Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 12 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dni: 30.11.2023 r., 27.12.2023 r. i 08.01.2023 r.
4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Panu Sylwestrowi Dobromilskiemu w związku z naruszeniem zakazu wymienionego w art. 24 d ustawy o samorządzie gminnym”.
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o usankcjonowanie w Statucie Gminy Zamość zapisów w sprawie procedur udostępniania projektu protokołu z sesji Rady Gminy Zamość”.
6. Rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o uporządkowanie stanu prawnego uchwały Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość w części obejmującej rozdział III w § 5 i § 6”.
7. Zapoznanie się ze skargą na Wójta Gminy Zamość.
8. Inne sprawy.
9. Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji poniżej :

Cz. I

Cz. II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top