Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Zamość będą publikowane do wiadomości mieszkańców

W dniu 25 listopada 2016 roku złożyliśmy petycję adresowaną do  Wójta Gminy Zamość oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zamość, której przedmiotem są terminy posiedzeń gminnych komisji. Urząd Gminy Zamość i  Rada Gminy Zamość jak dotąd nie informowały mieszkańców o posiedzeniach gminnych komisji Rady Gminy. Obywatele, mieszkańcy i wyborcy mają prawo wiedzieć kiedy odbywają się posiedzenia gminnych komisji.

W dniu 30 listopada 2016 r. petycja została opublikowana w BIP Gminy Zamość.

petycja-5

Zgodnie z art. 61 Konstytucja RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Wiele samorządów w Polsce od niepamiętnych czasów uczyniła z tego typu działań, jak jawność posiedzeń komisji, narzędzie wyborcze dla Radnych przejętych losem swojej gminy i chcących działać dla niej oraz na jej korzyść. Rzetelne informacje o komisjach Rady będą z korzyścią dla budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o czym w dzisiejszym świecie się mówi nie tylko w kuluarach.

W dniu 21 grudnia 2016 roku Przewodniczący Rady Gminy swoim pismem poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu naszej petycji w sprawie ogłaszania terminów posiedzeń gminnych komisji. Od stycznia 2017 roku w BIP Gminy Zamość będą publikowane terminy obrad gminnych komisji.

Treść pisma w załączeniu:

skan1

Każdy mieszkaniec znając termin posiedzenia danej komisji Rady Gminy Zamość może uczestniczyć jako obserwator. Nikt nie ma prawa pytać po co mieszkaniec przyszedł na obrady komisji a tym bardziej  utrudniać wstępu na takie posiedzenie. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Zasada nadrzędności Konstytucji RP nakazuje, aby wszystkie akty niższego rzędu interpretować w zgodzie z jej brzmieniem. Wobec tego oraz przywołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów należy traktować nie tylko jako możliwość „bycia obecnym” podczas obrad rady gminy, czy też posiedzeń jej komisji, ale także w kontekście art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, jako prawo obywatela do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad rady gminy i posiedzeń jej komisji. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r., II SA/Łd 89/08)

O możliwości wstępu na posiedzenia gminnych komisji stanowi – Wyrok WSA w Krakowie III SA/Kr 523/16 .

Link do treści wyroku :http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/54922BFCE8

Z uwagi na powyższe bardzo prosimy mieszkańców o korzystanie z własnych praw  w tym do możliwości uczestnictwa w posiedzeniach gminnych komisji Rady Gminy Zamość. Każdy będzie mógł z bliska zobaczyć jak pracuje radny z danego obwodu wyborczego, czy uczestniczy w komisjach, jak głosuje, jak często zabiera głos .

rp

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top