XI sesja Rady Powiatu w Zamościu – odwołanie członka Zarządu Powiatu w Zamościu i uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok [ VIDEO ]

W dniu 23 grudnia 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Zamościu.

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy pozostałych komisji stałych Rady Powiatu w Zamościu na 2020 rok,

b) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Zamościu na 2020 rok,

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,

e) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

f) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok,

g) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

h) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Zamojskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg,

i) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,

j) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Zamojskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

k) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

l) w sprawie określenia świadczeń przyznawanychw ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

ł) w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Zamojski,

m) w sprawie przyjęcia: Raportu z wykonaniaProgramu Ochrony ŚrodowiskadlaPowiatu Zamojskiego za okres od 1 stycznia 2016 r.do 31 grudnia 2018r.,

n) w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Zamościu.

7.Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

8.Interpelacje izapytania radnych.

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z obrad Rady Powiatu w Zamościu:

 

źródło: spzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top