Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Apel – potrzebna krew

Apel – potrzebna krew

W wyniku gwałtownego rozpowszechniania się koronawirusa, w szpitalach stale rośnie ilość osób hospitalizowanych. Zwracamy się z głęboką prośbą do wszystkich honorowych dawców krwi oraz osób, które czują się zdrowe, nie przebywały w ostatnim czasie za granicą kraju oraz nie miały styczności z osobami zarażonymi wirusem, aby zgłaszały się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy […]

Komunikat o funkcjonowaniu Urządu Gminy Zamość i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Komunikat o funkcjonowaniu Urządu Gminy Zamość i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

W dniu 15 marca 2020 roku na stronie Urządu Gminy Zamość został opublikowany komunikat o funkcjonowaniu Urządu Gminy Zamość i Gminnych Jednostek Organizacyjnych wydany przez Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Komunikat został przekazany systemem SMS do mieszkańców gminy zarejestrowanych w systemie. Treść komunikatu: KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY ZAMOŚĆ i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W związku z […]

Komunikat Wójta Gminy Zamość

Komunikat Wójta Gminy Zamość

W dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński wydał komunikat dla interesantów Urządu Gminy w związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS – CoV-2.  Zaleca się ograniczenie osobistych wizyt interesantów w urzędzie. Mieszkańcy zarejestrowani w gminnym systemie sms tą drogą również zostali powiadomieni o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Gminy […]

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Zamość rozpatrzy skargę na działalność Wójta Gminy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość rozpatrzy skargę na działalność Wójta Gminy

  W dniu 04 marca 2020 roku o godz. 15.00 w świetlicy UG Zamość odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni rozpatrzą skargę na działalność Wójta Gminy. Skarga mieszkańca została skierowana do Rady Gminy Zamość i dotyczy: Stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszę niniejszym skargę na […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 17 lutego 2020 roku w świetlicy UG Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom komisji przewodniczył radny Sylwester Dobromilski. W posiedzeniu komisji uczestniczyli radni, Wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca dyrektora d/s administracyjno – społecznych, Skarbnik Maria Zajączkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy radny Wojciech Suchowicz. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia […]

XVII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku

XVII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku

Na 28 lutego 2020 roku Przewodniczący Rady Gminy Zamość zwołał XVII sesję Rady Gminy Zamość. Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej  w Mokrem. Rozpoczęcie obrad o godz. 15.30. Radni pochylą się nad projektami uchwał m. in. w sprawie : uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/250/2005 z dnia 5 października 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość

W dniu 18 lutego 2020 roku o godz. 15.30 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu. Ocena informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok. Ocena raportu z wykonania […]

Od kiedy i w jakich krajach Europy komunikacja publiczna przynosi zyski?

Od kiedy i w jakich krajach Europy komunikacja publiczna przynosi zyski?

W zakładce ” Zadaj pytanie wójtowi ” na stronie UG Zamość  opublikowano  bardzo krótkie pytanie w zakresie komunikacji publicznej na trasie Mokre – Zamość. Wójt Ryszard Gliwiński udzielił  odpowiedzi. PYTANIE Witam. Mam jedno pytanie; Od kiedy i w jakich krajach Europy komunikacja publiczna przynosi zyski? Pytanie w związku z zabraniem kolejnego kursu do miejscowości Mokre. […]

ABC segregacji odpadów w Gminie Zamość

ABC segregacji odpadów w Gminie Zamość

W dniu 14 lutego 2020 roku na stronie UG Zamość została zamieszczona informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych. Z ABC segregacji odpadów w Gminie Zamość mieszkańcy dowiedzą się jak segregować odpady komunalne na poszczególne frakcje. Co wrzucać do żółtego worka? (metal i tworzywa sztuczne) Do worka w kolorze żółtym, który jest przeznaczony na metal i tworzywa […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość

W dniu 17 lutego 2020 roku o godz.15.30 w świetlicy UG Zamość przy ul. Peowiaków 92 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Radni w trakcie posiedzenia pochylą się m.in. nad wnioskami Powiatu o dotację na budowę chodników i przebudowę drogi powiatowej nr 3286L w miejscowości Borowina Sitaniecka. Jest to odcinek […]

Standardy samorządności w trakcie obrad XVI sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Standardy samorządności w trakcie obrad XVI sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się XVI sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczyło 17 radnych a czworo radnych było nieobecnych i byli to: Radny Michał Budzyński Radny Henryk Łukaszczuk Radna Beata Wichorowska Radny Tadeusz Tarajko Najważniejsze i najciekawsze punkty ostatniej sesji to: 04 m 10 s materiału flmowego – interpelacje i zapytania […]

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

W czwartek, 30 grudnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość. Podczas sesji Radni podjęli szereg istotnych uchwał, wśród których najważniejszą była uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zamość na rok 2020. Podczas czwartkowej sesji dwoje Radnych wstrzymało się od głosu nad uchwałą budżetową. Byli to […]

Dobra zmiana dla mieszkańców  w porządu obrad sesji Rady Gminy Zamość

Dobra zmiana dla mieszkańców w porządu obrad sesji Rady Gminy Zamość

Przewodniczacy Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz pozytywnie rozpatrzył wniosek jednego z mieszkańców odnośnie porzadku obrad w sesjach Rady Gminy Zamość. Zgodnie ze Statutem Gminy Zamość Przewodniczący Rady Gminy ustala porządek obrad sesji.  Punkt dotyczący wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości w porządku obrad Rady Gminy Zamość był jednym z ostatnich punktów obrad. Od […]

Pierwsza pomoc w Płoskiem – przyjdź i skorzystaj

Pierwsza pomoc w Płoskiem – przyjdź i skorzystaj

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem zaprasza mieszkańców sołectwa oraz Gminy Zamość do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym między innymi zapoznanie z obsługą i ratowaniem życia przy pomocy urządzenia AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego, którego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. Szkolenie odbędzie się w dniu […]

Top