Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Jest projekt budżetu Gminy Zamość na 2021 rok

Jest projekt budżetu Gminy Zamość na 2021 rok

Gotowy jest już projekt budżetu Gminy Zamość na rok 2021. Jak przedstawia się plan finansów Gminy Zamość na przyszły rok? Urzędnicy z Urzędu Gminy Zamość przygotowali projekt budżetu na 2021 rok. Wkrótce odbędą się obrady poszczególnych komisji rady gminy, które zaopiniują przedstawiony plan budżetu, będzie to też czas wprowadzania zmian do projektu. Jak przedstawiają się założenia budżetu? Wskazano, […]

XXIV sesja Rady Gminy Zamość

XXIV sesja Rady Gminy Zamość

XXIV sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r (czwartek) o godzinie 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 17 listopada 2020 roku. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy […]

Od stycznia 2021 roku w Gminie Zamość zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych [ V I D E O ]

Od stycznia 2021 roku w Gminie Zamość zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych [ V I D E O ]

W dniu 30 października 2020 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Zamość w tarkcie której radni zdecydowali o nowych stawkach opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Zamość. Opłaty idą w górę, ale nie drastycznie. Przyjęcie nowych zasad, w tym wprowadzenie obowiązku […]

Program „Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora”

Gmina Zamość przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program trwa już od 20 października 2020 r., a jego realizacja przewidziana jest do dnia 31.12.2020 r. Celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w […]

Urząd Gminy Zamość  zamknięty dla interesantów od 21.10.2020 r.

Urząd Gminy Zamość zamknięty dla interesantów od 21.10.2020 r.

W dniu dzisiejszym na stronie UG Zamość został zamieszczony komunikat skierowany do mieszkańców Gminy Zamość. Szanowni Mieszkańcy, w związku z wprowadzeniem w Kraju stanu zagrożenia epidemicznego, wynikającego z rosnącej liczby zachorowań, spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, objęciem Miasta Zamość czerwoną strefą, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażeń, Urząd Gminy Zamość i […]

Czy jeszcze za panowania Wójta Ryszarda Gliwińskiego jest szansa na przebudowę drogi w Borowinie Sitanieckiej?

Czy jeszcze za panowania Wójta Ryszarda Gliwińskiego jest szansa na przebudowę drogi w Borowinie Sitanieckiej?

Mieszkańcy Borowiny Sitanieckiej chcą przebudowy drogi gminnej.  Domagają się również chodnika przez całą miejscowość. Pierwszy wniosek został zgłoszony w 2018 roku w trakcie zebrania wiejskiego. Nie uzyskał akceptacji po wypowiedzi wójta Ryszarda Gliwińskiego. Po roku wniosek został ponowiony w trakcie zebrania wiejskiego. Mieszkańcy jako najważniejsze zadanie do relizacji wskazali przebudowę drogi gminnej przez miejscowość wraz […]

Harmonogram warsztatów rękodzieła i kulinarnych w Gminie Zamość

Harmonogram warsztatów rękodzieła i kulinarnych w Gminie Zamość

Organizator: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ Warsztaty realizowane w ramach “Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. Warsztaty mają charakter otwarty. Zapraszamy mieszkańców Gminy Zamość. Ilość miejsc ograniczona. 20.10.2020 wtorek, godz. 17.00, Wysokie “Warsztaty kulinarne”, Regionalna Izba pamięci w Wysokiem 22.10.2020 czwartek, godz. 17.00, Białowola, “Kwiaty […]

Ograniczenia pracy Urzędu od 12.10.2020 r.

Ograniczenia pracy Urzędu od 12.10.2020 r.

W związku z wprowadzeniem w Kraju stanu zagrożenia epidemicznego, wynikającego z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia, Urząd Gminy Zamość i cała gminna administracja od dnia 12 października 2020 roku funkcjonowały będą w TRYBIE PRACY OGRANICZONEGO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU OSOBOWEGO. Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami […]

XXI sesja Rady Gminy Zamość. Niemożliwe stało się możliwe

XXI sesja Rady Gminy Zamość. Niemożliwe stało się możliwe

W dniu 25 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Zamościu odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Zamość. Tym razem sesja Rady Gminy odbędzie się w w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3. Po licznych zapytaniach mieszkańców o zdalne [ na odległość ] obrady Rady Gminy Zamość znaleziono rozwiązanie na przeprowadzenie obrad […]

Wójt Gminy Zamość chce wziąć kolejny kredyt w wysokości siedem milionów złotych

Wójt Gminy Zamość chce wziąć kolejny kredyt w wysokości siedem milionów złotych

Wójt Gminy Zamość chce pożyczyć 7 mln złotych. Będzie to kolejny już kredyt zaciągnięty w ciągu ostatnich lat. Powód? Kredyt zostanie zaciągniety na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planoway termin spłaty kredytu nastąpi w latach 2021 – 2025. Żródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy w […]

Samorząd Gminy Zamość ogłasza nabór do “Młodzieżowej Akademii Kreatywności”

Samorząd Gminy Zamość ogłasza nabór do “Młodzieżowej Akademii Kreatywności”

Droga Młodzieży Gminy Zamość W związku z obchodami Jubileuszu 30-lecia Samorządów Terytorialnych, które świętujemy uroczyście w roku 2020, GMINNĄ KAMPANIĘ SPOLECZNĄ –  AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, w następstwie której utworzone zostaną publikacje, które pozwolą utrwalić tradycje oraz dorobek kulturowy Gminy Zamość. W ramach działań kampanii powstanie Młodzieżowa Akademia Kreatywności. Jest to projekt, którego celem jest pobudzenie oraz pogłębienie aktywności […]

Budynek gospodarczy za 75 tys. zł

Budynek gospodarczy za 75 tys. zł

W Biuletynie Samorzadu Gminy Zamość z lipca 2020 roku dostępna jest informacja o nowej infrastrukturze w Łapigizie i sołectwie Płoskie. W dniu 04 czerwca 2020 Gmina Zamość podpisała dwie umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. Jak informuje Gminny Biuletyn w Łapiguzie stanie budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 35m2. Kwota zadania 75 132,45zł. Zadanie to zostanie […]

XX Sesja Rady Gminy Zamość VIII kadencji. Apel do radnych, wniosek i petycja [ VIDEO ]

XX Sesja Rady Gminy Zamość VIII kadencji. Apel do radnych, wniosek i petycja [ VIDEO ]

W  dniu 27 lipca 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. W obradach uczestniczyło 16 radnych Rady Gminy Zamość. Nieobeci radni na sesji: Radny Michał Budzyński Radny Edmund Hałasa Radny Wiesław Posnik Radna Halina Szymańska Radna Beata Wichorowska Sołtys Skokówki zgłosił wniosek inwestycyjny na 2021 rok w […]

Informacja dla Rolników o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

Informacja dla Rolników o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

Wójt Gminy Zamość informuje, że Rolnicy, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mającymi miejsce na terenie Gminy Zamość w dniu 29 lipca 2020 r. , mogą je zgłaszać do Urzędu Gminy Zamość na drukach dostępnych na stronie internetowej Gminy www.gminazamosc.pl Wniosek o oszacowanie strat wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu […]

Nowe drogi w Gminie Zamość dla wybranych

Nowe drogi w Gminie Zamość dla wybranych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty należy do zadań własnych gminy m. in.  utrymanie w należytym stanie dróg gminnych. W dniu 27 lipca 2020 roku Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość opublikował na stronie gzok@zamosc.org.pl informację o modernizacji dróg gminnych na terenie Gminny Zamość. Z krótkiego komunikatu oraz zamieszczonych […]

Top