XXXVII sesja Rady Gminy Zamość. Radni gminy uchwalili nowe wyższe stawki podatków [ V I D E O ]

W czwartek 28 października 2021 roku odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z najważniejszych punktów sesji była uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2022. Radni nie zaskoczyli swoją decyzją i jednogłośnie uchwalili nowe wyższe stawki podatków. Nowe stawki podatków w projekcie uchwały Plik źródłowy .

Radni Rady Gminy Zamość podjęli również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

Wysokość podatku rolnego w 2022 roku będzie się kształtować według stawki przyjętej w uchwale Plik źródłowy.

Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość o dostosowanie uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Zamość z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku do obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała wraz z uzasadnieniem Plik źródłowy.

W trakcie sesji odbyła się również debata w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego uchwały nr 130/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 października 2021 r w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec uchwały nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez Sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.

WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA nad uchwałami podjętymi w trakcie XXXVII sesji Rady Gminy Zamość.

Więcej informacji z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Zamość w materiale filmowym poniżej :

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top