Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Wirtualne załączniki do pisma wójta [ V I D E O ]

W dniu 08 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów.
4) Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy (cytat): w sprawie usankcjonowania w Statucie Gminy Zamość i przypisanie tej czynności usprawiedliwień z nieobecności radnych na sesjach Przewodniczącemu Rady Gminy Zamość.
5) Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy (cytat): o przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Zamość.
6) Rozpatrzenie wniosku Aeroklubu Ziemi Zamojskiej (cytat): o wyłączenie z zapisów z zakresu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość prowadzących do likwidacji lotniska Mokre w obszarze o powierzchni 30 ha.
7) Inne sprawy.
8) Zakończenie obrad.

Materiał z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość z dnia 08 lutego 2022 r.:

Cz. I

Cz. II

Komentarze do: “Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Wirtualne załączniki do pisma wójta [ V I D E O ]

  1. niedouczona kanalia

    W naszej gminie nie tylko mieszkańców coś trafia jak patrzą na pracę samorządu.
    Załączniki też!

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top