Pomimo kryzysu są pieniądze na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Zamość

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania

Realizator

Kwota w zł

1. „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość”

Uczniowski Klub Piłkarski SUCHOWICZTEAM, Wólka Panieńska 23d, 22-400 Zamość 50 000,00

2. „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość”.

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość, Zawada 296

490 000,00 zł

3. „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie orientacji, radioorientacji sportowej, piłki siatkowej dziewcząt na terenie Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym„.

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość

200 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top