Zebranie wiejskie w miejscowości Bortatycze – fundusz sołecki [ VIDEO ]

W dniu 12 sierpnia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bortatycze odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału środków finansowych z funduszu sołeckiego. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie ważności zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór protokolanta zebrania
 5. Informacja Wójta Gminy Zamość o realizacji uchwał i wniosków zebrania wiejskiego z 2017 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok
  a) Zapoznanie z regulacjami prawnymi w zakresie funduszu sołeckiego
  b) Zgłaszanie wniosków
  c) Dyskusja
  d) Głosowanie – wybór wniosku (wniosków)
  e) Głosowanie – przyjęcie projektu uchwały
 7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2019 roku
  a) Zapoznanie z regulacjami prawnymi w zakresie funduszu sołeckiego
  b) Zgłaszanie wniosków
  c) Dyskusja
  d) Głosowanie – wybór wniosku (wniosków)
  e) Głosowanie – przyjęcie projektu uchwały
 8. Przyjęcie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2019 roku
  a) Zapoznanie z założeniami projektu budżetu Gminy Zamość
  b) Zgłaszanie wniosków – dyskusja
  c) Głosowanie – wybór / wskazanie najważniejszego
  do realizacji w Sołectwie przedsięwzięcia inwestycyjnego
  d) Głosowanie – przyjęcie projektu uchwały
 9. Przedstawienie projektu Statutu Sołectwa
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Zamość w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zamość,
  a) Głosowanie – przyjęcie projektu uchwały
 11. Sprawy sołeckie i gminne
 12. Zamknięcie obrad

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top