Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Zebranie Wiejskie Sołectwa Skokówka – wybory Sołtysa

Zebranie Wiejskie Sołectwa Skokówka – wybory Sołtysa

Zebranie Wiejskie Sołectwa Skokówka – wybory Sołtysa. Zwołane zarządzeniem Wójta Gminy Zamość nr 868/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. Niedziela, 19 lutego 2023 r. Świetlica wiejska w Skokówce. godz. 18:00 (1 termin) godz. 18:15 (2 termin)   Porządek zebrania wiejskiego: Otwarcie zebrania, Dokonanie wyboru przewodniczącego zebrania, Dokonanie wyboru protokolanta zebrania, Zapoznanie z treścią Statutu […]

Gmina Zamość ogłosiła rekrutację do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych według nowych standardów

Gmina Zamość ogłosiła rekrutację do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych według nowych standardów

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość w roku szkolnym 2023/2024. Tej treści ogłoszenie w dniu 31 stycznia 2023 r. zostało zamieszczone na stronie UG Zamość. Do ogłoszenia zostały załączone załączniki: Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej Zgłoszenia dziecka do kasy I szkoły podstawowej Rekrutacja […]

LI sesja Rady Gminy Zamość. Radni ponownie będą procedować usterkowaną uchwałę

LI sesja Rady Gminy Zamość. Radni ponownie będą procedować usterkowaną uchwałę

Informujemy, że LI sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Radni ponownie pochylą się nad projektem uchwały  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2023. Projekt uchwały w sprawie […]

Jest praca w UG Zamość

Jest praca w UG Zamość

W BIP UG Zamość zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zamość . UG Zamość  poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze –  Inspektor ds. rozwoju w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji. Nabór na stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji  trwa do dnia 25.01.2023 r. Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o […]

Zebranie wiejskie Mieszkańców sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wysokie

Zebranie wiejskie Mieszkańców sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wysokie

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego Mieszkańców sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wysokie w sprawie prowadzonego przez Wójta Gminy Zamość postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia budowy centrum logistycznego Laude TFR w miejscowości Sitaniec. Czwartek, 12.01.2023 r., godz. 18:00. Świetlica wiejska w Sitańcu. Osoby zainteresowane tematem zebrania proszone są o przybycie. Sołtys Sołectwa […]

Pomimo kryzysu są pieniądze na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Zamość

Pomimo kryzysu są pieniądze na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Zamość

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł 1. „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy […]

Zakończono rozbudowę drogi gminnej nr 110406L w miejscowości Wólka Panieńska

Zakończono rozbudowę drogi gminnej nr 110406L w miejscowości Wólka Panieńska

Na przełomie roku 2022/2023 dokonano odbioru inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska”. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki brukowej na odcinku długości 224,5 m oraz szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m. Zadanie swoim zakresem obejmowało także przebudowę skrzyżowania drogowego, budowę zjazdów indywidualnych, budowę […]

L sesja Rady Gminy Zamość. W programie: uchwalenie budżetu Gminy Zamość na 2023 rok

L sesja Rady Gminy Zamość. W programie: uchwalenie budżetu Gminy Zamość na 2023 rok

Informujemy, że L sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt […]

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach już gotowa

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach już gotowa

Zakończyła się dwuletnia budowa nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole w Kalinowicach. Obecnie trwają formalności dotyczące oddania obiektu do użytkowania. Gmina Zamość w marcu 2020 r. złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Sportowa Polska. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych […]

Ale srebrne „Cantarki”. Kolejny sukces  „Ale Cantare” z Płoskiego

Ale srebrne „Cantarki”. Kolejny sukces „Ale Cantare” z Płoskiego

Żeński Zespół Wokalny „Ale Cantare” z Płoskiego zdobył II miejsce i „Srebrny Dyplom” na bardzo prestiżowym festiwalu chóralnym „Cantantes Lublinensis” o zasięgu międzynarodowym w Lublinie. W ciągu 2 dni Jury przesłuchało aż 25 formacji wokalnych, którym udało się wcześniej zakwalifikować do konkursu. Ich kunszt muzyczny Oceniano  w jednej z 9 kategorii: chóry dziecięce, chóry młodzieżowe […]

Sołtysi Gminy Zamość w roli Św. Mikołaja

Sołtysi Gminy Zamość w roli Św. Mikołaja

Świąteczna atmosfera towarzyszy nam już od początku grudnia. Duch nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wzbudza w ludziach wiele życzliwości, empatii i ciepła. Klimat ten udzielił się również gospodarzom gminnych sołectw. Z okazji Mikołajek, Sołtysi Gminy Zamość przeprowadzili świąteczną zrzutkę, w ramach której zorganizowano paczki, które trafiły do najmłodszych pacjentów oddziału pediatrycznego Szpitala Jana Pawła II w Zamościu. […]

Radni Rady Gminy Zamość zdecydowali o podniesieniu stawek podatkowych. Decyzją radnych mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych

Radni Rady Gminy Zamość zdecydowali o podniesieniu stawek podatkowych. Decyzją radnych mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych

W dniu 24 listopada 2022 roku  odbyła się sesja Rady Gminy Zamość w trakcie której radni  zdecydowali o podniesieniu podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Będzie drożej również za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzje radnych w sprawie podniesienia opłat lokalnych nie były jednogłośne. Uchwały w sprawie określenia wysokości […]

Chórzystki z „Ale Cantare” najwyżej

Chórzystki z „Ale Cantare” najwyżej

Żeński zespół wokalny pod dyrekcją Barbary Rabiegi otrzymał najwyższą nagrodę na X Regionalnym Przeglądzie Chórów „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 23.10.2022 r., w lubaczowskiej Konkatedrze. Patronat nad konkursem sprawowali Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej JE. ks. Marian Rojek i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Swoje programy zaprezentowało łącznie 7 chórów z czterech diecezji: […]

XLIX sesja Rady Gminy Zamość. Radni zdecydują o podwyżkach podatków i opłaty za odbiór odpadów komunalnych

XLIX sesja Rady Gminy Zamość. Radni zdecydują o podwyżkach podatków i opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że XLIX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Mieszkańców Gminy Zamość  czekają od nowego roku wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Jak duże będą to podwyżki, okaże się ostatecznie podczas sesji Rady Gminy w najbliższy czwartek. Radni rozpatrzą propozycję Wójta […]

Top