Dobra zmiana dla mieszkańców w porządu obrad sesji Rady Gminy Zamość

Przewodniczacy Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz pozytywnie rozpatrzył wniosek jednego z mieszkańców odnośnie porzadku obrad w sesjach Rady Gminy Zamość.

Zgodnie ze Statutem Gminy Zamość Przewodniczący Rady Gminy ustala porządek obrad sesji. 

Punkt dotyczący wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości w porządku obrad Rady Gminy Zamość był jednym z ostatnich punktów obrad.

Od listopadowej sesji punkt – wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości będzie w porządku obrad przed rozpoczęciem procesu decyzyjnego ( przed podjęciem uchwał). Tak więc mieszkańcy mogą zabrać głos już na poczatku sesji.

Treść wniosku skierowanego do Przewodniczacego Rady Gminy Zamość:

W N I O S E K

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracam się z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad sesji Rady Gminy Zamość w zakresie punktu dotyczącego wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości. .

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie ze Statutem Gminy Zamość Przewodniczący Rady Gminy ustala porządek obrad. Na przewodniczącym spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie przejrzystych i sprawiedliwych zasad udziału mieszkańców w dyskusji. Punkt dotyczący wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości w porządku obrad Rady Gminy Zamość jest jednym z ostatnich punktów obrad. Tak ustalony porządek w zakresie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości powoduje, że mieszkańcy niechętnie przychodzą na obrady sesji Rady Gminy Zamość. A przecież Gmina Zamość pretendująca do wizerunku światłej, demokratycznej jednostki samorządu terytorialnego powinna umożliwiać lokalnej społeczności oraz ich przedstawicielom [ Sołtysom ] jak najszersze włączenie w działania gminy, m.in. w proces decyzyjny. Uprawnienia do zabrania głosu przez mieszkańców lub ich przedstawiciela [ Sołtysa ] w wolnych wnioskach na końcu sesji po wyczerpaniu dyskusji nad sprawami ujętymi w porządku obrad i po podjętych już rozstrzygnięciach w formie uchwał rady gminy jest zapisem ” minimalistycznym” i w opinii wielu mieszkańców zniechęcającym do przedstawienia swojego stanowiska. Powstaje również pytanie czemu ma służyć takie pozorne dopuszczenie głosu lokalnej społeczności oraz ich przedstawiciela [ Sołtysa]. W mojej ocenie jest to próba ” odfajkowania” a nie wypełnienie konkretną treścią dyspozycji ustawowej. Uruchamiając zaangażowanie większej grupy mieszkańców o różnych poglądach i perspektywach, zwiększamy szansę na znalezienie nowatorskich pomysłów na rozwiązywanie wspólnych problemów; wójt, radni, gminni urzędnicy nie mają monopolu na mądrość, często mieszkańcy widzą więcej. Z uwagi na powyższe wnioskuję aby punkt dotyczący wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości został ujęty w porządku obrad w pierwszej części tzn. przed procesem decyzyjnym tj. podjęciem uchwał. Inne samorządy już stosują takie rozwiązania. Przykładem może być sesja Rady Gminy Sitno, gdzie mieszkańcy mogą zabrać głos już na początku sesji. Dlatego też w celu zwiększanie zaufania do władz i udział większej ilości mieszkańców w zarządzaniu sprawami lokalnymi zasadne jest przyjęcie rozwiązania o które wnioskuję. Przychylenie się do mojego wniosku będzie odczytane przez lokalną społeczność jako wyraz szacunku do mieszkańców do ich pracy i ich czasu.

Foto – UG Zamość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top