Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Nowy chodnik w Skokówce. Skuteczne działanie Sołtysa

Nowy chodnik w Skokówce. Skuteczne działanie Sołtysa

Mieszkańcy Skokówki mogą już korzystać z nowego chodnika, który powstał przy ul. Targowej (droga gminna nr 110446L). O budowę chodnika od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy Skokówki a szczególnie sołtys tej miejscowości Andrzej Kiciński. W ramach inwestycji wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji na odcinku od włączenia ul. Targowej do drogi wojewódzkiej […]

Płoskie z nową drogą

Płoskie z nową drogą

Zakończyła się budowa drogi wewnętrznej nr geod. 870 w m Płoskie. W ramach inwestycji m.in. powstał odcinek drogi asfaltowej o długości 208 m.b. wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem i rowem odwadniającym wzmocnionym płytami ażurowymi. Skarpy zostały splantowane i obsiane trawą. Ponadto do działek wykonano zjazdy, a także ustawiono 4 znaki drogowe. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w […]

Msza za Ojczyznę z „Sitanianami”

Msza za Ojczyznę z „Sitanianami”

Chór „Sitanianie” włączy się w oprawę muzyczną Mszy świętej za Ojczyznę w kościele parafialnym w Sitańcu, a następnie wystąpi z krótkim koncertem pieśni patriotycznych. „Modlitwa i Pieśni” odbędą się w dniu Święta Narodowego Niepodległości, 11.11.2021 r. Msza św. rozpocznie się o godzinie 9:00 z udziałem wspomnianego chóru, który w ramach oprawy muzycznej zaśpiewa 2-3 pieśni […]

XXXVII sesja Rady Gminy Zamość. Radni gminy uchwalili nowe wyższe stawki podatków  [ V I D E O ]

XXXVII sesja Rady Gminy Zamość. Radni gminy uchwalili nowe wyższe stawki podatków [ V I D E O ]

W czwartek 28 października 2021 roku odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z najważniejszych punktów sesji była uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2022. Radni nie zaskoczyli swoją decyzją i jednogłośnie uchwalili nowe wyższe stawki podatków. Nowe stawki podatków w projekcie uchwały Plik […]

Przebudują Szkołę Podstawową w miejscowości Płoskie. Gmina Zamość otrzymała ponad 6 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład

Przebudują Szkołę Podstawową w miejscowości Płoskie. Gmina Zamość otrzymała ponad 6 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład

Blisko 98 mln zł otrzymają samorządy z terenu Powiatu Zamojskiego na inwestycje lokalne z pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Powody do zadowolenia ma samorząd Gminy Zamość. Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 120 000 zł  z rządowego funduszu „Polski Ład” na realizację zadanie pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie”.

Czy Miasto Zamość chce przejąć część sołectw Gminy Zamość? Wójt sam ogłosił się ”liderem”

Czy Miasto Zamość chce przejąć część sołectw Gminy Zamość? Wójt sam ogłosił się ”liderem”

W dniu 13 października 2021 roku na stronie UG Zamość został opublikowany tekst autorstwa Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego dotyczący poszerzenia granic Miasta Zamościa. Poniżej publikujemy tekst zamieszczony na stronie UG Zamość. „Prezydent Miasta Zamość poinformował, że w chwili obecnej nie toczą się żadne prace, ani też nie wykonywane są żadne czynności, mające na celu […]

XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Czy w Gminie Zamość dokonano falandyzacji ustawy o funduszu sołeckim ? [ V I D E O ]

XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Czy w Gminie Zamość dokonano falandyzacji ustawy o funduszu sołeckim ? [ V I D E O ]

W dniu 30 września 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z najciekawszych tematów sesji był punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r. W dniu 12 września 2021 roku w trakcie zebrania […]

XXXVI sesja Rady Gminy Zamość

XXXVI sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 września 2021 roku o godz. 15.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Radni będą debatować w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt […]

XXXIV sesja Rady Gminy Zamość. Raport o stanie Gminy Zamość za 2020 rok

XXXIV sesja Rady Gminy Zamość. Raport o stanie Gminy Zamość za 2020 rok

W dniu 29 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wnioski radnych. Odpowiedzi na wnioski radnych. Projekt […]

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 14 lipca 2021 roku o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym wynika z potrzeby podjęcia decyzji budżetowych w zakresie gminnych projektów zgłaszanych w pierwszym naborze konkursowym programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nabór konkursowy wniosków ogłoszono 2 […]

Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa w sołectwie Sitaniec Wolica

Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa w sołectwie Sitaniec Wolica

Dnia 4 lipca 2021 r. w Świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się Zebranie wiejskie Mieszkańców Sołectwa Sitaniec-Wolica, na którym Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa. W obradach wzięło udział 21 Mieszkańców, a także Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Radny Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk. Dotychczasowy Sołtys Pan Henryk Łukaszczuk zrezygnował z pełnienia funkcji z przyczyn osobistych. […]

Gmina Zamość. Zarośnięty plac zabaw w Bortatycze – Kol.

Gmina Zamość. Zarośnięty plac zabaw w Bortatycze – Kol.

Na skrzynkę mailową otrzymaliśmy sygnał od Internauty dotyczący zarośniętego placu zabaw w miejscowości Bortatycze Kolonia w Gminie Zamość. Sprawdziliśmy i potwierdzamy plac zabaw i teren siłowni zewnętrznej jest zarośnięty trawą oraz zielskiem do kolan. Plac zabaw nie został przygotowany na okres wakacyjny . Wysoka trawa jest idealnym miejscem dla kleszczy. Dzieci na pewno nie mogą […]

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Zamość za 2020 rok

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Zamość za 2020 rok

Zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o […]

Top