XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość. Ze względów technicznych materiał filmowy prezentujemy z dużym opóźnieniem ale jest bardzo ciekawy. Podczas sesji radni przyjęli szereg uchwał m.in. – uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w m. Łapiguz, działka nr 105, uchwałę w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok oraz uchwałę w sprawie ponownego przeanalizowania przez Radę Gminy wniosków
złożonych do funduszu sołeckiego w 2015 i 2016 roku w związku z naruszeniem art.5 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim.

Radni dyskutowali o proponowanych zmianach w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie kodeks wyborczy – projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych” (przedłożona w Sejmie w dniu 10 listopada .

Natomiast  w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości pojawiły się tematy związane z:

– strzelnicą sportową

– wniosek mieszkańca w sprawie uchylenia paragrafu 91 ze Statutu Rady Gminy Zamość

– odniesienie mieszkańca w sprawie proponowanych zmianach w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie kodeks wyborczy

– pytanie do wójta odnośnie remontu kapliczki Św. Antoniego w miejscowości Mokre.

Całość nagrania z XXXIX sesji Rady Gminy Zamość poniżej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top