V sesja Rady Gminy Zamość: debata o obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre

W dniu 28 lutego 2019 roku o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z najważniejszych i najbardziej gorących tematów będzie punkt dotyczący debaty obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre. Przypominamy, że w ub. tygodniu w trakcie konferencji prasowej w siedzibie Starostwa Powiatu w Zamościu, Starosta Zamojski poinformował, że wysłał do Wójta Gminy Zamość pismo o odwołaniu darowizny. Wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomościami i niewykorzystania w wyznaczonym terminie celu darowizny. Z uwagi na powyższe Przewodniczący Rady Gminy Zamość wystosował do Starosty Stanisława Grześko specjalne zaproszenie na obrady V sesji Rady Gminy Zamość. Ponadto w trakcie sesji radni pochylą się nad projektami uchwał:

1.Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

2.Projektem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość

3.Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość

4.Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Debata o obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre (Zamość EPZA)
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej
w zakresie zmiany dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Wysokie (na odcinku od km 1+000,00 do km 1+100,00)
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość na 2019 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość
16. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
17. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
18. Informacja o pracy wójta.
19. Wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na wnioski radnych.
21. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
23. Zakończenie sesji.

Komentarze do: “V sesja Rady Gminy Zamość: debata o obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre

  1. Reginis

    Wójt obudził się z przysłowiową ręką w nocniku, a ja stawiam pytanie, czy ktoś wie ile ta fanaberia nas kosztowała? Pisząc nas, mam na myśli mieszkańców Gminy czyli podatników.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top