Program „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka

 

Rozpoczyna się nowa edycja programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. To największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 5 milionów złotych.
Tegoroczna edycja programu ma trzy główne cele:

  • bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa.

Informacje potrzebne do złożenia projektu można znaleźć na stronie internetowej programu „Razem Bezpieczniej”

***
„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

1.       „Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest kontynuacją Rządowego programu realizowanego w latach 2007 – 2015.
2.       Celem głównym jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych
3.       W 2016 roku z programu dofinansowane zostały 52 projekty na łączną kwotę 3 mln zł
4.       W roku 2017 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono 5.000.000
a)      2.500.000 zł – na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
b)      1.500.000 zł – na dofinansowanie celu szczegółowego 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
c)       1.000.000 zł – na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,

Tematy wiodące w roku 2017:
Temat obligatoryjny dla województw:
·         Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)  – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł.  (100.000 zł – maks. kwota na województwo).

Inne tematy priorytetowe
·         Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej naswspółpraca terenowych społeczności lokalnych
z dzielnicowym (50.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu  ),

·       Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

·       Zapobieganie i walka z „dopalaczami 100.000 zł – (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

·       Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)
·       promocja tzw. Mikroprojektów –(25.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu). Mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców.

·       100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

Załączniki:
Cel główny
Procedura mechanizmu dofinansowania – „Razem bezpieczniej” (2016 i 2017)
Informacja dla beneficjentów

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top