Archiwum z dnia luty 9, 2023

XXXV sesja Rady Powiatu w Zamościu

XXXV sesja Rady Powiatu w Zamościu

Przewodniczący Powiatu w Zamościu zwołuje XXXV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu, która odbędzie się dnia 22 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego UrzęduWojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.4. […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Wirtualne załączniki do pisma wójta [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Wirtualne załączniki do pisma wójta [ V I D E O ]

W dniu 08 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołów. 4) Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy (cytat): w sprawie usankcjonowania w Statucie Gminy Zamość i przypisanie tej czynności usprawiedliwień z nieobecności radnych na sesjach […]

Top