Nagrania z sesji Rady Gminy

Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 27 września 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczyło 19 radnych. Radni nieobecni: Michał Budzyński Piotr Dołba Rada Gminy Zamość przyjęła Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania, oraz sytuacji finansowej budżetów Gminy lat 2022 – 2023. Radni w tej decyzji nie byli […]

XX Sesja Rady Gminy Zamość VIII kadencji. Apel do radnych, wniosek i petycja [ VIDEO ]

XX Sesja Rady Gminy Zamość VIII kadencji. Apel do radnych, wniosek i petycja [ VIDEO ]

W  dniu 27 lipca 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. W obradach uczestniczyło 16 radnych Rady Gminy Zamość. Nieobeci radni na sesji: Radny Michał Budzyński Radny Edmund Hałasa Radny Wiesław Posnik Radna Halina Szymańska Radna Beata Wichorowska Sołtys Skokówki zgłosił wniosek inwestycyjny na 2021 rok w […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 30 lipca 2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu. Pismo Starosty Zamojskiego z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie ponownego rozważenia udzielania Powiatowi dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L […]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski – przewodniczący Komisji. Przedmiotem obrad komisji był temat przebudowy dróg gminnych na lata 2020 – 2023. Komisja na wniosek radnego Tadeusza Kostrubca nie wyraziła zgody na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Szewnia – Wólka […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Henryk Łukaszczuk – przewodniczący przedmiotowej komisji. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie porządku obrad. Kontrola i ocena realizacji […]

VI sesja Rady Gminy Zamość: radny Wiesław Koczułap przeciw wojence ” Starostwo – Gmina”

VI sesja Rady Gminy Zamość: radny Wiesław Koczułap przeciw wojence ” Starostwo – Gmina”

W dniu 21 marca 2019 roku odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość,którą zdominował temat uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lotniska Mokre. Przed głosowaniem nad uchwałą swoje oświadczenia przedstawili  przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz klubu ” Jedność”.  W trakcie dyskusji głos zabrali radny Krzysztof Ostasz, radny Sylwester Dobromilski, radna Szymańska Halina oraz radny […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość: radny Krzysztof Ostasz pytania i wnioskuje

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość: radny Krzysztof Ostasz pytania i wnioskuje

13 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. Obradom komisji przewodniczyła radna Anna Bartoń. W obradach komisji uczestniczyli radni przedmiotowej komisji, Z-ca Dyrektora Wydziału  Społeczno Administracyjnego Konrad Dziuba, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Zamość. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

W dniu 20 grudnia 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej. W pracach komisji uczestniczyli radni przedmiotowej komisji, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz,  Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Inspektor d/s Komunalnych Konrad Dziuba. Obradami komisji kierowała radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. […]

Gmina Zamość: posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ VIDEO ]

Gmina Zamość: posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ VIDEO ]

W dniu 07 grudnia 2018 roku radni z Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu odbyli swoje posiedzenie. W obradach komisji wzięli udział wójt Ryszard Gliwiński, inspektor d/s komunalnych Konrad Dziuba oraz skarbnik Maria Zajączkowska. Obrady komisji prowadził radny Sylwester Dobromilski.  Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Praca nad projektem budżetu gminy na […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 03 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W posiedzeniu komisji uczestniczyli radni z przedmiotowej komisji, wójt Ryszard Gliwiński oraz inspektor d/s komunalnych Konrad Dziuba. Posiedzenie komisji prowadziła radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Projekt budżetu gminy na 2019 rok Sprawy bieżące. Zakończenie […]

Nagranie z XLVI sesji Rady Gminy Zamość

Nagranie z XLVI sesji Rady Gminy Zamość

W dniu 27 czerwca 2018 roku w miejscowości Mokre odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Zamość. W trakcie sesji kolejny raz doszło do skandalicznej wypowiedzi  Anny Skorupki radnej Rady Gminy Zamość, która nie udzieliła odpowiedzi na skierowane do niej pytanie. Skandaliczną wypowiedź radnej z zadowoleniem przyjął przewodniczący Rady Gminy Zamość Józef Siemczyk.  Wójt Gminy Zamość […]

Top