” Sumienie rodzinne w nauczaniu bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ” wykład Prof. Dr. Hab Grzegorza Kucharczyka [ V I D E O ]

15 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Zamojska dla rodziny”. Wykład pt. „Sumienie rodzinne w nauczaniu bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

Prof. Grzegorz Kucharczyk jest profesorem Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, pracownikiem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gościa powitali przedstawiciele Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. – Do naszego miasta przybył wielki profesor. Jestem przekonany, że Pan Profesor jest obecnie czołowym intelektualistą katolickim w naszej Ojczyźnie – mówił rektor Akademii Zamojskiej.

W swoim wystąpieniu prof. Grzegorz Kucharczyk wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę w swoim nauczaniu poświęcał kwestii rodziny bł. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. – Jest on naszym przewodnikiem w rozważaniu nad sumieniem rodzinnym. Prymas użył tych słów niemal dokładnie 40 lat temu, w archikatedrze warszawskiej, gdy wygłaszał homilię w święto Trzech Króli 6 stycznia 1981 r. i kiedy wskazywał na warunki rzeczywistej odnowy. (…) Bł. Kardynał Stefan Wyszyński nawiązując do ciągle powtarzającego się słowa „odnowa” zwrócił uwagę na konieczność odwołania się do sumienia, ładu sumienia. (…) Ład sumienia indywidualnego, ład sumienia rodzinnego i ład sumienia narodowego. Trzy płaszczyzny nie oddzielone od siebie, ale przenikające się. Ład sumienia rodzinnego był definiowany przez Prymasa Wyszyńskiego jako sprzeciw wobec życia ułatwionego – mówił prof. Kucharczyk. Poruszał również kwestie macierzyństwa i ojcostwa oraz ich roli w życiu rodzinnym, odnosząc się również do encykliki „Humanae vitae” papieża Piusa VI. Parafrazując słowa bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o sumieniu narodowym w kontekście sumienia rodzinnego prof. Kucharczyk mówił: – To jest nasz najważniejszy obowiązek wobec rodziny. Wytrwale żyć dla rodziny. Nabrać zaufania do rodziny i gotowości oddania jej wszystkiego z siebie. Potrzeba nam potężnej woli organizacji wszystkich sił rodzinnych, by się nie oglądać na prawo i lewo, i by nie poddawać się pokusie tych, którzy mówią, że rodzina to przeżytek – parafrazował Prymasa prof. Grzegorz Kucharczyk.

Spotkania z cyklu „Akademia Zamojska dla rodziny” odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w kościele pw. Św. Katarzyny w Zamościu.Organizatorami są: Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=0Jwtj9tVa9M

foto i tekst – Akademia Zamojska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top