Filmy

XXIII sesja Rady Gminy Zamość. Kogo i za co przepraszał mieszkaniec w trakcie wystąpienia ? [ V I D E O ]

XXIII sesja Rady Gminy Zamość. Kogo i za co przepraszał mieszkaniec w trakcie wystąpienia ? [ V I D E O ]

W dniu 25 marca odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Zamość. Sesja odbyła się w trybie zdalnym. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Wnioski radnych. 8. Odpowiedzi na wnioski […]

Brzytwa jako element promocji Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem [ VIDEO ]

Brzytwa jako element promocji Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem [ VIDEO ]

Dziś prezentujemy kolejny filmik promocyjny z serii ” Podróże w czasie z Regionalną Izbą Pamięci ” Tym razem Kustosz Wanda Szpuga w pomieszczeniach  Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem opowiada o tym jak dawniej mężczyźni ostrzyli brzytwę przed goleniem. Brzytwa. To słowo, które na myśl przywołuje sceny ze starych filmów, kiedy to golibroda ostrzył brzytwę, pocierając […]

XXVII sesja Rady Gminy Zamość. BIP jako nowy standard w komunikacji administracji i wójta z radnymi [ VIDEO ]

XXVII sesja Rady Gminy Zamość. BIP jako nowy standard w komunikacji administracji i wójta z radnymi [ VIDEO ]

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Zamość. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone w sposób zdalny. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Sesja  rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy […]

Podróże w czasie z Regionalną Izbą Pamięci. Encyklopedia PWN jako eksponat z okresu PRL-u

Podróże w czasie z Regionalną Izbą Pamięci. Encyklopedia PWN jako eksponat z okresu PRL-u

Dziś prezentujemy kolejny filmik zrealizowany w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. Tym razem Kustosz Regionalnej Izby Pamięci prezentuje eksponat z okresu PRL-u i jest to Encyklopedia PWN wydana w 1983 roku. Encyklopedia czyli skarbnica wiedzy, niegdyś trudna do zdobycia. Stanowiła ona cenne źródło wiedzy na każdy temat. Dziś jej wersja papierowa odchodzi w niepamięć, a […]

XXV sesja Rady Gminy Zamość. Radny T.Kostrubiec o życiu w Płoskiem jak w Ameryce [ V I D E O ]

XXV sesja Rady Gminy Zamość. Radny T.Kostrubiec o życiu w Płoskiem jak w Ameryce [ V I D E O ]

30 grudnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zamość, która przegłosowała plan budżetu na 2021 rok osiemnastoma głosami za, przy dwóch głosach przeciw. Obrady prowadził przewodniczący Wojciech Suchowicz. Najważniejszą uchwałą w porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Zamość był przyszłoroczny budżet gminy – strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Zanim radni przystąpili do […]

”Pomroczność jasna” tematem obrad XXIV sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

”Pomroczność jasna” tematem obrad XXIV sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 26 listopada 2020 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Zamość. Radni debatowali w sposób zdalny. W punkcie interpelacje i zapytania radnych radni złożyli jedną interpelację i dwa zapytania: radny Piotr Najda złożył interpelację w sprawie rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” zlokalizowanej przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu. Interpelację podpisali radny […]

W Kalinowicach zdecydowano o środkach funduszu sołeckiego

W Kalinowicach zdecydowano o środkach funduszu sołeckiego

W dniu 27 września 2020 roku w miejscowości Kalinowice odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca Dyrektora d/s administrcyjno – społecznych Konrad Dziuba, Przewodniczacy Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz. W zebraniu uczestniczył również radny Konrad Kitka. W zebraniu uczestniczyło 25 mieszkańców Kalinowic […]

Fundusz sołecki w Wysokiem zatwierdzony. Nowe standardy głosowania rady sołeckiej

Fundusz sołecki w Wysokiem zatwierdzony. Nowe standardy głosowania rady sołeckiej

W dniu 26 września 2020 roku w budynku GOK Gminy Zamość odbyło się zebranie wiejskie wsi Wysokie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński oraz W-ce Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk  oraz radny Edmund Hałasa. W zebraniu uczestniczyło 37 mieszkańców spośród 751 uprawnionych. […]

Zebranie wiejskie mieszkańców Sitaniec Kolonia w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego

Zebranie wiejskie mieszkańców Sitaniec Kolonia w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego

W dniu 21 września 2020 roku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitaniec odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Sitaniec Kolonia w sprawie przeznaczenia środków funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Zebranie otworzył i prowadził sołtys Zbigniew Pędzierski. W zebraniu z ramienia UG Zamość uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński. Radę Gminy Zamość reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech […]

Zebranie w Borowinie Sitanieckiej. Recepta sołtysa Michała Budzyńskiego na dociekliwego mieszkańca to policja [ V I D E O ]

Zebranie w Borowinie Sitanieckiej. Recepta sołtysa Michała Budzyńskiego na dociekliwego mieszkańca to policja [ V I D E O ]

W dniu 25 wrzesnia 2020 roku w Borowinie Sitanieckiej odbyło się zebranie wiejskie dotyczące wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, Konrad Dziuba Z – ca Dyrektora d/s administracyjno społecznych oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Zebranie otworzył i prowadził sołtys Michał Budzyński. Przypominamy, że sołtys Michał Budzyński […]

Zebranie w Jatutowie w tle z Putinem

Zebranie w Jatutowie w tle z Putinem

W dniu 20 wrzesnia 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w Jatutowie. Zebranie otworzył i prowadził sołtys wsi Jatutów Michał Adamczuk. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński oraz radny Rady Powiatu Zamojskiego Konrad Dziuba. W zebraniu uczestniczyło 12 mieszkańców spośród 721 uprawnionych na dzień 30 czerwca 2020 roku. […]

Fundusz sołecki na 2021 rok uchwalony. Mieszkańcy Sitańca zdecydowali

Fundusz sołecki na 2021 rok uchwalony. Mieszkańcy Sitańca zdecydowali

20 września 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. Urząd Gminy Zamość reprezentował wójt Ryszard Gliwiński. Zebranie otworzyła sołtys wsi Joanna Bekier . W zebraniu uczestniczyli radni Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk i Wiesław Pośnik. Zebranie wiejskie przeprowadzone zostało […]

Top