Mieszkańcy Łapiguza i Wólki Panieńskiej chcą budowy dróg

Budowy drogi wewnętrznej chcą mieszkańcy Łapiguza. Duża grupa mieszkańców Wólki Panieńskiej wystąpiła z petycją do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego o ujęcie w budżecie Gminy Zamość na 2023 rok środków na budowę drogi w ich miejscowości.

Zarówno mieszkańcy Łapiguza jak i Wólki Panieńskiej chcą poprawy warunków życia w swoich miejscowościach poprzez budowę dróg prowadzących do ich posesji. Autorzy petycji w swoim uzasadnieniu powołują się na  art.7 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z poźn. zm.) jednym z zadań ( a więc i obowiązków) gminy, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. poprzez utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych.

Petycje zostały zamieszczone na stronie BIP UG Zamość. Z ich treścią można zapoznać się tutaj:

Plik źródłowy – Petycja w sprawie budowy drogi w miejscowości Wólka Panieńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top