Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 17 lutego 2020 roku w świetlicy UG Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom komisji przewodniczył radny Sylwester Dobromilski. W posiedzeniu komisji uczestniczyli radni, Wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca dyrektora d/s administracyjno – społecznych, Skarbnik Maria Zajączkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy radny Wojciech Suchowicz.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wnioski Powiatu o dotacje.

  4. Realizacja zadań Funduszu sołeckiego 2019 roku i wnioski dotyczące funduszu sołeckiego 2021 roku.

  5. Propozycje innych zmian w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych nie ujętych
    w budżecie 2020 r.

  6. Sprawy bieżące.

  7. Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu:

Najciekawsze wypowiedzi  w materiale filmowym oznaczamy godziną rozpoczęcia:

od godz. 0.14.30 – informacja o kosztach remontu w Szkole Podstawowej w Płoskiem

od godz. 0.16.00 – informacja o programie budowy kanalizacji w miejscowości Płoskie

od godz. 0.20.30 – przebudowa drogi w Sitaniec Wolica

od godz .0.41.00 – wypowiedź radnego Wi. Koczułap odnośnie budowy chodników

przy drogach powiatowych

od godz. 0.42.55 – Wójt Ryszard Gliwiński – w tej gminie jest jeszcze Wójt Gminy?

od godz. 0.43.15 – wypowiedź Z-cy dyrektora d/s administracyjno – społecznych K.Dziuby

od godz. 0.46.05 – Pan Starosta ma fajny myk – określenie K.Dzuby Z-cy dyrektora d/s administracyjno społecznych

od godz. 0.49.10 – Wójt Ryszard Gliwiński – Panie Wiesławie szykuje się Pan do wypowiedzi przed kamerami na sesji ……………

od godz .0.58.25 – wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy radnego Wojciecha Suchowicza

od  godz. 1.12.05 – radny Tadeusz Kostrubiec i braku współpracy i dialogu z starostwem

od godz. 1.14.20 –  radny Mirosław Kołtun o wspópracy ze starostwem

od godz. 1.18.38 – budowa chodnika w miejscowości Wysokie i rozbiórka starej remizy strażackiej

od godz. 1.31.45 – szantaż z zakupem samochodu dla OSP Płoskie

od godz. 1.36.38 – wypowiedź radnego Piotra Najdy w sprawie pomocy finansowej dla starostwa w zwiazku z przebudową dróg powiatowych na terenie Gminy Zamość

od godz. 1.40.33 – kolejny głos w dyskusji dyrektora Dziuby i o wróżeniu odnośnie tytułu w mediach odnośnie swojej wypowiedzi

od godz. 1.51.30 – głos mieszkańca Borowiny Sitanieckiej w sprawie przebudowy drogi powiatowej w Borowinie Sitanieckiej

od godz. 1.55.13 – dyrektor K. Dziuba odnosi się do wypowiedzi mieszkańca Borowiny Sitanieckiej

od godz. 1.57.06 – radny W. Suchowicz również odnosię do wypowiedzi mieszkańca Borowiny Sitanieckiej

od godz. 2.03.15 – dyskusja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Posła

od godz. 2.50.20 – dyskusja o przeznaczeniu środków finansowych na budowę pomnika Jana Pawła II

od godz. 3.04.40 – pytanie radnego Piotra Koczułap – czy Poseł nie może dać ? a chodzi o środki finansowe na budowę wspomnianego Jana Pawła II w Płoskiem

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top