Radni Gminy Adamów nie wyciągają pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Za nieobecność na sesji i posiedzeniach komisji będą większe potrącenia z diet

W dniu 24 listopada 2022 r. radni Gminy Adamów  podjęli uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Adamów. Uchwała ma charakter zmieniający zapisy w zakresie obniżenia o 50% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji. Poprzednia uchwała z marca 2022 r stanowiła, że dieta ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji. Radni zwiększyli o 30% potrącenie z diety za nieobecność na sesji oraz posiedzeniu komisji. 11 radnych biorących udział w sesji Rady Gminy Adamów głosowało za przyjęciem zmian w uchwale.

Uchwała Rady Gminy Adamów z dnia 24 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/305/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Adamów

Uchwała Rady Gminy Adamów z dnia 23 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXVII/255/2022 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Adamów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top