Będą kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zamość

Na terenie Gminy Zamość prowadzone będą kontrole w gospodarstwach domowych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Taka kontrola to obowiązek gminy.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek właścicieli nieruchomości. Urząd Gminy ma obowiązek, nie rzadziej niż raz na 2 lata, przeprowadzić kontrolę w tych gospodarstwach, które nie są podłączone do kanalizacji.

W dniu 30 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Zamość wydał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Zamość.

Kontrole przeprowadzone zostaną przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Zamość i będą obejmować:

1) stwierdzenie posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków został opublikowany w BIP UG Zamość i stanowi załącznik do zarządzenia.

Plan kontroli:

odt 37,4 KB pobrano: 3 razy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top