Nasze zdjęcia

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Gadka szmatka w wystąpienich Wójta Ryszarda Gliwińskiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Gadka szmatka w wystąpienich Wójta Ryszarda Gliwińskiego

W dniu 26 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Opiniowanie materiałów na sesję Rady. Przyjęcie stanowiska w zakresie przygotowania przez Wójta Gminy projektu uchwały w sprawie szczegółowych […]

Stanowisko wobec projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym – kolejne ułatwienie w fałszowaniu wyborów!

Stanowisko wobec projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym – kolejne ułatwienie w fałszowaniu wyborów!

I. Uwagi wstępne. 1 To jest nowa ustawa, która odnosi się do Kodeksu Wyborczego i powoduje niejako z zewnątrz, poprzez NOWĄ USTAWĘ, zmiany w regulacjach już sformułowanych w Kodeksie Wyborczym, do tej pory zarezerwowanych w ustawie Kodeks Wyborczy. Ta nowa ustawa powoduje także zmiany w pracy i regulacjach dotyczących samej Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura […]

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

XV sesja Rady Gminy Zamość: uchwalenie budżetu na 2020 rok, ocena 2019 r. i zmiana zdania w sprawie stanowiska Klubu Radnych ”nie”JEDNOŚĆ

W czwartek, 30 grudnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość. Podczas sesji Radni podjęli szereg istotnych uchwał, wśród których najważniejszą była uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zamość na rok 2020. Podczas czwartkowej sesji dwoje Radnych wstrzymało się od głosu nad uchwałą budżetową. Byli to […]

Trzydzieści samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodzin

Trzydzieści samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodzin

Powiat tatrzański to kolejny samorząd, który przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin. Za inicjatywą opowiedziało się 17 radnych, jeden był przeciw a jeden wstrzymał się od głosu. Karta przypomina o respektowaniu zapisów konstytucji dotyczących ochrony małżeństwa i rodziny. Jest także reakcją na próby szerzenia ideologii LGBT. [czytaj więcej]  Dokument daje samorządom narzędzia, które umożliwiają umocnienie pozycji […]

Marcin Dybowski- Kandydat do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu nr 19 Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów , Tomaszów Lubelski

Marcin Dybowski- Kandydat do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu nr 19 Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów , Tomaszów Lubelski

Kandydat do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z KWW Mirosława Piotrowskiego. Marcin Dybowski,ur. 10 I 1962, Żonaty, czworo dzieci. Zam. Smoryń, Gm. Frampol. Parafia Trzęsiny Historyk (studia historiina Katolickim Uniwersytecie Lubelskim), wydawca, działacz społeczny i polityczny, pszczelarz-hobbysta.Ojciec rolnik, Mama fizyk.Większość rodzeństwa to rolnicy. Dziadek po mieczu w Dwudziestoleciu międzywojennym producent filmowy (Wytwórnia Falanga), po kądzieli Dziadek to […]

Wybory 2019. Kolejne ”jedynki” w okręgu nr 7 w wyborach do Sejmu

Wybory 2019. Kolejne ”jedynki” w okręgu nr 7 w wyborach do Sejmu

Wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jeden z liderów Ruchu Narodowego Witold Tumanowicz, w wyborach parlamentarnych będzie liderem listy kandydatów do Sejmu Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość w okręgu chełmskim nr 7. Również Koalicja Polska przedstawiła swoje „jedynki” w październikowych wyborach do Sejmu podczas dzisiejszej konwencji wyborczej w Płocku. W okręgu nr 7 liderem listy będzie […]

MSWiA przyznało samorządom w województwie lubelskim promesy na odbudowę dróg

MSWiA przyznało samorządom w województwie lubelskim promesy na odbudowę dróg

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek  przekaże samorządom z woj. lubelskiego kolejne pieniądze na budowę dróg. W ramach środków z rezerwy celowej nr 4 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, miastu Tyszowce oraz gminom Zakrzew i Wysokie zostało przyznane dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki przeznaczone zostaną na odbudowę i przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku gwałtownego […]

Zamość: Spotkania z prof. M.Piotrowskim, posłem do PE

Zamość: Spotkania z prof. M.Piotrowskim, posłem do PE

W niedzielę 24 marca 2019 roku do Zamościa przyjedzie poseł do PE prof. Mirosław Piotrowski. O godz. 13.15 spotka się z mieszkańcami regionu w  auli przy Kościele Św. Brata Alberta przy ul. Dębowskiego 4 w Zamościu. Podczas spotkania można otrzymać bezpłatny egzemplarz najnowszej książki prof. Piotrowskiego: „Widziane z Brukseli – wartości chrześcijańskie w UE”.

Wojewoda ogłosił nabór wniosków na Fundusz Dróg Samorządowych

Wojewoda ogłosił nabór wniosków na Fundusz Dróg Samorządowych

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oficjalnie ogłosił dziś rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na zadania powiatowe i gminne. Dokumenty będą przyjmowane do 15 kwietnia. – Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków z FDS. Dzięki polityce zrównoważonego rozwoju rządu premiera Mateusza Morawieckiego otrzymaliśmy największą liczbę środków. Łączna kwota na drogi gminne […]

Mieszkańcy Gminy Zamość mają łatwiejszy kontakt z radnymi Rady Gminy Zamość

Mieszkańcy Gminy Zamość mają łatwiejszy kontakt z radnymi Rady Gminy Zamość

Mieszkańcy gminy Zamość mogą pisać emaile do swoich radnych. Każdy z rajców otrzymał służbowe konto pocztowe, co znacznie przyśpieszy i ułatwi kontakt z wyborcami. Mieszkańcy bez wychodzenia z domu mogą kontaktować się z gminnymi radnymi. Radni Rady Gminy Zamość udostępnili swoje adres poczty mail. Przypominamy w dniu 28 lutego 2019 roku w trakcie obrad V […]

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu [ FOTOREPORTAŻ ]

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu [ FOTOREPORTAŻ ]

Mszą świętą w kościele św. Katarzyny  i krótką uroczystością pod pod tablicą na byłym budynku urzędu bezpieczeństwa przy ulicy Kolegiackiej mieszkańcy Zamojszczyzny w dniu 01 marca uczcili obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na ul. Kolegiacką przed budynek byłego urzędu bezpieczeństwa, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu okolicznościowe przemówienie […]

Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji Marszu Niepodległości! „Nie tak powinno wyglądać świętowanie”

Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji Marszu Niepodległości! „Nie tak powinno wyglądać świętowanie”

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała w środę, że podjęła decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. Nie tak powinno wyglądać świętowanie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę – powiedziała. Prezydent Warszawy, uzasadniając decyzję, wskazała m.in. na to, że rezolucja Parlamentu Europejskiego z października br. w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków przeciwko mowie nienawiści i przemocy. Dwukrotnie pisałam do ministra sprawiedliwości Zbigniewa […]

Top