Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 27 września 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczyło 19 radnych.

Radni nieobecni:

 1. Michał Budzyński
 2. Piotr Dołba

Rada Gminy Zamość przyjęła Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie finansowania zadań
z zakresu oświaty i wychowania, oraz sytuacji finansowej budżetów Gminy lat 2022 – 2023.

Radni w tej decyzji nie byli jednomyślni. Trzech radnych wstrzymało się od głosu a szesnastu rajców poparło stanowisko. Radny Konrad Kitka przed głosowaniem wygłosił oświadczenie odnośnie przedmiotowego stanowiska.

Jak głosowali radni poszczególnych klubów:

Klub Prawo i sprawiedliwość:

1. Radny Jacek Adamczuk – wstrzymał się

2. Radny Edmund Hałasa – Za przyjęciem stanowiska

3. Radny Konrad Kitka – wstrzymał się

4. Radny Wiesław Koczułap  za przyjęciem stanowiska

5. Radny Krzysztof Ostasz – za przyjęciem stanowiska

6. Radna Halina Szymańska – za przyjęciem stanowiska

7. Radny Tadeusz Tarajko – za przyjęciem stanowiska

Klub ” Jedność”

1. Radna Anna Bartoń – za przyjęciem stanowiska

2. Radny Sylwester Dobromilski – za przyjęciem stanowiska

3. Radny Krzysztof Gromek – za przyjęciem stanowiska

4. Radny Piotr Koczułap – za przyjęciem stanowiska

5. Radny Mirosław Kołtun – za przyjęciem stanowiska

6. Radny Tadeusz Kostrubiec – za przyjęciem stanowiska

7. Radny Henryk Łukaszczuk – za przyjęciem stanowiska

8. Radny Piotr Najda – za przyjęciem stanowiska

9. Radna Anna Serafin – za przyjęciem stanowiska

10. Radna Beata Wichorowska – za przyjęciem stanowiska

Niezrzeszony radny Wojciech Suchowicz wstrzymał się od głosu.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Konrad Kitka i radna Halina Szymańska złożyli po jednej interpelacji.

Interpelacja radnego Konrada Kitki dotyczyła gospodarki odpadami komunalnymi ( w zakresie przetargu i podpisanej umowy ). Interpelacja radnej Haliny Szymańskiej złożona została w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń GOPS -u.

Radni podjęli następujące uchwały:

 

 1. Uchwałę zmieniającą uchwałę Nr LII/487/23 Rady Gminy Zamość z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2023 r.
 2.  Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3.  Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

 4. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Wioski i zapytania mieszkańców w materiale filmowym poniżej:

 

 

 

WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA

 

Film – UG Zamość

 

 

Komentarze do: “Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

 1. Miodek

  Do Przewodniczącej Komisji Oświaty
  Wypadałoby się nauczyć odmiany liczebników języku polskim. Zwłaszcza, że wójt na jednym z zebrań wspomniał o zaproszeniu ministra edukacji na sesję rady

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top