Nasze wiadomości

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość radny Henryk Łukaszczuk zagłosował zgodnie z sumieniem za prawem i praworządnością

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość radny Henryk Łukaszczuk zagłosował zgodnie z sumieniem za prawem i praworządnością

W dniu 28 maja 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z punktów w porządku obrad sesji Rady Gminy Zamość nad którym pochylili się radni był projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość. Przypominamy skarga dotyczyła: nieprzedstawienia – do dnia złożenia niniejszej skargi – Radzie Gminy Zamość projektu […]

Stanowiska radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Wójta Gminy Zamość [ V I D E O ]

Stanowiska radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Wójta Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 15 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji: Tadeusz Kostrubiec – przewodniczący Komisji Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca Komisji Krzysztof Gromek – członek Komisji Konrad Kitka – członek Komisji Wiesław Pośnik – członek Komisji Ponadto w posiedzeniu Komisji […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość – rozpatrzenie skargi [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość – rozpatrzenie skargi [ VIDEO ]

W dniu 21 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przedmiotem posiedzenia komisji było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zamość. Było to już czwarte posiedzenie komisji w tej sprawie w ciągu trzech ostatnich miesięcy. W miesiacu kwietniu z nieznanych nam  przyczyn Przewodniczący […]

Zamontowali pleksy na przystankach autobusowych – fundusz sołecki i samorządowe standardy

Zamontowali pleksy na przystankach autobusowych – fundusz sołecki i samorządowe standardy

Fundusz sołecki stwarza mieszkańcom sołectw możliwości decydowania o tym, co dzieje się w ich miejscowości. Środki te wyodrębnione są z budżetu gminy. Wpływa on na aktywizację mieszkańców wsi – tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz zaszczepienie poczucia odpowiedzialności za rozwój swojego regionu. Fundusz pozwala zrealizować wiele cennych inicjatyw oraz wspiera rozwój wiejskich społeczności. Wymaga też podejmowania przemyślanych […]

Święto 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Święto 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu dzisiejszym, 24 maja br. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” będzie obchodzić swoje święto. Terytorialsi postanowili uczcić ten dzień oddając krew. Od początku operacji „Odporna Wiosna” oddali już ponad 330 litrów krwi. To już czwarte w historii lubelskiej brygady OT święto. Z racji trwającej epidemii oraz intensywnego zaangażowania […]

Samorządy od 25 maja są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli

Samorządy od 25 maja są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli. Mają przy tym zachować odpowiednie rygory sanitarne. W każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie […]

Wójt Ryszard Gliwiński pisze list otwarty do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wójt Ryszard Gliwiński pisze list otwarty do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Na stronie UG Zamość został opublikowany list otwarty wójta Ryszarda Gliwińskiego do posła Sławomira Zawiślaka. Wójt Gminy Zamość zwraca się z prośba do posła Sławomira Zawiślaka o podjęcie pilnych inicjatyw parlamentarnych i politycznych mających na celu zmianę treści art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach […]

Lubelscy Terytorialsi szkolą się pod okiem komandosów

Lubelscy Terytorialsi szkolą się pod okiem komandosów

W dniach 5-8 maja br. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie żołnierze 2 LBOT uczestniczą w kursie medycyny taktycznej TCCC, który prowadzony jest przez byłych komandosów z JWK w Lublińcu. Od ponad miesiąca żołnierze WOT szkolą się z medycyny pola walki pod okiem byłych operatorów Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, specjalistów medycyny pola walki […]

Pierwsza zasada? Umyj ręce

Pierwsza zasada? Umyj ręce

Jak najczęściej myjmy ręce wodą z mydłem! Tak brzmi pierwsze zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w walce z koronawirusem. Mydło w kostce w każdym domu to niedrogi i podstawowy środek do walki z pandemią. Tak, to prawda. Zwykła, tradycyjna kostka mydła znów wraca do łask na całym świecie. Choć ma nieskomplikowany skład, to skutecznie usuwa […]

Posłowie Sławomir Zawiślak i Jarosław Sachajko na liście ” SPRAWIEDLIWYCH”

Posłowie Sławomir Zawiślak i Jarosław Sachajko na liście ” SPRAWIEDLIWYCH”

W czwartek Sejm zdecydował o skierowaniu obywatelskiego projektu „Stop447″ do prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Wnioskodawcy obywatelskiego projektu ustawy #STOP447 wysłali pismo o jak najszybsze podjęcie prac nad  ustawą w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która została skierowana przez Sejm. Za szybkim procedowaniem ustawy głosowało 26 posłów. Na liście  tak zwanej ” […]

Ponad 11,5 mln zł dla Powiatu Zamojskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.

Ponad 11,5 mln zł dla Powiatu Zamojskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w dniu 15.04.2020r. zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku, na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku. Województwo Lubelskie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało kwotę ponad 280 mln zł (w tym 154 mln na drogi powiatowe i 126 […]

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – województwo lubelskie

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – województwo lubelskie

Na Fundusz Dróg Samorządowych rząd przewiduje przeznaczyć w tym roku ok. 3 mld zł. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont ok. 3,4 tys. km dróg, w tym ok. 1,7 tys. dróg powiatowych oraz ok. 1,7 tys. dróg gminnych. Województwo lubelskie Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 280,4 mln zł: – 153,9 mln zł […]

XVIII sesja Rady Gminy Zamość. Apel Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

XVIII sesja Rady Gminy Zamość. Apel Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

XVIII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Przewodniczący Rady Gminy Zamość zwrócił się za apelem o rezygnację z osobistego uczestnictwa w obradach sesji Rady Gminy Zamość do Mieszkańców, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych  w dniu 16 kwietnia 2020 r. Przewodniczący poinformował, że możliwość śledzenia […]

Komunikat Starosty Zamojskiego – dotyczy pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Zamojskiego w związku z epidemią koronawirusa.

Komunikat Starosty Zamojskiego – dotyczy pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Zamojskiego w związku z epidemią koronawirusa.

Realizację pomocy prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.   Adresatami pomocy w ramach programu – Modułu III – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” są: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku […]

Top