Nasza telewizja

Fundusz Sołecki. Zebranie wiejskie w Siedliskach z bardzo niską frekwencją [ V I D E O ]

Fundusz Sołecki. Zebranie wiejskie w Siedliskach z bardzo niską frekwencją [ V I D E O ]

W dniu 06 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku w miejscowości Siedliska. Z zaproszenia na zebranie skorzystało 17 osób. Uprawnionych do udziału w zebraniu 559 osób. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, radny Krzysztof Ostasz oraz radny Tadeusz Kostrubiec. Porządek zebrania wiejskiego: Otwarcie obrad […]

Mirosław Kołtun ponownie sołtysem Kalinowic [ VIDEO]

Mirosław Kołtun ponownie sołtysem Kalinowic [ VIDEO]

Mirosław Kołtun został ponownie sołtysem sołectwa Kalinowice, jednostki pomocniczej  gminy Zamość. Sołtysa oraz radę sołecką wyłonili stali mieszkańcy sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim, w niedzielę 03 lutego.  W zebraniu uczestniczyło 60 mieszkańców Kalinowic. Uprawnionych do wyboru sołtysa było prawie 1500 osób. Za tym aby Mirosław Kołtun pełnił funkcję sołtysa opowiedziało się […]

Gmina Zamość: Mieszkańcy Wysokiego wybrali nowego sołtysa [ foto i video ]

Gmina Zamość: Mieszkańcy Wysokiego wybrali nowego sołtysa [ foto i video ]

W dniu 12 lutego 2019 roku podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy Wysokiego wybrali nowego sołtysa. Przez następne pięć lat sołectwem będzie kierowała Katarzyna Szałacha. Przy wypełnionej mieszkańcami sali w Gminnym Ośrodku Kultury wyraźnie pokonała swojego kontrkandydata Wiesława Kwokę. Zebranie zaczęło się od sprawozdania byłego już sołtysa Wiesława Kwoki. Dotychczasowy gospodarz wsi przekazał mieszkańcom informację z działalności Rady Sołeckiej […]

XLIV sesja Rady Gminy Zamość – kolejne pytania do wójta i kolejny raz niechęć do odpowiedzi [ VIDEO ]

XLIV sesja Rady Gminy Zamość – kolejne pytania do wójta i kolejny raz niechęć do odpowiedzi [ VIDEO ]

Seria pytań do wójta Ryszarda Gliwińskiego od mieszkańców i kolejny raz brak odpowiedzi, list mieszkańców Zawady w sprawie inwestycji kolejowych, inspektor d/s komunalnych Konrad Dziuba o tak zwanych organizatorach spotkań lokalnej społeczności z przedstawicielami rządu i parlamentu oraz informacja wójta Ryszarda Gliwińskiego o nieprawidłowościach w statutach sołectw Gminy Zamość po przeanalizowaniu zapisów przez służby prawne […]

XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość. Ze względów technicznych materiał filmowy prezentujemy z dużym opóźnieniem ale jest bardzo ciekawy. Podczas sesji radni przyjęli szereg uchwał m.in. – uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w m. Łapiguz, działka nr 105, […]

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

24 czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to wyjątkowy święty – jako jedyny cieszy się przywilejem obchodzenia jego uroczystości w dniu urodzin. Dodatkowo św. Jan wspominany jest w kalendarzu liturgicznym 29 sierpnia, kiedy to obchodzimy dzień jego męczeńskiej śmierci. Jak czytamy na kartach Nowego Testamentu, św. Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed […]

Przedstawiciele Parlamentu i Rządu na spotkaniu w Zawadzie [ video ]

Przedstawiciele Parlamentu i Rządu na spotkaniu w Zawadzie [ video ]

W niedzielę 30 kwietnia 2017 roku lokalna społeczność Gminy Zamość miała przyjemność gość przedstawicieli Parlamentu i Rządu. W miejscowości Zawada  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko oraz  przedstawiciele administracji rządowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Zespołu […]

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek na spotkaniu z mieszkańcami Gminy Zamość w Sitańcu [ video]

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek na spotkaniu z mieszkańcami Gminy Zamość w Sitańcu [ video]

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko oraz  przedstawiciele administracji rządowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Lasów Państwowych spotkali się w niedzielę 30 kwietnia 2017 roku z mieszkańcami Gminy Zamość w miejscowości Sitaniec. […]

Spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Zamość w Białowoli [ materiał video]

Spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Zamość w Białowoli [ materiał video]

W dniu 30 kwietnia 2017 roku w miejscowości Zawada, Sitaniec oraz Białowola odbyły się spotkania lokalnej społeczności z przedstawicielami administracji rządowej i parlamentu. W spotkaniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko oraz przedstawiciele administracji rządowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji […]

Top