Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na bezczynność Organu ( Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ) w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu obsługi Komunalnej Gminy Zamość do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 26 stycznia 2020 roku w zakresie wynagrodzenia radnego Rady Gminy  Zamość Piotra Najdy, w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku.

WSA zasądził od Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość na rzecz skarżącego kwotę 100  ( sto ) złotych z tytułu zwrotu kosztów postępowania.

Ponadto WSA stwierdził, że Kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość dopuścił się bezczynności w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Przypominamy mieszkaniec pismem z dnia 16 stycznia 2020 roku zwrócił się do Wójta Gminy Zamość o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie, w jakiej jednostce organizacyjnej Urządu Gminy Zamość, od kiedy i w jakim charakterze oraz z jakim wynagrodzeniem został zatrudniony Piotr Najda Radny Rady Gminy Zamość?

W odpowiedzi udzielonej pismem z 22 stycznia 2020 roku Kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość poinformował wnioskodawcę, że Piotr Najda jest zatrudniony w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej od dnia 01 października 2019 roku na stanowisku majstra grup terenowych. Z kolei wysokość wynagrodzenia stanowi dobro osobiste i podlega ochronie na mocy Kodeksu cywilnego. Ponadto , z racji pełnienia funkcji radnego Piotr Najda składa coroczne oświadczenia majątkowe, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urządu Gminny Zamość.

WSA zauważył, że organ ( Kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ), który powołuje się na brak konieczności udostępnienia informacji na indywidualny wniosek, ze względu na dostępność w innym źródle, w szczególności w Biuletynie, musi szczegółowo wykazać, że ta konkretna informacja jest dostępna.

WSA dostrzegł, że w rozpoznawanej sprawie organ ( Kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość )  nie wykazał dostępności informacji objętej wnioskiem skarżącego w innym źródle.

WSA sam zweryfikował dostępność oświadczenia majątkowego radnego Piotra Najdy w Biuletynie Informacji Publicznej Urządu Gminy Zamość i orzekł: prosta weryfikacja informacji znajdujących się na podanej stronie, wskazuje na to, że twierdzenia organu ( Kierownika Gminnnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość )  są niezgodne z prawdą, gdyż na stronie wskazanej przez organ nie ma oświadczenia majątkowego tej konkretnej osoby.

Sad zauważył, że oświadczenia majątkowe są składane z pewnym opóźnieniem  ( w przypadku rocznego oświadczenia – w terminie do 30 kwietnia ) , dodatkowo zawierają globalne informacje o uzyskanym dochodzie.

WSA nie miał wątpliwości, że zatrudnienie radnego w jednostce budżetowej gminny na stanowisku obsługowym  podlega udostępnieniu jako informacja pybliczna.

Przypominamy zapytanie skierowane do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego w zakładce ” Zadaj pytanie Wójtowi”

Witam. Dzisiaj zupełnie inny temat. Jest takie powiedzenie “w przestrzeni publicznej”, “w przestrzeni medialnej”. Tych sformułowań również Pan używa, stąd moje pytanie. Otóż, w owych “przestrzeniach” funkcjonuje taka oto wiadomość, że w GZOK Gminy Zamość posadę znalazł Pan ………… – były radny gm. Zamość, jak i obecny radny ……… Moje pytanie jest proste, proszę odpowiedzieć, jakie to przymioty decydują, że pracę w jednostce samorządowej znajdują ww. osoby, jak mawia pewien prezes, bez żadnego trybu. Jak to możliwe, że będąc w tak trudnej sytuacji finansowej samorząd prowadzi dość “frywolną” politykę kadrową. Proszę o publiczną odpowiedź na stronie internetowej samorządu.

Odpowiedź Wójta Ryszarda Gliwińskiego w zakresie radnego Rady Gminy Zamość.

Zatrudnienie drugiej Osoby to sytuacja podobna. Dotyczy stanowiska pracy poza administracją GZOK. Poszukiwaliśmy osoby do pracy w terenie, organizującej pracę grup terenowych (majstra). Zależało mi również na osobie znającej Gminę i gminne realia. Skorzystałem z powstałej sytuacji – osoba, o której piszemy, niespodziewanie straciła pracę w jednym z Samorządowych Urzędów. Jest Mieszkańcem Gminy, obserwowałem Go od kilku lat – więc wiedziałem, że takiej osoby poszukuję.

Od redakcji:

Czy każdy kto traci pracę jest urodzony pod szczęśliwą gwiazdą ”nepotyzmu” aby dostać pracę następnego dnia po utracie?

Więcej informacji w wyroku Sygn. akt II SAB/Lu 19/20.

 

 

Komentarze do: “Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość

 1. Nemezis

  ” Po czwarte, jeżeli informacja o wynagrodzeniu dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną (radny rady gminy), ale nie ma związku z pełnieniem tej funkcji, z uwagi na charakter stanowiska (obsługa), w grę wchodzi wyłączenie dostępu do tej informacji z uwagi na konieczność ochrony prawa do prywatności osoby, której żądana informacja dotyczy.”

  „W konsekwencji należy stwierdzić, że w rozpoznawanej sprawie organ dopuścił się bezczynności przy rozpatrywaniu wniosku skarżącego w zakresie odnoszącym się do żądania ujawnienia wysokości wynagrodzenia radnego na zajmowanym stanowisku. Jeżeli zachodziły przesłanki odmowy udostępnienia informacji, z uwagi na treść art. 5 ust. 2 u.d.i.p., w tym zakresie organ powinien udzielić skarżącemu odpowiedzi w formie decyzji administracyjnej. Obowiązku tego organ nie dopełnił, zatem można w tym aspekcie sprawy postawić skutecznie zarzut bezczynności.

  Konstatacja ta uzasadnia treść punktu I sentencji wyroku, w którym zobowiązano organ do rozpatrzenia wniosku skarżącego z 16 stycznia 2020 r. w zakresie dotyczącym wynagrodzenia. W pozostałym zakresie, obejmującym żądania, które zostały rozpatrzone w terminie ustawowym, skarga podlegała oddaleniu”

  Po zapoznaniu się z wyrokiem wynoszę, że Sąd stwierdził naruszenie prawa tylko i wyłącznie do złej formy udzielenia odpowiedzi na wniosek (powinna być decyzja administracyjne) w pozostałej części skarga jest oddalona. Może się mylę????

  Reply
 2. mieszkaniec gorszegosortu

  Pan mieszkaniec nie informuje o całości wyroku a jedynie o tym gdzie wyszło na jego KORZYŚĆ czy mecz 1:4 czy to dziennikarska rzetelność?

  Reply
 3. Nemezis

  I jeszcze nie zgodzę się z informacją o braku oświadczenia majątkowego radnych. Wszystkie są udostępnione w biuletynie. Nie wiem jak sąd szukał, ale ja znalazłam

  Reply
  • Uczeń Pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej

   Jesteś analfabeto nie potrafisz czytać ze zrozumieniem a co dopiero przeszukiwać BIP.

   Reply
   • Nemezis

    https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1005
    Link do oświadczeń majątkowych radnych gminy. Dla tych co mają problem z wyszukiwarką 🙂

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top