Fundusz Sołecki: burzliwy przebieg zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej. Dlaczego wójt Ryszard Gliwiński unikał odpowiedzi na pytania?

W dniu 27 wrzesnia 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w Borowinie Sitanieckiej. Zebranie miało na celu wybór wniosku do funduszu sołeckiego. W tym punkcie pojawiły się pierwsze pytania dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia pod siłownię zewnętrzna. Pytajacy mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi. Drugie z trudnych pytań to pytanie dotyczące sołeckiego spotkania opłatkowego z grudnia 2018 roku. Tu również brak odpowiedzi ze strony wójta Ryszarda Gliwińskiego i sołtysa Michała Budzyńskiego. Zaskoczony pytaniem był zwłaszcza prowadzący zebranie sołtys. Przypominamy, że z sprawozdania z wykonania zadania publicznego tj. rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ jasno i czytelnie wynika, że takie spotkanie opłatkowe w sołectwie Borowina Sitaniecka odbyło się w 2018 roku. Dziwi więc brak wiedzy w tym temacie przez wójta Ryszarda Gliwińskiego, który w dniu 05 lutego  2019 roku zaakceptował i podpisał przedmiotowe sprawozdanie.

Duże emocje wzbudziła również wypowiedź wójta Gliwińskiego odnośnie finansowania oświaty. Jedna z uczestniczek zebrania w bardzo przejrzysty sposób wypowiedziała się w tym temacie.

Więcej informacji o przebiegu zebrania w materiale filmowym:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top