Fundusz Sołecki. Zebranie wiejskie w Siedliskach z bardzo niską frekwencją [ V I D E O ]

W dniu 06 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku w miejscowości Siedliska.

Z zaproszenia na zebranie skorzystało 17 osób. Uprawnionych do udziału w zebraniu 559 osób. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, radny Krzysztof Ostasz oraz radny Tadeusz Kostrubiec.


Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór protokolanta zebrania
  5. Informacja Wójta Gminy Zamość o realizacji uchwał i wniosków zebrania wiejskiego z 2019 roku
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok
  7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku
  8. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2021 roku
  9. Sprawy sołeckie i gminne
  10. Zamknięcie obrad

Materiał filmowy z zebranie w miejscowości Siedliska poniżej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top