Czy jeszcze za panowania Wójta Ryszarda Gliwińskiego jest szansa na przebudowę drogi w Borowinie Sitanieckiej?

Mieszkańcy Borowiny Sitanieckiej chcą przebudowy drogi gminnej.  Domagają się również chodnika przez całą miejscowość. Pierwszy wniosek został zgłoszony w 2018 roku w trakcie zebrania wiejskiego. Nie uzyskał akceptacji po wypowiedzi wójta Ryszarda Gliwińskiego. Po roku wniosek został ponowiony w trakcie zebrania wiejskiego. Mieszkańcy jako najważniejsze zadanie do relizacji wskazali przebudowę drogi gminnej przez miejscowość wraz z budową chodnika. Przypomnieć należy, że jest to droga prowadząca w kierunku Szkoły Podstawowej. Po roku ciszy w tej sprawie mieszkańcy zwrócili się z petycją do wójta Ryszarda Gliwińskiego o zgłoszenie tej drogi do Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021.

Treść petycji:

Plik źródłowy

Wójt Ryszard Gliwiński udzielił aż dwie odpowiedzi na przedmiotową petycję. Pierwsza odpowiedź oficjalna opublikowana w BIP UG Zamość poniżej:

Plik źródłowy

Druga odpowiedź na stronie startowej UG Zamość należy uznać jako prywatną opinię wójta Ryszarda Gliwińskiego. Z odpowiedzią można zapoznać się na stronie https://gminazamosc.pl/.

Kolejny etap boju o przebudowę drogi gminnej miał miejsce w trakcie XXII sesji Rady Gminy Zamość w dniu 24 września 2020 roku. Radny Michał Budzyński złożył interpelację dotyczącą w sprawie ponownego rozważenia możliwości opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowina Sitaniecka.

Treść interpelacji poniżej w linku:

Plik źródłowy

Wójt Ryszard Gliwiński w udzielonej odpowiedzi na interpelację radnego Michała Budzyńskiego rozważa możliwość przedstawienia materiałów w sprawie przebudowy drogi na Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu w miesiącu październiku.

Odpowiedź na interpelację:

Plik źródłowy

Należy dodać, że trakcie wrześniowego zebrania mieszkańcy w uchwale kolejny raz wskazali jako najważniejsze zadanie na kolejnr rok przebudowę drogi gminnej.

Tak więc być może zapali się świateło w tunelu w sprawie bezpiecznej drogi w kierunku Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej. Pozostaje pytanie kiedy zapali się światełko w tunelu i kto je zapali?.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top