Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski – przewodniczący Komisji. Przedmiotem obrad komisji był temat przebudowy dróg gminnych na lata 2020 – 2023.

Komisja na wniosek radnego Tadeusza Kostrubca nie wyraziła zgody na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Szewnia – Wólka Wieprzecka.

Komisja na wniosek radnego Tadeusza Kostrubca wyraziła zgodę na udzielenie dotacji Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu na zakup samochodu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu.

  3. Przyjęcie porządku obrad

  4. Priorytety budowy nawierzchni dróg gminnych na lata 2020 – 2023 – analiza możliwości inwestycji w zakresie budowy dróg.
  5. Sprawy bieżące.

  6. Zakończenie obrad.

Więcej informacji o konflikcie pomiędzy samorządem Gminy Zamość a Starostą Powiatu Zamojskiego w poniższym materiale filmowym:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top