Gmina Zamość i Powiat w Zamościu otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i budowę dróg

Do województwa lubelskiego trafią kolejne rządowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 271, 5 mln zł na zadania powiatowe i gminne i 30 mln zł na zadania miejskie. Łącznie to 301,5 mln zł.

Rządowe środki pozwalają na rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej.  Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowanych i przebudowanych 265 km dróg: 19 dróg powiatowych i 78 dróg gminnych.Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu zadań miejskich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla miast będących siedzibą wojewody, Lublin uzyska 30 mln zł, co stanowi 50 proc. wartości zadania.

Rządowe środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafią do Powiatu Zamojskiego oraz Gminy Zamość.

Powiat Zamojski w ramach RFRD w 2023 r. zaplanował budowę drogi powiatowej Nr 3272L Karp – Cześniki – Wolica Śniatycka oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki – Żuków – Żuków Łagodziński – Rozdoły.

Rozbudowa drogi gminnej nr 11037L w m. Sitaniec oraz budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek to zadania na które dofinansowanie otrzymała Gmina Zamość.

 

woj. lubelskie_RFRD_23

 

woj. lubelskie_RFRD_2023_zadania miejskie 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – rządowe wsparcie na lokalne inwestycje drogowe

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia mieszkańców.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonuje od 2019 r. Dzięki niemu na terenie całego kraju:

●  zrealizowano inwestycje o długości ponad 18 tys. km

●  przeznaczonych zostało prawie 13 mld zł do 2022 r., a zgodnie z planem na 2023 r. kwota sięgnie ponad 15,3 mld zł

●  samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych

Podsumowanie naboru wniosków na zadania gminne i powiatowe na 2022 r. na terenie całego kraju:

● Łączna wartość środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 r. to ok. 2,73 mld zł:

● na zadania powiatowe: ok. 1,21 mld zł

● na zadania gminne: ok. 1 51 mld zł

Budowa, przebudowa lub remont łącznie ponad 3,8 tys. km dróg na terenie całego kraju, w tym:

● ponad 1,95 tys. km dróg powiatowych

● ponad 1,85 tys. km dróg gminnych

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 2019 r. do 2023 r. – województwo lubelskie:

● Łączna liczba wykonanych zadań – 1384

● Liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych – 1622

● Liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych – 1172

● Łączna liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg – 2 794 km

● Łączna kwota wsparcia – 1,56 mld zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top