Nasze wiadomości

Pielgrzymka do Medjugorje. 9-17 października 2021. (9 dni) Wyjazd z Lublina, Kraśnika, Rzeszowa, Dukli… [trwają zapisy]

Pielgrzymka do Medjugorje. 9-17 października 2021. (9 dni) Wyjazd z Lublina, Kraśnika, Rzeszowa, Dukli… [trwają zapisy]

Data: 9-17 października 2021 Ramowy program pielgrzymki:  Codzienny udział w międzynarodowej Mszy Świętej w parafii Medjugorje. Różaniec na Wzgórzu Objawień – Podbrdo, Droga Krzyżową na górę Kriżevac wraz z osobistym błogosławieństwem kapłana. Nawiedzenie figury Chrystusa Zmartwychwstałego. Msza Święta w świątyni w Tihaljinie, gdzie znajduje się figura Maryi, która według widzących z Medjugorje najbardziej przypomina Matkę […]

Sołtys Wysokiego wyśmiewa społeczną działalność w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Wójt z kąśliwą uwagą do pracy Sanepiduu

Sołtys Wysokiego wyśmiewa społeczną działalność w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Wójt z kąśliwą uwagą do pracy Sanepiduu

” Pan zajmuje się badaniem piasku w piaskownicach” tak przedstawiła mieszkańca sołtys Katarzyna Szałacha w trakcie publicznego wystąpienia podczas zebrania w Wysokiem. Jeden z członków rady sołeckiej również w trakcie zebrania żądał od mieszkańca przeprosin za opis  z koniem z Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem. Przeprosin nie było a nie wykluczone, że będzie pozew sądowy. […]

XXXV sesja Rady Gminy Zamość

XXXV sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 09 września 2021 roku o godz.15.30 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Radni pochylą się nad projektami uchwał sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Zamość. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury […]

W Bortatyczach już podzielono Fundusz Sołecki

W Bortatyczach już podzielono Fundusz Sołecki

W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Bortatycze. Zebranie prowadziła sołtys Agnieszka Magryta – Ciurysek. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński oraz radna Rady Gminy Zamość Anna Bartoń. W zebraniu uczestniczyło 21 mieszkańców na 383 osoby uprawnione. Kwota funduszu sołeckiego na 2022 rok – 30 108,11 zł. Uczestnicy zebrania środki […]

Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

Bardzo ciekawa inicjatywa ze strony Stowarzyszenia Nowoczesne Mokre powstała w Mokrem. Przy tamtejszej Szkole Podstawowej oraz przy wjazdach do miejscowości, członkowie Stowarzyszenia zainstalowali banery informujące o rozpoczęciu roku szkolnego. Banery nawołują również do dostosowania prędkości przez kierowców. Warto zaznaczyć, iż tego typu rozwiązania są już od dawna stosowane w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej jak […]

Pniówek zdecydował o Funduszu Sołeckim 2022 r.

Pniówek zdecydował o Funduszu Sołeckim 2022 r.

W dniu 29 sierpnia 2021 roku mieszkańcy Pniówka w trakcie zebrania wiejskiego podjęli decyzję o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego na 2022 rok. Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Pniówek to 55. 246,78 zł. W zebraniu uczestniczyło 33 osoby na 1001 uprawnionych. Mieszkańcy zdecydowali, że środki funduszu sołeckiego przeznaczą na położenie asfaltu na drodze gminnej w Kolonii […]

Zebranie wiejskie w sołectwie Lipsko w sprawie Funduszu Sołeckiego 2022 r.

Zebranie wiejskie w sołectwie Lipsko w sprawie Funduszu Sołeckiego 2022 r.

W gorącej atmosferze przebiegało zebranie wiejskie w sołectwie Lipsko. W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku mieszkańcy spotkali się na zebraniu aby ustalić wydatki związane z funduszem sołeckim. W zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców Lipska. Uprawnionych do udziału zebraniu było 846 osób. Kwota funduszu sołeckiego na 2022 rok to 53 623, 43 zł. Sołtys Anna Tabała – […]

Będą konsultacje społeczne dotyczące powiększenia granic miasta o tereny Gminy Zamość

Będą konsultacje społeczne dotyczące powiększenia granic miasta o tereny Gminy Zamość

W dniu 30 sierpnia 2021roku odbyła się XXXV sesja Rady Miasta Zamość, która przyjęła uchwałę w sprawie zorganizowania konsultacji społecznych wśród mieszkańców Zamościa dotyczących powiększenia granic miasta Zamościa o tereny Gminy Zamość.  Za głosowało 14 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciwnych. Petycję w sprawie powiększenia granic Zamościa złożył w Radzie Miasta […]

Sitaniec Wolica. Zebranie Wiejskie w celu rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego

Sitaniec Wolica. Zebranie Wiejskie w celu rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego

W dniu 26 sierpnia 2021 roku zebraniem wiejskim w sołectwie Sitanic Wolica rozpoczęty został cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. W zebraniu wiejskim sołectwa Sitaniec Wolica uczestniczyło 9 mieszkańców na 716 uprawnionych do udziału w podjęciu decyzji o wydatkowaniu 48 501,80 zł środków funduszu sołeckiego. Tak więc o podziale środków funduszu sołeckiego zdecydowało 9 […]

Kto zrobił najpiękniejszy wieniec dożynkowy? Rozstrzygnięto konkurs podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w Sitnie

Kto zrobił najpiękniejszy wieniec dożynkowy? Rozstrzygnięto konkurs podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w Sitnie

Rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany przez Powiat Zamojski z okazji tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych w Sitnie. Był to konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Celem konkursu była m.in. popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych i prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy. Konkurs został rozstrzygnięty na wieniec dożynkowy w dwóch kategoriach: wieńca tradycyjnego i wieńca współczesnego. Po dokonaniu […]

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 14 lipca 2021 roku o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym wynika z potrzeby podjęcia decyzji budżetowych w zakresie gminnych projektów zgłaszanych w pierwszym naborze konkursowym programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nabór konkursowy wniosków ogłoszono 2 […]

Jubileusz 100. urodzin mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Jubileusz 100. urodzin mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

We wtorek, 29 czerwca 2021 roku członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zorganizowali w Muzeum Historycznym Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu uroczystość z okazji 100. urodzin żołnierza ZWZ – Armii Krajowej, mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” – Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Wydarzenie było […]

Zaproszenie na spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców na Zamojszczyźnie

Zaproszenie na spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców na Zamojszczyźnie

Adam Abramowicz Rzecznik MŚP weźmie udział w spotkaniu na zaproszenie Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm RP, Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny. Spotkanie odbędzie się w miejscowości Sitaniec Wolica 217 koło Zamościa w Karczmie Zamojszczyzna.   W trakcie spotkania Rzecznik MŚP […]

XXXII sesja Rady Gminy Zamość. Czy radni wybiorą wiceprzewodniczącego ?

XXXII sesja Rady Gminy Zamość. Czy radni wybiorą wiceprzewodniczącego ?

W dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Zamość. Radni po raz kolejny  będą wybierać wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość. Radni pochylą się również nad kilkoma projektami uchwał m. in.  uchwałą w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu, uchwałą w sprawie […]

Droga w Pniówku z dofinansowaniem z RFRD

Droga w Pniówku z dofinansowaniem z RFRD

Umowa pomiędzy Gminą Zamość, reprezentowaną przez Wójta Ryszarda Gliwińskiego a Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) została uroczyście podpisana w dniu 23 czerwca br. w Lubelskiem Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W ramach zadania […]

Top