Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Czyje i jakie problemy chcieli rozwiązać radni Rady Gminy Zamość na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Czyje i jakie problemy chcieli rozwiązać radni Rady Gminy Zamość na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rozpoczynamy publikację protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Zamość. Pierwszy protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość z dnia 02 grudnia 2020 roku.   Protokół z obrad zdalnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość w dniu 2 grudnia 2020 r.   W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji: Tadeusz […]

XXVII sesja Rady Gminy Zamość. BIP jako nowy standard w komunikacji administracji i wójta z radnymi [ VIDEO ]

XXVII sesja Rady Gminy Zamość. BIP jako nowy standard w komunikacji administracji i wójta z radnymi [ VIDEO ]

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Zamość. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone w sposób zdalny. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Sesja  rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy […]

Dawne życie roztoczańskiej wsi

Dawne życie roztoczańskiej wsi

Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem powstała dzięki inicjatywie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, a pomysłodawczynią przedsięwzięcia była przewodnicząca Pani Wanda Szpuga. Pierwotną siedzibą Izby był Dom Ludowy z lat 30-tych XX wieku, dawne centrum kultury Wysokiego i miejsce spotkań mieszkańców. Panie postanowiły gromadzić eksponaty związane z dawnym życiem na wsi. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem […]

XXVI sesja Rady Gminy Zamość

XXVI sesja Rady Gminy Zamość

XXVI sesja Rady Gminy Zamość odbędzie dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad sesji Rady Gminy znajduje się poniżej. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb […]

Kalinowice. Dlaczego utrudniacie nam życie już trzy razy nasza ulica była posypana solą…

Kalinowice. Dlaczego utrudniacie nam życie już trzy razy nasza ulica była posypana solą…

Z Urządu Gminy Zamość zakładka ” Zadaj pytanie Wójtowi” . Panie Wójcie Dlaczego utrudniacie nam życie już trzy razy nasza ulica była posypana solą jeszcze zimy niema a już mamy kąpiel solankową nie możemy wyjść z domu lub wyjechać samochodem, żeby się nie upaprać w tej soli, która nawozi się na podjazd i do garażu […]

Regionalna Izba Obrachunkowa o porządkach i nieprawidłowościach w Urządzie Gminy Zamość

Regionalna Izba Obrachunkowa o porządkach i nieprawidłowościach w Urządzie Gminy Zamość

Czy dojdzie do publicznego wyjaśnienia nieprawidłowości ujawnionych przez RIO ale także nieprawidłowości, na które RIO nie zwracała uwagi podczas kontroli w Urzędzie Gminy Zamość?. W ostatnich latach w Urządzie Gminy Zamość przeprowadzono liczne kontrole m. in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu […]

XXV sesja Rady Gminy Zamość. Radny T.Kostrubiec o życiu w Płoskiem jak w Ameryce [ V I D E O ]

XXV sesja Rady Gminy Zamość. Radny T.Kostrubiec o życiu w Płoskiem jak w Ameryce [ V I D E O ]

30 grudnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zamość, która przegłosowała plan budżetu na 2021 rok osiemnastoma głosami za, przy dwóch głosach przeciw. Obrady prowadził przewodniczący Wojciech Suchowicz. Najważniejszą uchwałą w porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Zamość był przyszłoroczny budżet gminy – strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Zanim radni przystąpili do […]

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 grudnia 2020  roku odbędzie się sesja Rady Gminy Zamość. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   Będzie to już ostatnia sesja w tym roku.  Głównym tematem obrad będzie budżet na 2021 rok. Jego projekt przedłożony został przez wójta  Ryszarda Gliwińskiego radnym Rady Gminy […]

Długie i koszmarne jesienne wieczory Wójta Ryszarda Gliwińskiego

Długie i koszmarne jesienne wieczory Wójta Ryszarda Gliwińskiego

Na stronie urzędowej Urzędu Gminy Zamość został zamieszczony tekst  autorstwa Ryszarda Gliwińskiego odnoszący się jak wskazuje sam tytuł  do gminnych finansów i samorządowego zarządzania. Oceny tekstu, zawartych informacji dokonają czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Zamość, radni oraz szeroko rozumiana opinia publiczna.  Niezrozumiałym jest natomiast jedno zdanie w obszernym tekście dotyczące mieszkańca gminy. Wójt Ryszard Gliwiński pisze ” […]

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zamość

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zamość

Polski Parlament ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zdecydował o wprowadzeniu istotnych zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Zmiany dotyczą zarówno zakresu działań podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów, jak również decyzji podejmowanych w Gminach. W tym drugim […]

”Pomroczność jasna” tematem obrad XXIV sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

”Pomroczność jasna” tematem obrad XXIV sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 26 listopada 2020 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Zamość. Radni debatowali w sposób zdalny. W punkcie interpelacje i zapytania radnych radni złożyli jedną interpelację i dwa zapytania: radny Piotr Najda złożył interpelację w sprawie rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” zlokalizowanej przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu. Interpelację podpisali radny […]

Top