Filmy

Jak fałszuje się wybory w lokalnych komisjach?

Jak fałszuje się wybory w lokalnych komisjach?

– Ruch Kontroli wyborów został powołany do życie 21 lutego 2015 na Jasnej Górze podczas konferencji „Powstań Polsko”. Przystąpiło do niego 76 organizacji jak podkreślali organizatorzy konferencji, od sierpnia 1980 nie było tak dużego porozumienia – dowiadujemy się z najnowszego odcinka programu redaktor Doroty Kani w Telewizji Republika „Koniec systemu”. Mężowie zaufania RKW naruszyli kostyczne, […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Gadka szmatka w wystąpienich Wójta Ryszarda Gliwińskiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Gadka szmatka w wystąpienich Wójta Ryszarda Gliwińskiego

W dniu 26 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Opiniowanie materiałów na sesję Rady. Przyjęcie stanowiska w zakresie przygotowania przez Wójta Gminy projektu uchwały w sprawie szczegółowych […]

Stanowiska radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Wójta Gminy Zamość [ V I D E O ]

Stanowiska radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Wójta Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 15 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji: Tadeusz Kostrubiec – przewodniczący Komisji Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca Komisji Krzysztof Gromek – członek Komisji Konrad Kitka – członek Komisji Wiesław Pośnik – członek Komisji Ponadto w posiedzeniu Komisji […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość – rozpatrzenie skargi [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość – rozpatrzenie skargi [ VIDEO ]

W dniu 21 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przedmiotem posiedzenia komisji było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zamość. Było to już czwarte posiedzenie komisji w tej sprawie w ciągu trzech ostatnich miesięcy. W miesiacu kwietniu z nieznanych nam  przyczyn Przewodniczący […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [ VIDEO ]

W dniu 04 marca 2020 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przedmiotem obrad komisji według zamieszczonego w BIP zawiadomienia było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy. Dodatkowo przewodniczacy komisji wprowadził punkt dotyczący petycji mieszkańców Lipska w sprawie budowy drogi. Skarga na Wójta Gminy  została […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 17 lutego 2020 roku w świetlicy UG Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom komisji przewodniczył radny Sylwester Dobromilski. W posiedzeniu komisji uczestniczyli radni, Wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca dyrektora d/s administracyjno – społecznych, Skarbnik Maria Zajączkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy radny Wojciech Suchowicz. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia […]

Wspólne obrady Komisji Oświatowo Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Wspólne obrady Komisji Oświatowo Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 28 stycznia 2020 roku w świetlicy UG Zamość odbyło się wspólne posiedzenie  Komisji Oświatowo – Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. W obradach połączonych komisji uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz oraz Z-ca dyrektora d/s administracyjno – społecznych Konrad Dziuba. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 19 grudnia 2019 roku w świetlicy Urządu Gminy Zamość  odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W obradach uczestniczyli radni przedmiotowek komisji, wójt Ryszard Gliwiński, Konrad Dziuba Z-ca Dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego .  Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. […]

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

W czwartek, 30 grudnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość. Podczas sesji Radni podjęli szereg istotnych uchwał, wśród których najważniejszą była uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zamość na rok 2020. Podczas czwartkowej sesji dwoje Radnych wstrzymało się od głosu nad uchwałą budżetową. Byli to […]

XI sesja Rady Powiatu w Zamościu – odwołanie członka Zarządu Powiatu w Zamościu i uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok [ VIDEO ]

XI sesja Rady Powiatu w Zamościu – odwołanie członka Zarządu Powiatu w Zamościu i uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok [ VIDEO ]

W dniu 23 grudnia 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Zamościu. PORZĄDEK OBRAD 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 6.Podjęcie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy pozostałych komisji […]

Top