Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 30 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość .

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z dnia 06.12.2023 r.
4. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o uporządkowanie stanu prawnego uchwały Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość w części obejmującej rozdział w § 5 i § 6”.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Panu Sylwestrowi Dobromilskiemu w związku z naruszeniem zakazu wymienionego w art. 24 d ustawy o samorządzie gminnym”.

6. Zapoznanie ze skargą na Wójta Gminy Zamość.

7. Podjęcie decyzji w zakresie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli przeprowadzonych procedur dotyczących wyboru konkursowego zawierania umów na dotację z budżetu gminy, na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach 2020-2023.

8. Praca nad projektem budżetu 2024 roku.
9. Inne sprawy.
10. Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość poniżej:

Cz. I

Cz. II

Cz. III

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top