VI sesja Rady Gminy Zamość: radny Wiesław Koczułap przeciw wojence ” Starostwo – Gmina”

W dniu 21 marca 2019 roku odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość,którą zdominował temat uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lotniska Mokre. Przed głosowaniem nad uchwałą swoje oświadczenia przedstawili  przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz klubu ” Jedność”.  W trakcie dyskusji głos zabrali radny Krzysztof Ostasz, radny Sylwester Dobromilski, radna Szymańska Halina oraz radny Tadeusz Kostrubiec.

Za podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lotniska Mokre głosowali radni: Anna Bartoń, Sylwester Dobromilski, Michał Budzyński, Krzysztof Gromek, Piotr Koczułap, Mirosław Kołtun, Tadeusz Kostrubiec, Henryk Łukaszczuk, Piotr Najda, Wiesław Pośnik, Anna Serafin, Wojciech Suchowicz i Beata Wichorowska.

Radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwość głosowali przeciw podjęciu takiej uchwały. Po głosowaniu radny Wiesław Koczułap złożył do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne uzasadnienie odnośnie głosowania przeciw uchwale w sprawie nabycia nieruchomości lotniska Mokre w którym uzasadnił swój sprzeciw :

” Zgodnie ze Statutem Gminy Zamość w nawiązaniu do & 86 p. 3 rozdział IV: przedstawiam pisemne uzasadnienie [ wyjaśnienie ] mojego stanowiska głosowania ” przeciw” uchwale Nr 13 porządku obrad dotyczącej ” Lotniska Mokre”.

1. Nie zamierzam uczestniczyć w tej polsko – polskiej wojence: ” Gmina – Starostwo”

2. Uważam że najwyższa pora przyznać: że zawaliliśmy sprawę ” Lotniska”

3. Apeluję do Pana Starosty, Wójta i zainteresowanych podmiotów; do rozmów [ rzeczowych ] na temat wspólnej budowy ” Lotniska Mokre”

Wyjątkowo radni byli aktywni w punkcie wnioski radnych. Swoje wnioski zgłosili radni: Wojciech Suchowicz, Sylwester Dobromilski, Krzysztof Ostasz, Piotr Najda oraz Wiesław Koczułap.

Radny Jacek Adamczuk poinformował  radnych oraz zaproszonych gości o powołaniu komisji statutowej, której został przewodniczącym. Zastępcą przewodniczącego komisji statutowej został radny Piotr Dołba.

W punkcie wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość głos zabrali : mieszkaniec gminy Zamość Ryszard Puchacz, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy oraz była sołtys Sołectwa Mokre. Mieszkaniec pytał wójta o uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej, czy gmina taką posiada, o naprawy systemów solarnych nie objętych gwarancją. Ryszard Puchacz złożył zapytanie czy Gmina Zamość składała wniosek lub wnioski do rządowego programu ” Razem Bezpieczniej” oraz czy gmina jest zadłużona w parabankach. Jedno z pytań zostało skierowane do wójta i jednocześnie redaktora naczelnego Biuletynu Samorządu Gminy Zamość a dotyczyło statystyki wyborów rad sołeckich i sołtysów. Dane te zostały zamieszczone według mieszkańca z błędami w Biuletynie oraz na stronie Gminy Zamość.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Bartłomiej Pikuziński dokonał podsumowania działalności mijającej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy.

Więcej informacji w nagraniu  z sesji udostępnionym w BIP Urzędu Gminy Zamość:

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top