Filmy

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 19 grudnia 2019 roku w świetlicy Urządu Gminy Zamość  odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W obradach uczestniczyli radni przedmiotowek komisji, wójt Ryszard Gliwiński, Konrad Dziuba Z-ca Dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego .  Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. […]

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

W czwartek, 30 grudnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość. Podczas sesji Radni podjęli szereg istotnych uchwał, wśród których najważniejszą była uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zamość na rok 2020. Podczas czwartkowej sesji dwoje Radnych wstrzymało się od głosu nad uchwałą budżetową. Byli to […]

XI sesja Rady Powiatu w Zamościu – odwołanie członka Zarządu Powiatu w Zamościu i uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok [ VIDEO ]

XI sesja Rady Powiatu w Zamościu – odwołanie członka Zarządu Powiatu w Zamościu i uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok [ VIDEO ]

W dniu 23 grudnia 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Zamościu. PORZĄDEK OBRAD 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 6.Podjęcie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy pozostałych komisji […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 21 listopada 2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Przedmiotem obrad komisji była kontrola i ocena realizacji uchwał Rady Gminy Zamość podjętych w 2019 roku oraz dyskusja nad projektem budżetu na 2020 rok. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie porządku obrad. Kontrola i ocena realizacji uchwał Rady […]

Radny Konrad Kitka przypomina Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu o jego ustawowych obowiązkach [ VIDEO ]

Radny Konrad Kitka przypomina Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu o jego ustawowych obowiązkach [ VIDEO ]

W czerwcu br. w trakcie obrad Komisji Rewizyjnej radny Konrad Kitka zwrócił się do wójta Ryszarda Gliwińskiego z wnioskiem o udzielenie informacji o treści: ” którym sołectwom na podstawie decyzji z 2015 roku zmniejszono możliwość dojazdu autobusów czy korzystania z transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę o ile jest to możliwe i odpowiedź w dogodnym terminie? […]

Grzegorz Braun wyrzucony z mównicy sejmowej! Marszałek wyłączyła mu mikrofon [VIDEO]

Grzegorz Braun wyrzucony z mównicy sejmowej! Marszałek wyłączyła mu mikrofon [VIDEO]

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun chciał złożyć wniosek formalny przed wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Marszałek Witek wyłączyła mu mikrofon i wyprosiła go z mównicy. Grzegorz Braun zgłosił się aby złożyć wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad. Marszałek Sejmu najpierw udawała, że nie widzi posła Konfederacji, a następnie wyłączyła mu mikrofon i wyprosiła go z mównicy. Polityk […]

Apel Roberta Bąkiewicza do wybierających się na Marsz Niepodległości [WIDEO]

Apel Roberta Bąkiewicza do wybierających się na Marsz Niepodległości [WIDEO]

– Już niedługo Marsz Niepodległości a Roty Niepodległości i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizują obywatelską inicjatywę ustawodawczą, mającą uchronić nas przed grabieżą organizacji żydowskich, przed tzw. żydowskimi roszczeniami, opiewającymi na ponad 300 mld dolarów – powiedział w opublikowanym dzisiaj nagraniu prezes obu wymienionych organizacji, Robert Bąkiewicz. – Proszę Was wszystkich, zbierzcie jak najwięcej podpisów i przywieźcie […]

Ks. abp Marek Jędraszewski zachęca do obejrzenia filmu ”Nieplanowane”: To współczesna historia dziejąca się niestety  wokół nas

Ks. abp Marek Jędraszewski zachęca do obejrzenia filmu ”Nieplanowane”: To współczesna historia dziejąca się niestety wokół nas

Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podkreślił, że historia tocząca się w filmie „Nieplanowane” jest przykładem zepsucia społeczeństwa, które jest coraz częściej zauważane także w naszej ojczyźnie. Ekranizacja wejdzie do kin 1 listopada. Film „Nieplanowane” opowiada historię Abby Johnson, która zaangażowała się w wolontariat w aborcyjnej organizacji Planned Parenthood. Momentem jej nawrócenia stała się chwila, […]

Fundusz Sołecki: burzliwy przebieg zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej. Dlaczego wójt Ryszard Gliwiński unikał odpowiedzi na pytania?

Fundusz Sołecki: burzliwy przebieg zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej. Dlaczego wójt Ryszard Gliwiński unikał odpowiedzi na pytania?

W dniu 27 wrzesnia 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w Borowinie Sitanieckiej. Zebranie miało na celu wybór wniosku do funduszu sołeckiego. W tym punkcie pojawiły się pierwsze pytania dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia pod siłownię zewnętrzna. Pytajacy mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi. Drugie z trudnych pytań to pytanie dotyczące sołeckiego spotkania opłatkowego z grudnia 2018 roku. […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość i skandaliczna wypowiedź wójta Ryszarda Gliwińskiego [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość i skandaliczna wypowiedź wójta Ryszarda Gliwińskiego [ VIDEO ]

W dniu 18 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej. Obradom przewodniczyła radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość. […]

Top