XLVII sesja Rady Gminy Zamość. Czy Rada Gminy Zamość przyjęła stanowisko zgodnie z obowiązującym prawem?

W dniu 29 września 2022 roku odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Zamość. Była to już kolejna sesja, gdzie panowała nerwowa atmosfera. Tym razem do ostrej wymiany zadań pomiędzy Przewodniczącym Rady Gminy a radnym doszło w trakcie procedury związanej z przyjęciem stanowiska  przez Radę Gminy Zamość w sprawie utworzenia w Powiecie Zamojskim trzeciej lokalnej grupy działania. Ta cześć obrad prawdopodobnie będzie badana przez służby nadzoru. Niewykluczone jest też zawiadomienie do prokuratury zapowiada zainteresowana osoba stanem praworządności w Gminie Zamość.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Zamość:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w spawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zamość do roku 2030.
6. Prezentacja działalności Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” w latach 2008 – 2022.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Bortatycze).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Wieprzec – Wychody).
11. Informacja o realizacji zadań finansowanych dotacjami z programów krajowych i unijnych.
12. Informacja o realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r.
13. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.
14. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zamość oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy za I półrocze 2022 roku w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.
15. Informacja o pracy Wójta Gminy.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski radnych.
19. Odpowiedzi na wnioski radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Zakończenie sesji.

W trakcie sesji została omówiona Strategia Rozwoju Gminy Zamość do roku 2030. Został również przedstawiona prezentacja działalności Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” w latach 2008 – 2022. Radni podjęli również uchwały zawarte w porządku obrad.

Materiał flimowy z obrad XLVII sesji Rady Gminy Zamość poniżej:

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top