roku “Wspólnoty”, najważniejszego w Polsce dwutygodnika w całości poświęconemu problemom jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zamość znalazła się na 1510 miejscu w  kraju w rankingu najbogatszych samorządów w 2022 roku Czasopisma Samorządowego „Wspólnota” na 1513 gmin wiejskich w Polsce. W 2021 roku było to 1269 miejsce. Spadek o 241 […]

W Gminie Zamość trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2024. Wólka Wieprzecka podjęła decyzję w sprawie funduszu sołeckiego

W Gminie Zamość trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2024. Wólka Wieprzecka podjęła decyzję w sprawie funduszu sołeckiego

W dniu 16.09.2023 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok dla sołectwa Wólka Wieprzecka. Sołectwo Wólka Wieprzecka w 2024 r. będzie dysponowało funduszem sołeckim w kwocie 26 277,28 zł. Środki te uchwałą zebrania wiejskiego w przyszłym roku przeznaczone zostały na następujące zadania: 1. Zakup szafy chłodniczej 2. […]

100 -lecie OSP w Czołkach – program uroczystości

100 -lecie OSP w Czołkach – program uroczystości

Wyjątkowa uroczystość, 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołkach ( Gmina Sitno ) odbędzie się w dniu 10.09.2023 r. PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 11.30 – Zbiórka jednostek na parkingu przy kościele 12.00 – Msza Święta w kościele MB Częstochowskiej w Czołkach 13.15 – Przemarsz jednostek OSP na plac przy świetlicy OSP Czołki 13.30 – Uroczysty apel z okazji […]

Komunikat Prasowy z Konferencji Klubu Konfederacji Zamość

Komunikat Prasowy z Konferencji Klubu Konfederacji Zamość

Klub Konfederacji Zamość wziął udział w III edycji ogólnopolskiej akcji „Kwiaty Wołynia” i 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. Akcja „Kwiaty Wołynia” dotyczy upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego podczas II wojny Światowej przez Ukraińską Armię Powstańczą, Organizację Nacjonalistów Ukraińskich a także ludność ukraińską zamieszkujących tereny Wołynia i Małopolski Wschodniej, tj. obszarów wchodzących w skład II Rzeczypospolitej. Przewodniczący […]

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Jednostek OSP z terenu powiatu zamojskiego

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Jednostek OSP z terenu powiatu zamojskiego

2 lipca 2023 o godz. 10:00 na stadionie sportowym w m. Wierzba w gm. Stary Zamość zostaną przeprowadzone Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla jednostek OSP grupy „A i C” z terenu powiatu zamojskiego. 27 czerwca 2023r. o godz. 8:30 w KM PSP w Zamościu zaplanowano losowanie kolejności startów oraz odprawę techniczną z dowódcami drużyn. […]

Nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na rok 2024. Dofinansowane mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku. Dla województwa lubelskiego przyznane zostały środki w wysokości 449 695 958,17 zł. Nabór wniosków trwa do 19 lipca 2023 […]

Sąd nakazał portalowi TVN24.pl publikację sprostowania nieprawdziwych informacji

Sąd nakazał portalowi TVN24.pl publikację sprostowania nieprawdziwych informacji

W publikacji z 2 października 2018 r. pt. „Miał być przełomem w walce z pedofilią. W jawnym rejestrze brakuje duchownych” podano nieprawdę, że podział Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestr pedofilów) na część jawną i niejawną był wynikiem działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto, nieprawdziwe jest twierdzenie, że w rejestrze ominięto lub specjalnie ukryto księży. 15 […]

LVI sesja Rady Gminy Zamość. Raport o stanie Gminy Zamość i udzielenie absolutorium dla wójta w programie sesji

LVI sesja Rady Gminy Zamość. Raport o stanie Gminy Zamość i udzielenie absolutorium dla wójta w programie sesji

Informujemy, że LVI sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt […]

XXXVII sesja Rady Powiatu w Zamościu – porządek obrad. Raport o stanie powiatu i podęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Zamościu

XXXVII sesja Rady Powiatu w Zamościu – porządek obrad. Raport o stanie powiatu i podęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Zamościu

XXXVII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Przyjęcie protokołu […]

Ruszył program „Tradycja naszą siłą”

Ruszył program „Tradycja naszą siłą”

„Tradycja naszą siłą” to program grantowy ogłoszony przez Fundację Grupy PERN, który skierowany jest między innymi do kół gospodyń wiejskich. Można w nim uzyskać dofinansowanie np. na renowację strojów ludowych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca. Program skierowany jest do KGW działających w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km). Lista obiektów […]

Top