Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość: radny Krzysztof Ostasz pytania i wnioskuje

13 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. Obradom komisji przewodniczyła radna Anna Bartoń. W obradach komisji uczestniczyli radni przedmiotowej komisji, Z-ca Dyrektora Wydziału  Społeczno Administracyjnego Konrad Dziuba, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Zamość. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił program Gminnej Gali Sporty oraz przekazał informacje związane z obchodami Samorządowego Dnia Kobiet w Gminie Zamość.

Przy opiniowaniu uchwał najwięcej pytań było odnośnie projektu uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Radny Krzysztof Ostasz złożył wniosek o zmianę zapisu w punkcie dotyczącym ilości osób wchodzących w skład Komitetu założycielskiego. W projekcie uchwały jest mowa o 20 osobach natomiast radny Krzysztof Ostasz zawnioskował o zmianę zapisów i zaproponował aby komitet był pięcioosobowy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu

 4. Zapoznanie się i ocena funkcjonowania programu nagród i wyróżnień w sporcie oraz formą organizacji „Gali Sportu”

 5. Gminny dzień Kobiet – forma organizacji

 6. Opiniowanie materiałów na sesję:

 1. projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze

 2. sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018

 3. informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok.

 1. Sprawy bieżące.

 2. Zakończenie obrad.

Materiał video z posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej z dnia 13 marca 2019 roku poniżej:

Komentarze do: “Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość: radny Krzysztof Ostasz pytania i wnioskuje

 1. Reginis

  Wnikanie i inicjatywa radnego Ostasza wydaje się być dość dużym zaskoczeniem dla urzędników i członków Komisji. Może jakaś nowa jakość się jednak przebije w stanowieniu miejscowego prawa i w świadomości urzędniczej oraz radnych, zwłaszcza w kontekście komu i w jaki sposób powinni służyć. Społeczeństwo obywatelskie!!! Opcja, którą reprezentuje p. Ostasz raczej stara się autorytatywnie narzucać swoją wizję świata bez oglądania się na społeczeństwo, ale może na tym lokalnym poletku uda się pomimo to, coś sensownego stworzyć. Oby…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top