Filmy

Apel Roberta Bąkiewicza do wybierających się na Marsz Niepodległości [WIDEO]

Apel Roberta Bąkiewicza do wybierających się na Marsz Niepodległości [WIDEO]

– Już niedługo Marsz Niepodległości a Roty Niepodległości i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizują obywatelską inicjatywę ustawodawczą, mającą uchronić nas przed grabieżą organizacji żydowskich, przed tzw. żydowskimi roszczeniami, opiewającymi na ponad 300 mld dolarów – powiedział w opublikowanym dzisiaj nagraniu prezes obu wymienionych organizacji, Robert Bąkiewicz. – Proszę Was wszystkich, zbierzcie jak najwięcej podpisów i przywieźcie […]

Ks. abp Marek Jędraszewski zachęca do obejrzenia filmu ”Nieplanowane”: To współczesna historia dziejąca się niestety  wokół nas

Ks. abp Marek Jędraszewski zachęca do obejrzenia filmu ”Nieplanowane”: To współczesna historia dziejąca się niestety wokół nas

Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podkreślił, że historia tocząca się w filmie „Nieplanowane” jest przykładem zepsucia społeczeństwa, które jest coraz częściej zauważane także w naszej ojczyźnie. Ekranizacja wejdzie do kin 1 listopada. Film „Nieplanowane” opowiada historię Abby Johnson, która zaangażowała się w wolontariat w aborcyjnej organizacji Planned Parenthood. Momentem jej nawrócenia stała się chwila, […]

Fundusz Sołecki: burzliwy przebieg zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej. Dlaczego wójt Ryszard Gliwiński unikał odpowiedzi na pytania?

Fundusz Sołecki: burzliwy przebieg zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej. Dlaczego wójt Ryszard Gliwiński unikał odpowiedzi na pytania?

W dniu 27 wrzesnia 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w Borowinie Sitanieckiej. Zebranie miało na celu wybór wniosku do funduszu sołeckiego. W tym punkcie pojawiły się pierwsze pytania dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia pod siłownię zewnętrzna. Pytajacy mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi. Drugie z trudnych pytań to pytanie dotyczące sołeckiego spotkania opłatkowego z grudnia 2018 roku. […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość i skandaliczna wypowiedź wójta Ryszarda Gliwińskiego [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość i skandaliczna wypowiedź wójta Ryszarda Gliwińskiego [ VIDEO ]

W dniu 18 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej. Obradom przewodniczyła radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość. […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 30 lipca 2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu. Pismo Starosty Zamojskiego z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie ponownego rozważenia udzielania Powiatowi dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L […]

Zarząd Powiatu w Zamościu otrzymał absolutorium [ VIDEO ]

Zarząd Powiatu w Zamościu otrzymał absolutorium [ VIDEO ]

Rada Powiatu w Zamościu podczas obrad VIII sesji VI kadencji, która odbyła się 26 czerwca 2019 roku udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Zamościu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Radni podczas sesji przyjęli również Raport o stanie Powiatu Zamojskiego za 2018 rok a następnie jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Zamościu […]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W posiedzeniu uczestniczyli wójt Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz oraz Konrad Dziuba z-ca dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego. Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca komisji radna Anna Bartoń. W trakcie posiedzenia głos zabrał radny Krzysztof Ostasz. W trakcie […]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski – przewodniczący Komisji. Przedmiotem obrad komisji był temat przebudowy dróg gminnych na lata 2020 – 2023. Komisja na wniosek radnego Tadeusza Kostrubca nie wyraziła zgody na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Szewnia – Wólka […]

Top