Filmy

Michał Zawiślak kandydatem na wójta gminy Zamość

Michał Zawiślak kandydatem na wójta gminy Zamość

W dniu dzisiejszym odbyła się prezentacja kandydata na wójta gminy Zamość oraz kandydatów na radnych z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Michał Zawiślak powalczy o urząd wójta gminy Zamość w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Jest kandydatem Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Poniżej materiał filmowy z prezentacji kandydata na wójta gminy Zamość:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość  [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 12 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z dni: 30.11.2023 r., 27.12.2023 r. i 08.01.2023 r. 4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Panu Sylwestrowi […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia prawna Radcy na miarę gminnych standardów [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia prawna Radcy na miarę gminnych standardów [ V I D E O ]

W dniu 22 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość  z przodkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z dni: 06.11.2023 r. i 14.11.2023 r. 4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Panu […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący komisji radny T. Kostrubiec w roli miłośnika bajek [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący komisji radny T. Kostrubiec w roli miłośnika bajek [ V I D E O ]

W dniu 08 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z porządkiem obrad zamieszczonym w BIP UG Zamość. Porządek został odczytany a następnie na wniosek Przewodniczącego komisji poddany pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3 Przyjęcie protokołów z dni: […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 30 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość . Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z dnia 06.12.2023 r. 4. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o uporządkowanie stanu prawnego uchwały Nr XXXII/618/10 Rady Gminy […]

Konferencja prasowa ŚZŻAK Okręg Zamość dotycząca odsłonięcia Pomnika Powstania Zamojskiego  [ V I D E O ]

Konferencja prasowa ŚZŻAK Okręg Zamość dotycząca odsłonięcia Pomnika Powstania Zamojskiego [ V I D E O ]

W dniu 01 grudnia 2023 r. w delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa ŚZŻAK Okręg Zamość. Tematem konferencji było  przekazanie do wiadomości publicznej informacji na temat uroczystości odsłonięcia Pomnika Powstania Zamojskiego oraz konferencji naukowej pt. „Powstanie Zamojskie”. W konferencji uczestniczyli władze i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.  Prezes ŚZŻAK […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przewodniczący normy prawa interpretuje na ”chłopski rozum” [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przewodniczący normy prawa interpretuje na ”chłopski rozum” [ V I D E O ]

W dniu 14 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad, […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Gdzie wyparował wniosek skierowany do Wójta Gminy Zamość? [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Gdzie wyparował wniosek skierowany do Wójta Gminy Zamość? [ V I D E O ]

W dniu 06 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z dni: 03.10.2023 i 25.10.2023 r. 4. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość […]

Zebranie Sołectwa Wychody w sprawie funduszu sołeckiego [ V I D E O ]

Zebranie Sołectwa Wychody w sprawie funduszu sołeckiego [ V I D E O ]

W dniu 29 września 2023 r. w miejscowości Wychody odbyło się zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. W zebraniu uczestniczyło 8 mieszkańców sołectwa. Kwota funduszu sołeckiego na 2024 r – 24 303,31 zł. Uczestnicy zebrania zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego. Materiał filmowy z zebrania Sołectwa Wychody poniżej:

Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 27 września 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczyło 19 radnych. Radni nieobecni: Michał Budzyński Piotr Dołba Rada Gminy Zamość przyjęła Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania, oraz sytuacji finansowej budżetów Gminy lat 2022 – 2023. Radni w tej decyzji nie byli […]

Uczestnicy zebrania w Żdanowie zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Wniosek sołtysa zdobył głos sołtysa

Uczestnicy zebrania w Żdanowie zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Wniosek sołtysa zdobył głos sołtysa

W dniu 19 września 2023 r. w Żdanowie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r. Kwota funduszu sołeckiego dla Sołectwa Żdanów na 2024 r – 60 254,34 zł. Uczestnicy zebrania środki funduszu sołeckiego przeznaczyli na zadanie służące poprawie warunków życia mieszkańców tj. opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej. O […]

Zebranie wiejskie w Kalinowicach. Brak reakcji władz gminy w sprawie zalewanej posesji [ V I D E O ]

Zebranie wiejskie w Kalinowicach. Brak reakcji władz gminy w sprawie zalewanej posesji [ V I D E O ]

Brak reakcji samorządu Gminy Zamość na zgłoszenie jednej z uczestniczek zebrania wiejskiego w Kalinowicach zarejestrowała kamera, która jeździ za wójtem Ryszardem Gliwińskim. Mieszkanka Kalinowic od roku zgłasza, że jej posesja w tym piwnica jest zalewana. Mieszkanka zgłaszając ten fakt stwierdziła, że od roku zgłasza do sołtysa, wójta oraz do kierownika GZOK GZ  i na jej […]

Top