Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

W czwartek, 30 grudnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość. Podczas sesji Radni podjęli szereg istotnych uchwał, wśród których najważniejszą była uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zamość na rok 2020. Podczas czwartkowej sesji dwoje Radnych wstrzymało się od głosu nad uchwałą budżetową. Byli to […]

Dobra zmiana dla mieszkańców  w porządu obrad sesji Rady Gminy Zamość

Dobra zmiana dla mieszkańców w porządu obrad sesji Rady Gminy Zamość

Przewodniczacy Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz pozytywnie rozpatrzył wniosek jednego z mieszkańców odnośnie porzadku obrad w sesjach Rady Gminy Zamość. Zgodnie ze Statutem Gminy Zamość Przewodniczący Rady Gminy ustala porządek obrad sesji.  Punkt dotyczący wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości w porządku obrad Rady Gminy Zamość był jednym z ostatnich punktów obrad. Od […]

Pierwsza pomoc w Płoskiem – przyjdź i skorzystaj

Pierwsza pomoc w Płoskiem – przyjdź i skorzystaj

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem zaprasza mieszkańców sołectwa oraz Gminy Zamość do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym między innymi zapoznanie z obsługą i ratowaniem życia przy pomocy urządzenia AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego, którego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. Szkolenie odbędzie się w dniu […]

Dzisiaj XV sesja Rady Gminy Zamość – budżetowa

Dzisiaj XV sesja Rady Gminy Zamość – budżetowa

W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2019 roku o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XV sesja Rady Gminy Zamość. PORZĄDEK OBRAD: 1.Otwarcie sesji. 2.Stwierdzenie quorum. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy. 5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 6.Interpelacje i zapytania radnych. 7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8.Wnioski radnych. […]

Ważne: od Nowego Roku mniej autobusów MZK na trasach Gminy Zamość

Ważne: od Nowego Roku mniej autobusów MZK na trasach Gminy Zamość

Sytuacja projektu budżetu 2020 roku zmusza Wójta i Radę Gminy do podejmowania działań ograniczających dalszy duży wzrost wydatków bieżących. W przyszłym roku kumulują się nam skutki wydarzeń w krajowej gospodarce i decyzji Rządu lat 2018-2020. Pisałem już o tym w poprzednim wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość (w wersji elektronicznej dostępny na https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/. Ta sytuacja dotyczy […]

Mieszkańcy pytają o podwyżki opłat za śmieci a Wójt Ryszard Gliwiński odpowiada

Mieszkańcy pytają o podwyżki opłat za śmieci a Wójt Ryszard Gliwiński odpowiada

W dniu 30 października 2019 roku radni Rady Gminy Zamość podjęli uchwałę w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie gminy. Podwyżka  jest dość drastyczna bo wynosi 72%. Aktualnie do mieszkańców dotarło jak jest to drastyczna podwyżka. W ostatnich dniach na stronie Urzędu Gminy Zamość opublkowane zostały dwa pytania mieszkańców wraz […]

Gmina Zamość z wyróżnieniem w rankingu Gmin Lubelszczyzny

Gmina Zamość z wyróżnieniem w rankingu Gmin Lubelszczyzny

Znamy tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów województwa lubelskiego. Ranking podobnie jak i w poprzednich latach przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, we współpracy z Urzędem Statystycznym. Oficjalne wyniki zostały przedstawione w czwartek 05 grudnia na wyjazdowej sesji Forum Sekretarzy Lubelszczyzny i Podkarpacia, która odbyła się w Janowie Lubelskim. Pierwsze miejsce w rankingu […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 21 listopada 2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Przedmiotem obrad komisji była kontrola i ocena realizacji uchwał Rady Gminy Zamość podjętych w 2019 roku oraz dyskusja nad projektem budżetu na 2020 rok. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie porządku obrad. Kontrola i ocena realizacji uchwał Rady […]

Sołectwo Bortatycze wygrało plebiscyt Kuriera Lubelskiego

Sołectwo Bortatycze wygrało plebiscyt Kuriera Lubelskiego

Agnieszka Magryta-Ciurysek – Sołtys Sołectwa Bortatycze /Gmina Zamość/ odebrała na Gali Kuriera Lubelskiego dyplom dla sołectwa za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatowym w plebiscycie Mistrzowie Agro 2019. Jest to plebiscyt Kuriera Lubelskiego. Celem przedsięwzięcia było wyróżnienie najlepszych rolników, sołtysów, sołectwa, gospodynie, koła gospodyń wiejskich i gospodarstwa agroturystyczne za rok 2019. Bortatycze w pokonanym polu […]

XIV sesja Rady Gminy Zamość

XIV sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że XIV sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wnioski radnych. Odpowiedzi […]

”Ostatkowy pobór krwi” w Płoskiem

”Ostatkowy pobór krwi” w Płoskiem

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość organizuje 10 listopada (niedziela) Otwartą Akcję Poboru Krwi pod nazwą „OSTATKOWY POBÓR KRWI”, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Płoskiem (Płoskie 139A) od godz. 8:00 do 14:30. Biorąc udział w Akcji każdy dawca otrzyma: zestaw gadżetów, regeneracyjny posiłek, oraz weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród: KARNETY […]

„Kto za to zapłaci…”

„Kto za to zapłaci…”

  Szanowny Panie Wójcie, ponad dwa lata temu na łamach Biuletynu ukazał się Pański artykuł, pt. „Oświatowe rozważania”, w którym to pisał Pan, że reforma oświatowa dotknie nas wszystkich, i że wszyscy odczujemy jej skutki, cyt.: „To organy Gminy będą wprowadzać zmiany w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a wszyscy mieszkańcy odczują ich skutki finansowe i […]

Starosta i Zarząd Powiatu nie chcą rozmawiać o wnioskach Mieszkańców Gminy Zamość

Starosta i Zarząd Powiatu nie chcą rozmawiać o wnioskach Mieszkańców Gminy Zamość

Zakończyła się kolejna tura zebrań wiejskich w 35 Sołectwach Gminy Zamość. Uczestniczący w nich Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku. Wskazali także najważniejsze Ich zdaniem dla Sołectwa zadania inwestycyjne lat 2020-2023. Informacje o frekwencji oraz podjętych uchwałach prezentuję w zestawieniach na kolejnych stronach Biuletynu. Zachęcam do własnych analiz i wniosków, oraz podzielenia […]

Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem…

Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem…

Mieszkaniec pyta wójt Ryszard Gliwiński odpowiada. Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem przez Powiat Zamojski. Umowę podpisano w dniu wczorajszym, a do dzisiaj nie ma na stronie GZ żadnej informacji na ten temat. Uważam to za bardzo ważne wydarzenie i bardzo niekorzystne dla naszej gminy. I wygląda, że za aprobatą wójta, bo […]

Top