XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Czy w Gminie Zamość dokonano falandyzacji ustawy o funduszu sołeckim ? [ V I D E O ]

W dniu 30 września 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z najciekawszych tematów sesji był punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r.

W dniu 12 września 2021 roku w trakcie zebrania wiejskiego w miejscowości Płoskie Sołtys i Rada Sołecka Płoskiego złożyli  wniosek o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego, pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie”.

W dniu 17 września 2021 roku wójt poinformował Sołtysa sołectwa Płoskie, że wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na 2022 rok nie spełnia warunków określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim.

W dniu 20 września 2021 roku Sołtys sołectwa Płoskie wystąpił do Rady Gminy Zamość z wnioskiem podtrzymującym wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie.

Wójt przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r i wskazał w uchwale o odrzucenie podtrzymanego przez sołtysa wniosku.

W głosowaniu 13 radnych poparło argumenty wójta o odrzuceniu podtrzymanego wniosku, trzech radych wstrzymało się od głosu i trzech radnych było przeciw.

Uchwała wraz z uzasadnieniem : Plik źródłowy

W punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości mieszkaniec gminy złożył dwa wnioski do Rady Gminy Zamość.

Pierwszy wniosek o dostosowanie uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Zamość z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku do obowiązujących przepisów prawa.

Wnioskodawca uzasadnił  wniosek, że Rada Gminy Zamość przekroczyła swoje kompetencje wynikające z treści art. 2 ust. 3 ustawy. W świetle powołanych wyżej uregulowań ustawy o funduszu sołeckim, ograniczenie zastosowania tej uchwały jedynie do roku budżetowego 2016 r. było nieuzasadnione i uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa.

Mieszkaniec złożył wniosek  o przeprowadzenie kontroli dokumentacji złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej nr 112221L Sitaniec – Sitaniec Wolica w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalenie czy wniosek spełniał wymogi formalne.

Trzeci wniosek jaki złożył mieszkaniec kierowany był do Wójta Gminy Zamość. Wnioskodawca zawnioskował o ujęcie środków w budżecie Gminy Zamość na rok 2022 na zakup programu eSesja.

Relacja filmowa z XXXVI sesji Rady Gminy Zamość poniżej:

 

Komentarze do: “XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Czy w Gminie Zamość dokonano falandyzacji ustawy o funduszu sołeckim ? [ V I D E O ]

 1. Adam

  Szanowni Państwo,

  Poniżej wklejam treść maila, które wystosowałem do zainteresowanych po obejrzeniu XXXVI Sesji Rady Gminy Zamość. Jeżeli Państwo uznają za stosowne tego mojego maila opublikować, to wyrażam na to zgodę. Niech inni się dowiedzą, że nie wszyscy mieszkańcy zgadzają się na tę grandę i hucpę zaprezentowaną przez Wójta i popierających go radnych na sesji.
  Na w/w maila odpowiedział mi radny Ostasz dziękując za wsparcie.
  Pozdrawiam
  Adam Złomańczuk

  „1 .10. 2021 r.
  Szanowni Państwo,

  Z wielką uwagą i zainteresowaniem śledziłem przebieg posiedzenia XXXVI Rady Gminy Zamość z 30 września 2021 r. Tym bardziej byłem zainteresowany bo wiedziałem, że będzie rozpatrywany haniebny projekt uchwały wyrzucający do kosza decyzję mieszkańców Płoskiego co do przeznaczenia pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na 2022 r., a tym samym pozbawiając prawie 70 tys. zł na inwestycję w infrastrukturę miejscowości. To co uczyniła Rada i jak argumentował to Wójt przejdzie do historii jako kolejny gwóźdź do trumny aktywności mieszkańców w sprawy gminy i lokalnej społeczności. Tyle wypowiedzianych słów przez Wójta o samorządności, o aktywizacji mieszkańców w angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej, w budowanie wspólnoty, a później podjęcie działań wymuszających na Radzie Gminy aby zlekceważyć wolę mieszkańców Płoskiego i postawić na swoim. Argumentacja Wójta o mitycznych przepisach ustawy o finansach publicznych zabraniających mu dopuścić do obiegu taką uchwałę Zebrania Wiejskiego w Płoskiem nie przełożyła się na podanie konkretnych artykułów tej ustawy. Natomiast argumenty panów radnych Kostrubca i Ostasza były jak najbardziej oparte o konkretne przepisy prawa. Natomiast pan radny Adamczuk bardzo zgrabnie i konkretnie przedstawił ducha prawa w zakresie funkcjonowania Funduszu Sołeckiego. Tylko Wy trzej panowie Radni w tej sprawie mówiliście merytorycznie i ściśle na temat. Cała tyrada pana Wójta o inwestycjach w Płoskiem była rozmywaniem tematu i nie na temat. Wypowiedź radnego Suchowicza, to poplątanie z pomieszaniem, z której to długiej beztreściwej wypowiedzi absolutnie nic nie wynikało dla sprawy. Osobista „wycieczka” Przewodniczącego Rady Gminy w stronę radnego Kostrubca i sugerowanie, że został „wpuszczony” przez grupkę mieszkańców Płoskiego świadczy tylko o panu Przewodniczącym i to nie najlepiej. A dodając jeszcze Jego relację z zebrania w Płoskiem, która była subiektywna i zakłamana, a nie obiektywna, to tym bardziej.
  Reasumując, pozostaje mi tylko pogratulować panom radnym z Płoskiego postawy i merytorycznej argumentacji w obronie decyzji mieszkańców. Tak powinien zachowywać się każdy radny wobec bezzasadnej presji władz gminy na organ uchwalający i kontrolny dla tych władz. Dziękuję też panu radnemu Adamczukowi za wsparcie idei samorządności i praworządności. Mam nadzieję, że deklaracja radnego Kostrubca co do zaskarżenia uchwały do Wojewody Lubelskiego będzie wykonana. Niech służby Wojewody dokonają analizy prawnej i ocenią kto ma rację. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje się, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

  Z poważaniem
  Adam Złomańczuk
  Płoskie
  PS.
  Treść emaila wysłałem też do wiadomości Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy opierając się na zachętach pana Wójta aby mieszkańcy przedstawili Mu swoje zdanie w temacie. Ponadto treścią maila podzieliłem się ze swoimi sąsiadami, mieszkańcami Płoskiego. „

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top