Nasza wiara

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę. W tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało “uzbrojone mocą z wysoka”. W języku liturgicznym święto Ducha […]

Dziś 39. rocznica śmierci kard. Wyszyńskiego

Dziś 39. rocznica śmierci kard. Wyszyńskiego

W czwartek, 28 maja przypada 39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia. Z tej okazji publikujemy materiały obrazujące historyczne dokonania i różne aspekty nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na Bugiem, w zaborze rosyjskim, na granicy Mazowsza i Podlasia. Był dzieckiem Stanisława (1876-1970) i Julianny (1877-1910) z domu Karp. […]

Aby byli jedno [ słowo na niedzielę ]

Aby byli jedno [ słowo na niedzielę ]

„W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, […]

Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w miesiącu maju!

Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w miesiącu maju!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zmartwychwstanie i Życie! Skoro wierni mają ograniczenia w kościołach – módlmy się w maju pod przydrożnymi krzyżami i kapliczkami, szczególny nasz apel o obecność mężczyzn podczas nabożeństw majowych, odnawianie krzyży i kapliczek! Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – w miesiącu maju wychodzimy z naszych domów pod przydrożne krzyże i kapliczki […]

Trzeci maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej

Trzeci maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej

– W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.   Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach […]

Dziś Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Dziś Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Pod hasłem „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” w kościołach w całej Polsce obchodzone jest dzisiaj, 26 kwietnia, czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Patronat honorowy objęli: przewodniczący Episkopatu oraz Premier RP. Wydarzenie jest jednocześnie inauguracją XII Tygodnia Biblijnego. Zarówno hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza, wydarzenie nawiązuje do 100. […]

Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. Spełnia się w ten sposób żądanie, jakie Jezus przekazał za pośrednictwem s. Faustyny: Pragnę, aby było Święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia (Dzienniczek, 49). Choć jest to nowe […]

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku

W tym roku Święta Wielkanocne przeżywamy w czasie szczególnym, w czasie naznaczonym epidemią. Nasze myśli i serca przepełnia obawa o zdrowie i życie nas samych i naszych bliskich. Niekiedy towarzyszy nam poczucie bezsilności. Dojmują-co odczuwamy nietrwałość oraz kruchość naszego losu. Wielu cierpi i umiera w sa-motności. Boleśnie przeżywając zagrożenie chorobą, odizolowanie, oddzielenie od bliskich, szukamy […]

Abp Marek Jędraszewski: Zmartwychwstały przynosi nam dary pokoju, radości i miłości

Abp Marek Jędraszewski: Zmartwychwstały przynosi nam dary pokoju, radości i miłości

Przeżywamy szczególną Wielkanoc. Zdecydowana większość z nas nie może doświadczyć w sobie Chrystusa, który daje samego siebie w Komunii świętej. Pozostaje nam Komunia święta duchowa, a wraz z nią te dary, które wszystkim przynosi Zmartwychwstały Chrystus, ciszą swej łaski „podążając do ludzi” – dary pokoju, radości i miłości – mówił abp Marek Jędraszewski w Niedzielę […]

Dziś Niedziela Palmowa – początek Wielkiego Tygodnia

Dziś Niedziela Palmowa – początek Wielkiego Tygodnia

Dziś, w Niedzielę Palmową, w Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. Od 1986 r. w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży – w tym roku już po raz 35., tym razem pod hasłem „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14). Tegoroczne obchody, z powodu pandemii koronawirusa, zostały w wielu diecezjach świata przełożone lub […]

Biskup Marian Rojek apeluje do kapłanów i wiernych świeckich

Biskup Marian Rojek apeluje do kapłanów i wiernych świeckich

Ksiądz Biskup Marian Rojek zwraca się do kapłanów i wiernych świeckich o wzajemną pomoc w czasie epidemii. Pomagajmy sobie w czasie epidemii   W obliczu szerzącej się epidemii koronawirusa zwracam się z prośbą, abyśmy wzajemnie pomogli sobie przeżyć ten trudny czas. W sposób szczególny tej pomocy potrzebują osoby starsze, chore, samotne, biedne i zagubione. Proszę zatem, aby każdy, na miarę swego powołania i możliwości – […]

Ostatnie pożegnanie śp. ks. Piotra Pawlukiewicza

Ostatnie pożegnanie śp. ks. Piotra Pawlukiewicza

Pożegnaliśmy dziś śp. ks. Piotra Pawlukiewicza. Z uwagi na epidemię w uroczystościach pogrzebowych wzięła udział tylko najbliższa rodzina. Ks. Piotr Pawlukiewicz był niezwykle cenionym kaznodzieją, duszpasterzem akademickim, kierownikiem duchowym i wykładowcą. Był doktorem teologii pastoralnej, autorem książek i kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Prowadził też wykłady z homiletyki dla alumnów WMSD w Warszawie. – Przyciągał […]

Top