XXXIV sesja Rady Gminy Zamość. Raport o stanie Gminy Zamość za 2020 rok

W dniu 29 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Zamość.
 12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy Komisji Rewizyjnej.
 13. Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok:
  • Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem,
  • Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu,
  • Centrum Usług Wspólnych,
  • Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość,
  • Urzędu Gminy Zamość.
 14. Raport o stanie Gminy Zamość za 2020 rok:
  • przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2020,
  • debata nad raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:
  • wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
   • przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
   • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 02.06.2021r.),
  • rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia gminy – dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zamość z wykonania budżetu za 2020 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 16. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
 18. Informacja o pracy Wójta.
 19. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top