XXXVI sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 września 2021 roku o godz. 15.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Radni będą debatować w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Lipsko Polesie).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Sitaniec Błonie).
10. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zamość oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy za I półrocze 2021 roku w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.
11. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.
12. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku
13. Informacja o realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na wnioski radnych.
18. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
20. Informacja o pracy Wójta.
21. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top