I nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość w sprawie budowy drogi w miejscowości Pniówek

I nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 27 maja 2021 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z odebranej w dniu 25 maja 2021r. korespondencji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji z budżetu Państwa dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. “Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zamość na lata 2021-2027
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
6. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top