Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

Nasza nowość to rejestracja obrazu i dźwięku z posiedzeń komisji Rady Gminy Zamość. Przypominamy, że posiedzenia komisji są jawne a to znaczy, że każdy mieszkaniec ma prawo wstępu na posiedzenia komisji podobnie jak na obrady Rady Gminy.

Nie może odmówić obywatelowi wstępu na posiedzenia komisji, w przypadku gdy nie zaszły żadne okoliczności, które pozwalałyby na wyłączenie jawności posiedzenia.

Nasza redakcja zarejestrowała pierwsze posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej w dniu 29 listopada 2018 roku. W komisji uczestniczyli – radni wybrani do komisji oraz jej przewodnicząca Anna Bartoń, wójt Ryszard Gliwiński, inspektor d/s komunalnych Konrad Dziuba oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kazimierz Seń.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023

 • w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023

 • zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

 1. Sprawy bieżące.

 2. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej:

Komentarze do: “Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

 1. Wiewióra

  Dziękuję redakcji za materiał z posiedzenia komisji. Dzięki tej inicjatywie wyborcy mogą przyjrzeć się pracy radnych.
  Podobno na komisjach radni burzliwie dyskutują, ustalają stanowiska… Bo na samej sesji żadnej dyskusji jakoś nie słyszeliśmy. Była tylko „cudowna” jednomyślność w głosowaniach.
  Czekam na następne nagranie z nadzieją, że radnym rozwiążą się języki i zaczną zabierać głos, a nie będą tylko milcząco siedzieć jak na tureckim kazaniu.

  Reply
 2. Reginis

  Po obejrzeniu tego materiału widać wyraźnie, że radni przyszli na posiedzenie nieprzygotowani i wysłuchali tylko (jak świnia grzmotu), co władza wykonawcza ma do powiedzenia. Czy taka jest rola radnych? Żadnych pytań, żadnych wątpliwości, żadnych wniosków, a to wszystko, dlatego że nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. Żal. A później na sesji Rady Gminy sprzedają głodne kawałki o burzliwej dyskusji w komisjach. Wychodzą kłamstewka i kłamstwa oraz wychodzą powody takiego bronienia się przed ujawnieniem, upublicznieniem swoich działań. Dzięki panu Puchaczowi, to oczy się wyborcom/mieszkańcom otwierają, a i radni może w końcu się przyłożą do swoich obowiązków, a nie tylko dietka (ciekawe, kiedy sobie podniosą wzorem innych samorządów, bo w mieście Zamościu zrobili to bodajże na pierwszej sesji i to z grubej rury) i układziki. Oby wymuszona przez mieszkańców transparentność przyniosła efekty…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top