Archiwum z dnia luty 6, 2023

Ochrona wolności słowa w Internecie ?

Ochrona wolności słowa w Internecie ?

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa wolnościowa jest potrzebna, by prywatne, globalne firmy nie decydowały o dostępie Polaków do informacji – powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podczas dzisiejszej (7 lutego br.) konferencji prasowej. – Istotą demokracji jest gwarancja wolności słowa i swoboda debaty publicznej. Jeżeli te gwarancje są naruszone, zagrożona jest demokracja – podkreślił wiceminister Marcin […]

Gmina Zamość i Powiat w Zamościu otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i budowę dróg

Gmina Zamość i Powiat w Zamościu otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i budowę dróg

Do województwa lubelskiego trafią kolejne rządowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 271, 5 mln zł na zadania powiatowe i gminne i 30 mln zł na zadania miejskie. Łącznie to 301,5 mln zł. Rządowe środki pozwalają na rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej.  Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowanych i przebudowanych 265 km dróg: 19 dróg powiatowych […]

Będą kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zamość

Będą kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zamość

Na terenie Gminy Zamość prowadzone będą kontrole w gospodarstwach domowych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Taka kontrola to obowiązek gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek właścicieli nieruchomości. Urząd Gminy ma obowiązek, nie rzadziej niż raz na 2 lata, przeprowadzić kontrolę […]

Top