Komunikat Wójta Gminy Zamość

W dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński wydał komunikat dla interesantów Urządu Gminy w związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS – CoV-2.  Zaleca się ograniczenie osobistych wizyt interesantów w urzędzie. Mieszkańcy zarejestrowani w gminnym systemie sms tą drogą również zostali powiadomieni o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Gminy Zamość.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAMOŚĆ

W związku z postępującym zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w miejscach o dużym skupisku ludzi takich jak urzędy, biblioteki, placówki handlowe itp.

W szczególnych przypadkach sprawy wymagające osobistego stawiennictwa się w Urzędzie Gminy są możliwe do załatwienia na dotychczasowych zasadach w godzinach pracy urzędu, jednak wiele spraw można załatwić kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej. Uprzejmie proszę by wszelkie zobowiązania finansowe wnosić za pomocą przelewów bankowych na indywidualne konta bankowe, które podane są na decyzjach podatkowych.

Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w indywidualnych sprawach udzielane są telefonicznie przez pracowników poszczególnych Wydziałów.

Informuję również, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, usług kurierskich lub elektronicznie na skrzynkę  email: gmina@zamosc.org.pl.

Apeluję również o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590.

Dane adresowe:

Urząd Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639-10-87, 638-47-48, 639-23-64, fax Nr wew. 58
Numery wewnętrzne pracowników dostępne są na stronie BIP zakładka Urząd Gminy/połączenia telefoniczne w Urzędzie Gminy

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu
ul. Peowiaków 96, 22-400 Zamość
Telefon: 84 6271059, 6393691 do 93
Telefon: w dni wolne od pracy telefon alarmowy 0 606 535 497
Faks: 84 6271059, e-mail:  psse.zamosc@pis.gov.pl

Informacja ze strony https://pssezamosc.pis.gov.pl/

Na telefon alarmowy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu prosimy dzwonić WYŁĄCZNIE w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej  w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, takich jak:
– zagrożenia biologiczne (bioterroryzm),
– wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zaraźliwą,
– masowych zatruć pokarmowych,
– podejrzenia zanieczyszczenia ujęć wodnych zaopatrujących mieszkańców w wodę do spożycia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top