Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

LXV sesja Rady Gminy Zamość

LXV sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 03 kwietnia 2024 r. o godz. 14.00  odbędzie się LXV sesja Rady Gminy Zamość w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt […]

Konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Gliwińskiego

Konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Gliwińskiego

W dniu dzisiejszym ( 19.03 ) w w Hotelu Artis odbyła się konferencja prasowa , na której Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Gliwińskiego przedstawił program wyborczy kandydata na urząd Wójta Gminy Zamość oraz kandydatów na radnych do Rady Gminy Zamość. Program wyborczy przedstawił kandydat na urząd Wójta Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Materiał filmowy z konferencji prasowej […]

Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

Na podstawie art. 37e Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r, poz. 1277) wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, przysługuje prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, […]

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027 poddany został wstępnej weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W wyniku uzyskanej opinii, do dokumentu Strategii wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje. W związku z powyższym Prezydent Miasta Zamość, jako Lider Porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji […]

LXIV sesja Rady Gminy Zamość

LXIV sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LXIV sesja Rady Gminy Zamość została zwołana na dzień 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian […]

Rozpoczyna się rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie

Rozpoczyna się rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie

W dniu 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4 823 […]

LXIII sesja Rady Gminy Zamość z udziałem Posła na Sejm RP Sławomira Ćwika, Starosty oraz radnej Rady Powiatu

LXIII sesja Rady Gminy Zamość z udziałem Posła na Sejm RP Sławomira Ćwika, Starosty oraz radnej Rady Powiatu

W dniu 31 stycznia 2024 r. odbyła się LXIII sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP Sławomir Ćwik, który wyraził swoją opinię w zakresie ordynacji wyborczej, opinię w sprawie łączenia jednostek samorządów oraz udzielił odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańca. Wójt Ryszard Gliwiński w trakcie sesji poinformował,  że będzie startował w […]

Konkurs „Nasz Sołtys 2024”

Konkurs „Nasz Sołtys 2024”

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności w województwie lubelskim „Nasz Sołtys 2024” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Chcąc uhonorować wielki trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, budowanie innowacyjności i tworzenie perspektyw rozwoju dla regionu i społeczności lokalnych, a także zaangażowanie w ochronę i promocję […]

Udział uczniów w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów na UMCS w Lublinie

Udział uczniów w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów na UMCS w Lublinie

W dniu 13 stycznia 2024 roku, dwóch utalentowanych uczniów Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Paweł Dźwierzyński z klasy VIII oraz Adrian Pabich z klasy VII, stanęło do trudnych zmagań podczas II etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło młode umysły matematyczne z różnych części kraju, a nasi reprezentanci […]

Gmina wciąż hojna dla sportu. Pieniądze na sport podzielone

Gmina wciąż hojna dla sportu. Pieniądze na sport podzielone

Pieniądze na gminny  sport podzielone. 975 tys. zł z budżetu gminy Zamość przeznaczono na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. Podział środków w tabeli poniżej:   Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł 1. „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt z wykorzystaniem […]

Wólka Wieprzecka: bakterie z grupy coli w ujęciu wody

Wólka Wieprzecka: bakterie z grupy coli w ujęciu wody

Decyzją z dnia 29.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdził brak przydatności wody do spożycia z ujęcia wody Wólka Wieprzecka z uwagi na występujące przekroczenie parametrów mikrobiologicznych tj. bakterii grupy coli i ogólnej liczby mikroorganizmów. Decyzja została wydana na podstawie przekazanych wyników badań wody z dnia 06.12.2023 r. pobranej bezpośrednio ze studni (przed […]

Kolędowy wieczór z członkami legendarnej grupy VOX

Kolędowy wieczór z członkami legendarnej grupy VOX

Samorząd Gminy Zamość, Sołectwo Jatutów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie zapraszają na: „Kolędowy wieczór z członkami legendarnej grupy VOX”. 5 stycznia 2024 r. świetlica wiejska w Jatutowie godz. 18:00 • Koncert członków legendarnej grupy VOX: Dariusz Tokarzewski i Mariusz Matera • Wspólne śpiewanie kolęd: najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i utwory świąteczne • Kulinarne tradycje: […]

LXII sesja Rady Gminy Zamość

LXII sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LXII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt uchwały w […]

Nieobecny radny aktywnym uczestnikiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nieobecny radny aktywnym uczestnikiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. W dniu 17 listopada 2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zamość został opublikowany protokół z posiedzenia w  zakładce posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04 października 2023 w zakładce Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Z protokołu wynika, […]

Top